top
top

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen voor allerlei vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Het doel van de LVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen en tevens gericht op erkenning en verdere professionalisering van het vak.

 

Nieuws

16 02 2015 - Wijziging procedure hercertificering

Met ingang van 1-1-2015 heeft LVV CRP aangesteld als certificatie-instelling voor uw persoonscertificaat. Hierdoor is de procedure voor LVV persoonscertificering (hercertificering) gewijzigd. CRP neemt te zijner tijd contact met u op met een uitleg over de nieuwe procedure. Wij verzoeken u tot dan uw certificaten te bewaren. Formulieren die u nu stuurt voor (her)certificering kunnen niet worden verwerkt. Voor meer informatie mogen wij u alvast verwijzen naar www.cerp.nl

 

Nieuws

14 02 2015 - LVV Algemene Ledenvergadering 2015

De Algemene Ledenvergadering van 2015 wordt georganiseerd op 1 juni 2015. Locatie en details volgen zo spoedig mogelijk!

 

Nieuws

10 02 2015 - Gratis magazine "Pesten op de werkvloer"

Graag bieden wij u het magazine "Pesten op de werkvloer" aan. Dit magazine is tot stand gekomen in het kader van de week tegen pesten en heeft als doel een middel te zijn om aandacht voor pesten op het werk te stimuleren. Meer weten over onze Stichting of voortaan automatisch het gratis e-magazine ontvangen? Mail naar onze redactie of doe mee met de koffiezetpostercampagne en download deze posters gratis op onze website. U kunt ook bellen met Laura Willemse Stichting Pesten op de Werkvloer - 06 280 80 591

 

Nieuws

01 02 2015 - Oproep voor uitbreiding intervisiegroep

Op dit moment bestaat onze intervisiegroep uit 3 personen en we willen graag uitbreiden naar maximaal 8 personen. Het gaat om 2 bijeenkomsten per jaar of zoveel vaker als gewenst. We willen vergaderen in de directe omgeving Station Den-Bosch of station Utrecht (in beide gevallen met gratis parkeerruimte) Als je geinteresseerd bent, neem dan contact op met Rosien Galis 06-53958358.

 

Nieuws

23 01 2015 - Transparancy International Nederland - Huis voor Klokkenluiders

De voorzitter van de LVV heeft een brief van Transparancy International Nederland aan de Raad van State mede ondertekend. De brief heeft als doel aandacht te vragen voor diverse zaken met betrekking tot de klokkenluidersregeling. Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders (met commentaar)

 

Nieuws

10 01 2015 - Gebruik LVV logo

Tijdens de ALV in november 2014 is gesproken over het gebruik van het LVV logo door leden. Het huidige logo mag niet worden gebruikt, maar het bestuur is bezig een speciaal logo te ontwikkelen dat leden kunnen gebruiken voor hun website.