1. Home
  2. Agenda
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Themabijeenkomst Facilitator Intervisie

Datum | 11 09 2018
Tijd | 13 00
Locatie | Gebouw De Plek, Kanaalpark 157 2321 JW Leiden

De ervaring leert dat de kwaliteit van intervisie in hoge mate afhankelijk is van de kwaliteit van de facilitator. 

De facilitator begeleidt het proces van de casusinbrenger om tot inzicht te komen met behulp van een intervisiemethode. 

De workshop heeft tot doel de rol van facilitator van intervisie voor vertrouwenspersonen te professionaliseren. Tijdens de workshop  wordt ingegaan op het proces van intervisie en de rol van de facilitator hierbij. Onderwerpen zijn: voorwaarden voor intervisie,  interveniëren in het proces van intervisie, het toepassen van intervisiemethoden, valkuilen voor facilitators, de juiste vragen. De rol van facilitator zal gedurende de gehele middag worden geoefend. Een actieve workshop dus!

Aan het einde formuleren de deelnemers een huiswerkopdracht en gaan deze uitvoeren in hun eigen intervisiegroep om de opgedane inzichten toe te passen.

Beoogd resultaat: de deelnemers hebben een ontwikkelslag gemaakt in de rol van facilitator en brengen het geleerde in de praktijk.

Locatie: 
Gebouw De Plek, Kanaalpark 157 te Leiden

Trainer:
Maaike Mentink

Kosten:
€ 195,- excl. BTW (inclusief koffie, thee en de intervisiegids)

Aantal deelnemers: 12 (vol = vol); dus snel opgeven!
BNS: 3 uren
Sluitingsdatum: 28 augustus of zoveel eerder als de groep vol is.

Let op!: voorafgaand aan de workshop wordt enig huiswerk opgegeven.


Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn