top
top

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Er hebben zich inmiddels al bijna elfhonderd leden aangesloten.

 

Het doel van de LVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen. Meer in het algemeen is het doel van de LVV gericht op erkenning en verdere professionalisering van het vak. De vereniging wil op die manier ertoe bijdragen dat in arbeidsorganisaties serieus wordt omgegaan met het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie en andere ongewenste gedragsvormen.

Brief van bestuur aan leden.

Stelling

Stelling

Wij plaatsen geregeld een stelling, waarop u kunt reageren, meld u nu aan om op de stelling te kunnen reageren.
17 10 2014
Nieuws

Gratis magazine "Pesten op de werkvloer"

Graag bieden wij u, de leden van de LVV, dit gratis magazine aan. Dit magazine is tot stand gekomen in het kader van de week tegen pesten en heeft als doel een middel te zijn om aandacht voor pesten op het werk te stimuleren.
Meer weten over onze Stichting? Samen sterk staan om pesten op het werk tegen te gaan. Dat kan alleen door kennis te delen en met elkaar te praten. lees meer

 

19 09 2014
Nieuws

Themabijeenkomsten Intervisie, Integriteit, Juridische Aspecten

Het bestuur heeft besloten ook dit najaar (in het kader van de bij- en nascholing) een drietal themabijeenkomsten te organiseren. Het betreft - wegens de hoge waardering van vorig jaar -wederom de onderwerpen: juridische aspecten, integriteit en supervisie. lees meer

 

18 09 2014
Nieuws

Het bestuur zoekt LVV-leden voor programma Campagne PSA

Het bestuur van de LVV is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd te participeren in een programma waarin het bestrijden van psychosociale arbeidsbelasting op de werkvloer centraal staat. lees meer

 

31 07 2014
Nieuws

Data toetsingscommissie BNS

De eerste datum voor de toetsingscommissie Bij-en nascholing is maandag 22 september, de tweede is dinsdag 9 december 2014 steeds van 10.00 tot 15.00 uur. lees meer

 

10 01 2014
Nieuws

PPSI onderdeel van Centrum School en Veiligheid

Met ingang van 1 januari 2014 is PPSI een onderdeel van Centrum School en Veiligheid. De Stichting School en Veiligheid blijft de trainingen, conferenties en de vierdaagse opleiding ‘Een stevige basis’ van PPSI met dezelfde trainers en onder de zelfde voorwaarden voortzetten. De opleiding ‘Een stevige basis’ heeft sinds 2012 het keurmerk van de LVV. lees meer

 

NieuwsarchiefLandelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen
Secretariaat

 © Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Keurmerk voor opleidingsinsituten

Certificering vertrouwenspersonen

Opleidingsinstituten met keurmerk

Keurmerk werkgroep

Procedure accreditatie bij- en nascholing

Geaccrediteerde cursussen bij- en nascholing

Intervisie documenten bij-en-nascholing

Evenementen

27 10 201427-10-2014 13:00
Themabijeenkomst Intervisie

 

11 11 201411-11-2014 :
Themabijeenkomst Integriteit

 

24 11 201424-11-2014 :
Alg.Led.Verg.

 

09 12 201409-12-2014 :
Themabijeenkomst Juridische Aspecten

 

 

Archief

LVV-congres op 11 oktober

 

Algemene Ledenvergadering 2014