top
top

Links

Links van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Hubert Consult is een onafhankelijk bureau dat sinds 1999 specialist is in het verbeteren van de omgangsvormen op het werk. Het gaat hierbij om het verbeteren van de bedrijfscultuur en het voorkómen en tegengaan van conflicten en ongewenste omgangsvormen zoals pesten, seksuele intimidatie en discriminatie
www.hubertconsult.nl

PPSI is een expertisecentrum op het gebied van het bestrijden en voorkomen van (homo)seksuele intimidatie en seksueel misbruik in het onderwijs. Aansluitend op het werkgebied van vertrouwenspersonen kunt u bij PPSI ook terecht voor informatie over: pesten, agressie, geweld, discriminatie en racisme.
www.schoolenveiligheid.nl/aps/PPSI/

Bezemer & Kuiper is een onafhankelijk advies- en trainingsbureau, gespecialiseerd in de aanpak van ongewenste omgangsvormen op het werk. Niet alleen seksuele intimidatie, maar ook bijvoorbeeld pesten en treiteren, agressie en discriminatie kunnen vóórkomen binnen uw organisatie. Wij helpen u dergelijke problemen voor te zijn of op te lossen. Bijvoorbeeld door u te ondersteunen bij het opzetten van preventief beleid, maar ook door medewerkers op te leiden die klachten behandelen of als vertrouwenspersoon (gaan) optreden. Bovendien kunt u voor onderzoek, voorlichting en nazorg een beroep op ons doen.
www.bezemer-kuiper.nl

Schouten & Nelissen is één van de grootste opleidings- en adviesbureaus in Nederland. We hebben meer dan 90 opleidingen, trainingen, individuele begeleiding, coachings- en maatwerktrajecten op het gebied van o.a. Persoonlijke bekwaamheden, Vertrouwenspersonen, Communicatie.
www.schoutenennelissen.nl/

Bureau van Es ~ RB&B steunt individuen, teams en organisaties in hun ontwikkeling door middel van training, coaching en advies.
www.bureauvanesrbb.nl

In 1994 zijn wij (Herman Vos, illustrator en Wenda Verkerk, docente weerbaarheid) gestart met het ontwikkelen van lesmateriaal op het gebied van Sociale weerbaarheid. Het materiaal werd in eerste instantie gebruikt voor de lessen en cursussen.
www.weerbaar.info

Vogels Organisatie Advies bevordert de sociale veiligheid op het werk en verbetert de onderlinge samenwerking. Hieronder vallen ongewenste omgangsvormen (zoals intimidatie, pesten en discriminatie) en externe ongewenste omgangsvormen (zoals agressie en geweld door klanten, clienten en bezoekers). Afhankelijk van de vraag en de situatie bestaan de activiteiten uit onderzoek, ontwikkelen van beleid, training, advies, begeleiding en coaching. Vogels Organisatie Advies levert vertrouwenspersonen bij ongewenste omgangsvormen. Open inschrijftrainingen worden verzorgd in samenwerking met Arboplan.
www.arboplan.nl
www.vogelsorganisatieadvies.nl

SBI training & advies is een waardengedreven organisatie die zich onderscheidt in producten maar vooral ook in de wijze waarop het werk wordt opgevat. Het SBI ondersteunt het bouwen aan vitale organisaties met gezonde arbeidsrelaties. Omgangsvormen & integriteitsvraagstukken is daarbinnen één van de speerpunten. SBI-specialisten op dit terrein zijn multi-inzetbaar.
www.sbi.nl

De Vlas Consulting is een onafhankelijk bureau met expertise in ontwikkelingsgerichte trainingen, intervisie, begeleiding en advisering van vertrouwenspersonen. Wij zijn specialist voor zowel integriteitvraagstukken als (on)gewenste omgangsvormen. Ter voorkoming van (verdere) problemen verzorgen wij maatwerktrajecten in organisaties en voor managementteams, adviseren wij bij het ontwikkelen van preventief beleid en voeren wij socratische leergesprekken met managers en medewerkers. Wij voeren zelfonderzoeken uit en begeleiden leer- en veranderingsprocesen op individueel, team- en organisatieniveau.
www.devlas.com

De ArboAcademie van etop is een opleidingsinstituut voor Arboprofessionals en medewerkers met Arbotaken, opgericht in 2000. Vanaf 2005 verzorgen wij de 2 daagse basismodule VP, een goede start voor iedereen die begint met de functie van VP en dit serieus wil aanpakken. In 2011 starten we met de 6-daagse VP-Vakopleiding. Hiermee zetten we een solide opleidingsprogramma neer ontwikkeld volgens de (concept) richtlijnen van de LVV. Voor meer info kijk op: www.etop.nl/Cursus/basismodule-vertrouwenspersoon of
www.etop.nl/Cursus/Vakopleiding-vertrouwenspersoon

Van Oss & Partners bezit het LVV Keurmerk voor het opleiden tot gecertificeerd vertrouwenspersoon. Hier ligt hun passie, 15 jaar ervaring en deskundigheid. Zij verzorgen 3 basisopleidingen tot vertrouwenspersoon: opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, opleiding vertrouwenspersoon integriteit, opleiding vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen èn vertrouwenspersoon integriteit.
Daarnaast verzorgen zij 15 nascholingen en intervisie m.b.t. het behoud van de certificering van de vertrouwenspersoon. Zij staan voor een eigentijdse, praktijkgerichte aanpak, diepgang, humor, veiligheid en uitdaging.
www.opleidingvertrouwenspersoon.nl

Governance & Integrity (G&I) werkt ruim 20 jaar exclusief op het gebied van de integriteit van de (semi) overheid. G&I geeft onder meer training aan integriteitspecialisten binnen overheidsorganisaties, waaronder aan de vertrouwenspersoon die is aangesteld voor integriteitkwesties.
www.gi-nederland.comLandelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen
Secretariaat

 © Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen

Keurmerk voor opleidingsinsituten

Certificering vertrouwenspersonen

Opleidingsinstituten met keurmerk

Keurmerk werkgroep

Procedure accreditatie bij- en nascholing

Geaccrediteerde cursussen bij- en nascholing

Intervisie documenten bij-en-nascholing

 

 

Evenementen