top
top

Evenementen

Wat is er wanneer en waar te doen

WanneerWat is er te doen
27-10-2014 13:00Themabijeenkomst Intervisie
Themabijeenkomst Intervisie door Maaike Mentink.
Er worden de leden in het najaar 3 mogelijkheden geboden:

Keuze I maandag 27 oktober 2014
Keuze II donderdag 30 oktober 2014
Keuze III dinsdag 4 november 2014 (bij voldoende aanmeldingen).

Tijd: 13.00-16.30 uur
16.30-17.15 uur borrel , met hapje en drankje
Deelnemers: Een bijeenkomst gaat door als er minimaal 8 aanmeldingen zijn.

Locatie Regardz Eenhoorn te Amersfoort.

Programma themabijeenkomst:
De bijeenkomst zal bestaan uit theorie en praktische oefeningen.

Aan bod komt:
• Wat is intervisie?
• Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om intervisie succesvol te maken?
• Welke rollen zijn er en wat houden die in?
• Welke vraagstukken lenen zich voor intervisie?
• Welke verschillende methoden zijn toepasbaar?
• Hoe maak je een goede start?

Oefenen:
met het formuleren van een intervisie vraag
met het stellen van open vragen en waardenvrije vragen met de verschillende rollen.

Tevens krijgt elke deelnemer van de LVV uiterlijk 5 werkdagen van te voren digitaal de intervisiegids gemaild.

Doel van de bijeenkomst:
Aan het einde van de middag kunnen de deelnemers een gefundeerde keuze maken om wel of niet aan een intervisiegroep deel te nemen. Als deelnemers aan een intervisiegroep (onbegeleid) willen deelnemen, is er gelegenheid meteen een groep te vormen en een afspraak te maken voor een startbijeenkomst. Daarnaast kunnen deelnemers zich aanmelden bij Maaike Mentink, als ze aan een begeleide intervisie groep willen deelnemen. Daaraan zijn door haar te bepalen kosten aan verbonden.

U kunt zich aanmelden tot 20 oktober 2014.
Meldt u aan met het formulier: klik hier

Hercertificering:
Deze bijeenkomst voldoet aan de eisen voor hercertificering (korte cursus in het kader van bij- en nascholing). U ontvangt een bewijs van deelname aan deze bijeenkomst.

Kosten voor deelname aan de themabijeenkomst bedragen euro 75 excl. BTW.
Mocht u verhinderd zijn, dan ontvangen wij graag tijdig uw afmelding.
Bij no show en annulering binnen 1 week voor datum worden annuleringskosten van euro 35 in rekening gebracht.
11-11-2014 :Themabijeenkomst Integriteit
Themabijeenkomst Integriteit door Esther Sinnema - VOLGEBOEKT!

Er worden de leden in het najaar 3 mogelijkheden geboden:

Keuze I dinsdag 11 november 2014
Keuze II maandag 24 november 2014
Keuze III vrijdag 28 november 2014

Locatie Regardz Eenhoorn te Amersfoort.

Tijd: 13.00-16.30 uur
16.30-17.15 uur borrel , met hapje en drankje
Deelnemers: Een bijeenkomst gaat door als er minimaal 8 aanmeldingen zijn.


Nascholing voor de vertrouwenspersonen van het LVV. De themabijeenkomst zal als onderwerp hebben integriteitkwesties en is er voor bedoeld om vertrouwenspersonen het werk van de vertrouwenspersoon op het gebied van integriteit te introduceren en te verdiepen.

Tijdens de bijeenkomst komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

• Verkenning begrip integriteit;
• Soorten van integriteitkwesties;
• Positie vp in totale integriteitbeleid;
• Combinatiefunctie vp OO en I;
• Vertrouwelijkheidkwesties;
• Relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Aanmelden:
Deze themabijeenkomst heeft het maximum aantal deelnemers bereikt. Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

Hercertificering:
Deze bijeenkomst voldoet aan de eisen voor hercertificering (korte cursus in het kader van bij- en nascholing). U ontvangt een bewijs van deelname aan deze bijeenkomst.


