top
top

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Er hebben zich inmiddels al bijna elfhonderd leden aangesloten.

 

Het doel van de LVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen. Meer in het algemeen is het doel van de LVV gericht op erkenning en verdere professionalisering van het vak. De vereniging wil op die manier ertoe bijdragen dat in arbeidsorganisaties serieus wordt omgegaan met het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie en andere ongewenste gedragsvormen.

Stelling

Stelling

Wij plaatsen geregeld een stelling, waarop u kunt reageren, meld u nu aan om op de stelling te kunnen reageren.
13 04 2014
Nieuws

15 april: Dag tegen pesten, Nederland 3

Dinsdag 15 april staat in het teken van Dag tegen pesten. Om 21.00 uur wordt op Nederland 3 een programma uitgezonden over cyberpesten. lees meer

 

07 04 2014
Nieuws

Opening Platform Cyberpesten

Op donderdag 17 april opent de staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker het Platform Cyberpesten van Pestweb. Dit gebeurt tijdens een evenement over digitaal pesten, op een middelbare school in Pijnacker. Het platform is tot stand gekomen in samenwerking met YoungWorks, MijnKindOnline en Niels Baas. lees meer

 

05 03 2014
Nieuws

Voorbereidingen ALV in volle gang

Het bestuur van de LVV is volop bezig met de organisatie van de Algemene Ledenvergadering. Een datum moet nog volgen, maar duidelijk is wel dat de ALV dit jaar in mei zal worden gehouden. Er is een aantal ontwikkelingen die we op de jaarvergadering – naast de financiële verslaglegging en algemene plannen voor het komend jaar - graag met de leden willen bespreken. Dat zijn: lees meer

 

05 02 2014
Nieuws

Ziek door mijn werk: vanavond Nederland 2, 21.30 uur

Het interactief journalistiek Platform Altijd Wat Monitor zendt woensdag 5 februari op Nederland 2 om 21.30 uur een aflevering uit over ziek zijn door het werk. lees meer

 

13 01 2014
Nieuws

Draaiboek bij crisissituatie rond seksueel misbruik op school

PPSI heeft het draaiboek “Moet iedereen het weten” aangepast. Het draaiboek dient als hulpmiddel voor de afhandeling van een crisissituatie rond seksuele intimidatie en seksueel misbruik op school. Stapsgewijs passeren de belangrijkste aspecten van crisisbeheersing de revue. Bij elk aspect is een praktische lijst van actiepunten opgenomen. Het draaiboek kan ook preventief worden ingezet zodat uw school voorbereid is op een dergelijke situatie. lees meer

 

NieuwsarchiefLandelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen,
Secretariaat
T. Meijers
Lijtweg 1201
2341 HE Oegstgeest

 © Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Keurmerk voor opleidingsinsituten

Certificering vertrouwenspersonen

Opleidingsinstituten met keurmerk

Keurmerk werkgroep

Procedure accreditatie bij- en nascholing

Geaccrediteerde cursussen bij- en nascholing

Intervisie documenten bij-en-nascholing

 

LVV-congres op 11 oktober

 

Evenementen