top
top

Evenementen

Wat is er wanneer en waar te doen

WanneerWat is er te doen
09-02-2015 13:00Themabijeenkomst Juridische Aspecten
Op 9 februari a.s. organiseert de LVV een Themabijeenkomst Juridische Aspecten gegeven door Lydia Janssen

Het programma is als volgt:
13.00 – 13.30 uur Registratie en ontvangst met koffie.
13.30 – 16.30 uur Themabijeenkomst.
16.30 – 17.15 uur Afsluitende borrel.

Locatie
Regardz Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Kosten
Kosten voor deelname aan een themabijeenkomst zijn € 75,= excl. BTW.
Bij no show en annulering op of na 2 februari 2015 worden annuleringskosten van € 35,= excl. BTW in rekening gebracht.

Doel:
De deelnemers op praktisch niveau vertrouwd maken met de juridische aspecten van het werk van de vertrouwenspersoon.

Doel:
De deelnemers op praktisch niveau vertrouwd maken met de juridische aspecten van het werk van de vertrouwenspersoon.

Aan bod komt:
•Wettelijk kader en taken vertrouwenspersoon.
•Positie t.o.v. de bestuurder.
•Positie t.o.v. degene die een beroep op de vertrouwenspersoon.
•Vertrouwensrelatie en geheimhouding.
•(juridische) acties na ongewenst gedrag.
•Klachtrecht / klachtencommissie.
•Goed werkgeverschap t.o.v. aangeklaagde.

De deelnemers kunnen na de themabijeenkomst:
• Aangeven welke afspraken er met de bestuurder moeten worden gemaakt voor een goede taakuitoefening van de vertrouwenspersoon.
•Aangeven welke posities in de organisatie onverenigbaar zijn met de positie van vertrouwenspersoon.
•de (grenzen van) de vertrouwensrelatie met degene die een beroep doet op de vertrouwenspersoon in casus toepassen.
•de verschillende juridische acties na ongewenst gedrag beschrijven
•de positie beschrijven van de klachtencommissie
•de werkgever adviseren over een zorgvuldige omgang met de aangeklaagde;

Voorbereiding:
De cursusmaterialen worden bij de start van de bijeenkomst uitgereikt.

Aanmelden:
klik hier om u aan te melden.

Hercertificering:
Deze bijeenkomst voldoet aan de eisen voor hercertificering (korte cursus in het kader van bij- en nascholing). U ontvangt een bewijs van deelname aan deze bijeenkomst.

 


Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen
Secretariaat

 © Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Keurmerk voor opleidingsinsituten

Certificering vertrouwenspersonen

Opleidingsinstituten met keurmerk

Keurmerk werkgroep

Procedure accreditatie bij- en nascholing

Geaccrediteerde cursussen bij- en nascholing

Intervisie documenten bij-en-nascholing

 

 

Evenementen

09 02 201509-02-2015 13:00
Themabijeenkomst Juridische Aspecten