top
top

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Er hebben zich inmiddels al bijna elfhonderd leden aangesloten.

 

Het doel van de LVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen. Meer in het algemeen is het doel van de LVV gericht op erkenning en verdere professionalisering van het vak. De vereniging wil op die manier ertoe bijdragen dat in arbeidsorganisaties serieus wordt omgegaan met het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie en andere ongewenste gedragsvormen.

Brief van bestuur aan leden.

Stelling

Stelling

Wij plaatsen geregeld een stelling, waarop u kunt reageren, meld u nu aan om op de stelling te kunnen reageren.
23 12 2014
Nieuws

Wijziging procedure hercertificering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 november jl. is besproken dat de procedure rond de hercertificering wijzigt.lees meer

 

04 11 2014
Nieuws

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van de LVV nodigt de leden uit voor een Algemene Ledenvergadering op 24 november 2014.
De ontvangst is vanaf 12.00 uur in UniePlaza, Multatulilaan 12, 4103 NM Culemborg


lees meer

 

17 10 2014
Nieuws

Gratis magazine "Pesten op de werkvloer"

Graag bieden wij u, de leden van de LVV, dit gratis magazine aan. Dit magazine is tot stand gekomen in het kader van de week tegen pesten en heeft als doel een middel te zijn om aandacht voor pesten op het werk te stimuleren.
Meer weten over onze Stichting? Samen sterk staan om pesten op het werk tegen te gaan. Dat kan alleen door kennis te delen en met elkaar te praten. lees meer

 

19 09 2014
Nieuws

Themabijeenkomsten Intervisie, Integriteit, Juridische Aspecten

Het bestuur heeft besloten ook dit najaar (in het kader van de bij- en nascholing) een drietal themabijeenkomsten te organiseren. Het betreft - wegens de hoge waardering van vorig jaar -wederom de onderwerpen: juridische aspecten, integriteit en supervisie. lees meer

 

18 09 2014
Nieuws

Het bestuur zoekt LVV-leden voor programma Campagne PSA

Het bestuur van de LVV is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd te participeren in een programma waarin het bestrijden van psychosociale arbeidsbelasting op de werkvloer centraal staat. lees meer

 

NieuwsarchiefLandelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen
Secretariaat

 © Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Keurmerk voor opleidingsinsituten

Certificering vertrouwenspersonen

Opleidingsinstituten met keurmerk

Keurmerk werkgroep

Procedure accreditatie bij- en nascholing

Geaccrediteerde cursussen bij- en nascholing

Intervisie documenten bij-en-nascholing

Evenementen

09 02 201509-02-2015 13:00
Themabijeenkomst Juridische Aspecten

 

 

Archief

LVV-congres op 11 oktober

 

Algemene Ledenvergadering 2014