Kosten voor deelname aan de themabijeenkomst bedragen euro 75 excl. BTW.
Mocht u verhinderd zijn, dan ontvangen wij graag tijdig uw afmelding.
Bij no show en annulering binnen 1 week voor datum worden annuleringskosten van euro 35 in rekening gebracht.24-11-2014 :Alg.Led.Verg.
Zet deze datum vast in uw agenda!
Inschrijven via website volgt.

Voorlopig programma:

12.15 - 13.00 uur Ontvangst met broodjes.
13.00 - 14.00 uur ALV
14.00 - 17.00 uur Programma (invulling volgt)
17.00 - 18.00 uur Borrel

Locatie: UniePlaza, Culemborg.


09-12-2014 :Themabijeenkomst Juridische Aspecten
Themabijeenkomst Juridische Aspecten door Lydia Janssen

Er worden de leden in het najaar 3 mogelijkheden geboden:

Keuze I dinsdag 9 december 2014
Keuze II dinsdag 16 december 2014
Keuze III donderdag 18 december 2014

Locatie Regardz Eenhoorn te Amersfoort.

Tijd: 13.00-16.30 uur
16.30-17.15 uur borrel , met hapje en drankje
Deelnemers: Een bijeenkomst gaat door als er minimaal 8 aanmeldingen zijn.

Doel:
De deelnemers op praktisch niveau vertrouwd maken met de juridische aspecten van het werk van de vertrouwenspersoon.

Aan bod komt:
•Wettelijk kader en taken vertrouwenspersoon.
•Positie t.o.v. de bestuurder.
•Positie t.o.v. degene die een beroep op de vertrouwenspersoon.
•Vertrouwensrelatie en geheimhouding.
•(juridische) acties na ongewenst gedrag.
•Klachtrecht / klachtencommissie.
•Goed werkgeverschap t.o.v, aangeklaagde.

De deelnemers kunnen na de themabijeenkomst:
•Aangeven welke afspraken er met de bestuurder moeten worden gemaakt voor een goede taakuitoefening van de vertrouwenspersoon.
•Aangeven welke posities in de organisatie onverenigbaar zijn met de positie van vertrouwenspersoon.
•de (grenzen van) de vertrouwensrelatie met degene die een beroep doet op de vertrouwenspersoon in casus toepassen.
•de verschillende juridische acties na ongewenst gedrag beschrijven
•de positie beschrijven van de klachtencommissie
•de werkgever adviseren over een zorgvuldige omgang met de aangeklaagde;

Voorbereiding:
De cursusmaterialen worden bij de start van de bijeenkomst uitgereikt.

Aanmelden:
Meldt u aan met het formulier klik hier

Aanmelden voor themabijeenkomst Juridische Aspecten kan tot 2 december.
U ontvangt ca. 1 week voor aanvang de definitieve bevestiging.

Hercertificering:
Deze bijeenkomst voldoet aan de eisen voor hercertificering (korte cursus in het kader van bij- en nascholing). U ontvangt een bewijs van deelname aan deze bijeenkomst.

Kosten:
Kosten voor deelname aan een themabijeenkomst zijn euro 75 excl. BTW.
Mocht u verhinderd zijn, dan ontvangen wij graag tijdig uw afmelding.
Bij no show en annulering binnen 1 week voor datum worden annuleringskosten vane euro 35 in rekening gebracht.

 


Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen
Secretariaat

 © Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Keurmerk voor opleidingsinsituten

Certificering vertrouwenspersonen

Opleidingsinstituten met keurmerk

Keurmerk werkgroep

Procedure accreditatie bij- en nascholing

Geaccrediteerde cursussen bij- en nascholing

Intervisie documenten bij-en-nascholing

 

 

Evenementen

27 10 201427-10-2014 13:00
Themabijeenkomst Intervisie

 

11 11 201411-11-2014 :
Themabijeenkomst Integriteit

 

24 11 201424-11-2014 :
Alg.Led.Verg.

 

09 12 201409-12-2014 :
Themabijeenkomst Juridische Aspecten