1. Home
  2. Agenda
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Algemene Ledenvergadering (online)

Datum | 10 06 2020
Tijd | 13 30
Locatie | Online
Hercertificering | 1 uur Extra activiteit

In verband met de coronacrisis wordt de vergadering digitaal gehouden. Wij zijn blij met deze mogelijkheid om u te kunnen informeren over de activiteiten over het jaar 2019 en ook te vertellen over het reilen en zeilen van de vereniging.

Hoe kunt u deelnemen?
Het is noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt, om te kunnen deelnemen aan deze digitale ALV. U kunt zich aanmelden via de aanmeldbutton onder dit bericht. U ontvangt van ons vervolgens een bevestiging met de inloggegevens voor de ALV portal.

Praktische informatie met betrekking tot deze digitale vergadering:

  • In tegenstelling tot een reguliere ALV is er alleen gelegenheid tot het stellen van vragen over de stukken voorafgaand aan de ALV tot dinsdag 3 juni 2020.
  • Stuur uw vraag of opmerking aan het secretariaat via info@lvvv.nl
  • Tijdens de ALV kunnen geen inhoudelijke vragen gesteld worden.
  • Een overzicht van ‘vraag en antwoord’ vindt u in onze ALV portal. De beantwoording van uw vraag staat hier ook tussen.
  • Op 8 juni 2020 staan de definitieve versies van de stukken in onze ALV portal.

Kascontrole 2021
In de ALV wordt de kascommissie voor het volgende jaar benoemd. Wij zijn op zoek naar één kandidaat. Wilt u volgend jaar plaatsnemen in de kascommissie om de boeken te controleren over 2020, laat het ons dat even weten per e-mail, info@lvvv.nl. Het kost u maar een paar uurtjes en de vereniging is er enorm mee geholpen!


Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn