top
top

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen voor allerlei vormen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Het doel van de LVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen en tevens gericht op erkenning en verdere professionalisering van het vak.

 

Nieuws

13 05 2015 - Algemene Ledenvergadering op 1 juni 2015

Het is ons een genoegen u uit te nodigen voor de  Algemene Ledenvergadering van de LVV op 1 juni 2015.
Wij willen u graag ontvangen vanaf 12.00 uur in

UniePlaza
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Klik hier voor de routebeschrijving

De stukken worden uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan de vergadering per e-mail aan u toegestuurd en zullen dan ook te vinden zijn op de website.

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 – 13.00 uur          Ontvangst, registratie, lunch
13.00 – 15.00 uur          Algemene Ledenvergadering

15.00 – 15.20 uur          Pauze

15.20 – 16.50 uur          Integriteit, door Joop Remmé  van Transparency International
16.50 – 17.00 uur          Afsluiting

17.00 - 17.30 uur           Borrel en napraten

Het bijwonen van de ALV telt mee voor de hercertificering als een extra activiteit (eis 3).

Na 17.00 uur wordt u in de gelegenheid gesteld een bewijs van deelname af te halen bij de inschrijfbalie. Let op: dit bewijs kan enkel op dit tijdstip persoonlijk worden opgehaald. 

U kunt zich vast aanmelden met een aanmeldformulier

Wij hopen u te mogen begroeten op 1 juni  a.s.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Nieuws

23 03 2015 - School moet pestgedrag voortaan tegengaan

Alle scholen worden verplicht om te zorgen voor een sociaal veilige omgeving voor hun leerlingen. Dat betekent dat ze er wettelijk verantwoordelijk voor worden om met name pesten tegen te gaan. De scholen mogen zelf de methoden kiezen, maar moeten wel een aanspreekpunt instellen en de resultaten bijhouden. De inspectie houdt toezicht en kan ingrijpen.

Klik hier voor het hele artikel dat donderdag 19 maart 2015 in de Telegraaf stond. 

Nieuws

09 03 2015 - Basisopleiding vertrouwenspersonen APS gecertificeerd.

Het bestuur van de LVV heeft, na een positieve toetsing door het Keurmerkinstituut (KMI) te Zoetermeer, op 9 maart 2015 een certificaat toegekend aan de Basisopleiding Vertrouwenspersonen Nieuwe Stijl (3 dagen) van de Stichting APS te Utrecht.    

Nieuws

16 02 2015 - Wijziging procedure hercertificering

Met ingang van 1-1-2015 heeft LVV CRP aangesteld als certificatie-instelling voor uw persoonscertificaat. Hierdoor is de procedure voor LVV persoonscertificering (hercertificering) gewijzigd. CRP neemt te zijner tijd contact met u op met een uitleg over de nieuwe procedure. Wij verzoeken u tot dan uw certificaten te bewaren. Formulieren die u nu stuurt voor (her)certificering kunnen niet worden verwerkt. Voor meer informatie mogen wij u alvast verwijzen naar www.cerp.nl

 

Nieuws

10 02 2015 - Gratis magazine "Pesten op de werkvloer"

Graag bieden wij u het magazine "Pesten op de werkvloer" aan. Dit magazine is tot stand gekomen in het kader van de week tegen pesten en heeft als doel een middel te zijn om aandacht voor pesten op het werk te stimuleren. Meer weten over onze Stichting of voortaan automatisch het gratis e-magazine ontvangen? Mail naar onze redactie of doe mee met de koffiezetpostercampagne en download deze posters gratis op onze website. U kunt ook bellen met Laura Willemse Stichting Pesten op de Werkvloer - 06 280 80 591

 

Nieuws

01 02 2015 - Oproep voor uitbreiding intervisiegroep

Op dit moment bestaat onze intervisiegroep uit 3 personen en we willen graag uitbreiden naar maximaal 8 personen. Het gaat om 2 bijeenkomsten per jaar of zoveel vaker als gewenst. We willen vergaderen in de directe omgeving Station Den-Bosch of station Utrecht (in beide gevallen met gratis parkeerruimte) Als je geinteresseerd bent, neem dan contact op met Rosien Galis 06-53958358.

 

Nieuws

23 01 2015 - Transparancy International Nederland - Huis voor Klokkenluiders

De voorzitter van de LVV heeft een brief van Transparancy International Nederland aan de Raad van State mede ondertekend. De brief heeft als doel aandacht te vragen voor diverse zaken met betrekking tot de klokkenluidersregeling. Wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders (met commentaar)

 

Nieuws

10 01 2015 - Gebruik LVV logo

Tijdens de ALV in november 2014 is gesproken over het gebruik van het LVV logo door leden. Het huidige logo mag niet worden gebruikt, maar het bestuur is bezig een speciaal logo te ontwikkelen dat leden kunnen gebruiken voor hun website.