1. Home
  2. Agenda
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Grip op angst in organisaties

Datum | 14 12 2017
Tijd | 08 30
Locatie | BCN Utrecht Centraal, Catharijnesingel 48 te Utrecht
Hercertificering | 2 uur Extra activiteit

INHOUD

Angst en ambitie zijn de twee menselijke bronnen van motivatie. In de positieve psychologie en modern leiderschap staat het aansturen op basis van intrinsieke motivatie, ambitie en enthousiasme centraal. In elk recent onderzoek komt naar voren dat gelukkige medewerkers die zich thuis voelen in hun werk, de ruimte hebben om hun kennis te delen en zelf vorm te geven aan hun werkzaamheden ook beter werk leveren, langer behouden blijven voor de organisatie en betere resultaten halen. Helaas slagen niet alle leiders erin om een dergelijke positieve basis te leggen en in plaats daarvan, bewust of onbewust angst inzetten om mensen tot presteren en loyaliteit te bewegen.

Vertrouwenspersonen krijgen in hun werk te maken met medewerkers die het vertrouwen zijn verloren in collega’s en leidinggevenden, of het oneens zijn met de omgangsvormen in de organisatie. Kwesties die henzelf betreffen, of soms anderen in de organisatie. Regelmatig speelt angst een rol in verstoorde dynamiek in organisaties. En niet alleen bij de meldingen die wel bij een vertrouwenspersoon binnenkomen, maar ook in de gevallen dat mensen uit angst zelfs de stap naar de vertrouwenspersoon niet aandurven. 

De training grip op angst in organisaties is erop gericht om vertrouwenspersonen competenter te maken in het herkennen van angst in organisaties en hier actief op te kunnen handelen. De opgedane kennis maakt veiligheids- en vertrouwensproblematiek in organisaties zichtbaar en tastbaar. 

In de training staat een systemische benadering centraal: elke sociale en professionele groep is tevens een sociaal systeem waarin normen, waarden, houdingen en overtuigingen gelden die van grote invloed zijn op het individuele gedrag van mensen. In de training worden onder meer deze thema’s behandeld: 

  • Angst & leidinggeven;
  • Angst & afhankelijkheidsrelaties;
  • Irrationaliteit en het onderscheiden van feit en fictie;
  • Herkennen van angstsignalen medewerkers;
  • Herkennen van angstsignalen organisatie;
  • Angst bespreekbaar maken;
  • Analyse, preventie en interventie. 

Tijdens de sessie is er een goede verzorging met onbeperkt koffie, thee, water, frisdrank en versnaperingen.

TRAINER
De training wordt verzorgd door Peter Fijbes. Naast trainingen voor managers, vertrouwenspersonen en HR-personeel biedt hij met regelmaat teamtrainingen aan besturen van organisaties, bedrijfsleven en politiek. In mei 2017 verscheen van zijn hand het boek Angstcultuur, krijg grip op angst in organisaties, bij Boom uitgevers Amsterdam.

Peter is expert op het gebied van groepsdynamiek en organisatiecultuur en hij kenmerkt zich met een persoonlijke, betrokken en interactieve trainingsstijl.

Zijn grote inspiratiebronnen zijn het werk van primatoloog Frans de Waal, socioloog Erving Goffman, psycholoog Paul Ekman en organisatiedeskundige Manfred Kets de Vries.


KOSTEN
De kosten voor deelname bedragen €95,- per persoon (excl. BTW)

CERTIFICERING
Voor deelname aan deze bijeenkomst ontvangt u 2 PE-uren in het kader van de extra activiteiten voor het hercertificeren als vertrouwenspersoon.
 


Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn