Logo

Programma van LVV Jaarcongres - De vertrouwenspersoon: van rol naar Professional - deel 2!

LVV Jaarcongres - De vertrouwenspersoon: van rol naar Professional - deel 2!

Programma van LVV Jaarcongres 21 juni 2022

Op dinsdag 21 juni:
10:00 - 10:30 Registratie en ontvangst
10:30 - 12:10 Plenaire programma
12:10 - 13:15 Lunch met bezoek aan opleidingenmarkt
13:15 - 13:55 Vervolg plenaire programma
13:55 - 15:00 INSPIRATIERONDE 1
  Vertrouwenswerk in het onderwijs: professioneel met de vertrouwenspersoon als spil
  Wat houdt jou tegen om een misstand te melden?
  Bent u als vertrouwenspersoon "klaar" voor diversiteit?
  De wisselwerking tussen melder, vertrouwenspersoon, adviseur en onderzoeker
  Emotiemanagement binnen vertrouwenswerk
  Leer jezelf en de ander beter kennen en begrijpen d.m.v. inzicht in drijfveren!
  Vertrouwenspersonen en de afdeling HR: zo kunnen we elkaar versterken
  Van deurmat naar begrenzer!
15:00 - 15:30 Pauze
15:30 - 16:25 INSPIRATIERONDE 2
  Vertrouwenswerk in het onderwijs: professioneel met de vertrouwenspersoon als spil
  Wat houdt jou tegen om een misstand te melden?
  Bent u als vertrouwenspersoon "klaar" voor diversiteit?
  De wisselwerking tussen melder, vertrouwenspersoon, adviseur en onderzoeker
  Emotiemanagement binnen vertrouwenswerk
  Leer jezelf en de ander beter kennen en begrijpen d.m.v. inzicht in drijfveren!
  Vertrouwenspersonen en de afdeling HR: zo kunnen we elkaar versterken
  Van deurmat naar begrenzer!
16:25 - 17:00 Afsluiting in plenaire zaal
17:00 - 18:00 Napraten met een drankje & hapje
 1. Van 10:30 tot 12:10

  Plenaire programma

  Tijdens het plenaire programma in de ochtend hebben we de volgende keynote sprekers Mariëtte Hamer, Mirjam Decoz en Joriene Beks. 

  Het congres wordt begeleid door dagvoorzitter Renze Klamer.

  Mariëtte Hamer - De nationale aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik
  Mariëtte Hamer is op 4 april begonnen als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Daarnaast wordt er door de overheid gewerkt aan een nationaal actieplan om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. De regeringscommissaris vertelt over haar rol als regeringscommissaris bij de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en de totstandkoming van het nationaal actieplan. Vertrouwenspersonen hebben een belangrijke rol bij deze aanpak. De regeringscommissaris gaat graag in gesprek met de aanwezigen over deze rol en welke ideeën en aanbevelingen de deelnemers van het congres hebben over de toekomst van deze rol.

  Bio Mariëtte Hamer
  Mariëtte Hamer is regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Voorheen was ze onder andere voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, informateur en fractievoorzitter van de PvdA.

  Mirjam Decoz - Nu of nooit?! Actualiteiten wet- en regelgeving seksuele intimidatie
  Aan de hand van een schets van de huidige wet- en regelgeving toont Mirjam aan dat de lappendenken aan wetgeving nogal wat hiaten vertoont. Recente voorbeelden in de media waren daar het bewijs van, maar ook in haar praktijk als advocaat en voorzitter van klachtencommissies komt Mirjam schrijnende situaties tegen. Werkgevers die niet weten hoe ze een veilige werkplek moeten realiseren en klachtencommissies die niet weten aan welke eisen een zorgvuldig klachtonderzoek moet voldoen. Mirjam noemt de knelpunten daarin en ook aandachtspunten voor vertrouwenspersonen. Tot slot geeft zij een doorkijkje naar enkele hoopgevende ontwikkelingen.

  Bio Mirjam Decoz
  Mirjam is advocaat sinds 1995 en is gespecialiseerd in ongewenste omgangsvormen, en dan met name seksuele intimidatie. Daarnaast is zij al ruim 15 jaar voorzitter van klachtencommissies en adviseert zij organisaties bij het opstellen van beleid en klachtenregelingen. Ook adviseert zij organisaties bij incidenten: de tegenstrijdige belangen van de organisatie, de melder en de aangeklaagde brengen organisaties nogal eens in een lastig parket. Zij verzorgt een nieuwe druk van het boek “Seksuele intimidatie, de juridische gids”, van R. Holtmaat, dat na de zomer zal verschijnen. In het boek komen de juridische definities en normstellingen aan de orde, maar ook de verplichtingen van werkgevers ten aanzien van ongewenst gedrag en een uitgebreide beschrijving van de functie van vertrouwenspersoon. Dit alles is voorzien van voorbeelden uit de 450 zaken die de afgelopen tien jaar in de jurisprudentie zijn verschenen.

  Joriene Beks - Zo bouw je een open en veilige leer-/ werkomgeving
  Heb jij weleens meegemaakt dat je een meeting uitliep of afsloot en dacht “ik had dit willen zeggen of dat willen vragen en zus willen doen“ en het niet hebt gedaan? En dat je vervolgens recht praat waarom? “Het verkeerde moment”, ”Ze zullen me vast dom vinden”, “Het voegde niets toe”, etc.
  Voor velen, zo niet iedereen, een bekende situatie. Dit ontstaat in een psychologisch ONveilige werkklimaat.
  Als de psychologische veiligheid er wél is in een team dan voelt iedereen zich thuis, worden meningen en fouten gedeeld, levert iedereen vanaf dag 1 een bijdrage aan het grotere geheel, wordt de status quo en elkaar uitgedaagd en voelt iedereen zich verantwoordelijk voor het positieve klimaat.
  Voordat er misverstanden ontstaan: psychologische veiligheid betekent niet lief zijn voor elkaar of comfortabel achteroverleunen. Psychologische veiligheid is een belangrijk middel om samen met je team beter te presteren. En een noodzakelijke randvoorwaarde om een inclusief klimaat tot een succes te maken.

  Bio Joriene Beks
  Joriene Beks heeft Bedrijfskunde gestudeerd met als afstudeerrichting Strategisch Management. In de rol van consultant begeleidt zij bijna 20 jaar organisaties in het ontwikkelen van zelflerend vermogen.
  Joriene is auteur van twee bestsellers over psychologische veiligheid. Zij inspireert, traint, coacht op dit thema en zet altijd aan tot actie. Dit met humor en op nuchtere wijze. Haar missie is om alle medewerkers te laten beleven dat zij gehoord en gezien worden én een positieve bijdrage leveren aan het grotere geheel.
  Daarnaast is Joriene in 2019 met haar onderneming finalist van best leerbedrijf van Nederland geworden. Haar hart gaat uit naar kwetsbare VMBO/MBO jongeren. Zij heeft een stichting opgericht met als missie dat iedere jongere leert dat het verleden niet toekomstbepalend hoeft te zijn.


  RenzeKlamer_Portretten_PimHendriksenDOTcom2v2
  Fotograaf Pim Hendriksen

  Dagvoorzitter Renze Klamer is presentator, journalist en programmamaker. Hij maakte in 2020 samen met Fidan Ekiz de talkshow De Vooravond, het programma had gemiddeld een miljoen kijkers. Ook had hij zijn eigen latenightshow 'Laat op Vrijdag'. Op dit moment presenteert hij op NPO Radio 1 het programma EenVandaag. Renze werkt graag op het kruisvlak van inhoud en entertainment. Met flair en speels gemak behandelt hij inhoudelijke onderwerpen, maar altijd met ruimte voor een knipoog. Vanaf het najaar 2022 is Renze ook te zien als talkshowhost bij RTL.

 2. Van 13:15 tot 13:55

  Vervolg plenaire programma

  Tijdens het plenaire middagprogramma kunt u luisteren naar keynotespreker Joriene Beks.

 3. Van 13:55 tot 15:00

  Vertrouwenswerk in het onderwijs: professioneel met de vertrouwenspersoon als spil

  Inhoud inspiratiesessie
  School & Veiligheid heeft in opdracht van het Ministerie van OCW een leidraad ontwikkeld om beleidsmakers te ondersteunen bij het opzetten van het vertrouwenswerk in het huidige onderwijs. Naast aandacht voor het goed beleggen van rollen en taken, biedt de leidraad ook handvatten voor hoe je dat werk in de school zo organiseert dat leerlingen, ouders en medewerkers sneller uitkomen bij die medewerker die hen kan helpen, en melders en klagers een plek hebben waar hun vertrouwen in de schoolaanpak kan worden hersteld. Aan de orde komen de verschillende soorten klachten die in het onderwijs voorkomen, de rol van de vertrouwenspersoon bij de klachtafhandeling en het omgaan met de doelgroepen leerlingen, ouders en schoolmedewerkers. 

  Frank Brouwer

  Bio van de sessieleider Frank Brouwer
  Frank Brouwer werkt bij Stichting School & Veiligheid als trainer en adviseur van vertrouwenspersonen. Zijn specialisme is de wet- en regelgeving rond sociale veiligheid en vertrouwenswerk. Veel praktijkervaring heeft Frank opgedaan met het geven van informatie en advies over sociale veiligheid in het onderwijs vanuit de helpdesk. Frank is mede-auteur van de 'Leidraad vertrouwenswerk op school' en de herziene 'Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs'.
  Frank is jarenlang interne vertrouwenspersoon geweest in de organisaties waar hij gewerkt heeft en is externe vertrouwenspersoon voor scholen in het hbo, primair- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij lid van een klachtencommissie.

 4. Van 13:55 tot 15:00

  Wat houdt jou tegen om een misstand te melden?

  Inhoud inspiratiesessie
  Speak Up. U uitspreken als u constateert of vermoedt dat een collega of het bedrijf zich niet houdt aan de wet, de gedragscode en/of beleid en regels. U uitspreken wanneer u iets ziet of hoort dat niet oké is. Doet u dat? Hoe zorgen we dat er een Speak Up cultuur is waarin iedereen zorgen kan en wil uiten? Want we willen dat misstanden gemeld worden – om ze aan te kunnen pakken en het als organisatie telkens beter te blijven doen.

  Bernadijn van Acker

  Bio van de sessieleider Bernadijn van Acker

  Bernadijn is manager Ethics Compliance Experts, ING Nederland. Ze is met haar team verantwoordelijk voor het versterken van de risk cultuur binnen de organisatie door middel van focus op ethiek en gedrag.
  Bernadijn is in 2006 bij ING begonnen als management trainee Wholesale Banking en heeft vervolgens in Amsterdam en Londen gewerkt binnen Syndicated Finance en Credit Insurance. Bernadijn heeft een MSc in Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 5. Van 13:55 tot 15:00

  Bent u als vertrouwenspersoon "klaar" voor diversiteit?

  Inhoud inspiratiesessie
  Met u en een ervaringsdeskundige willen wij graag een dialoog voeren over de sociale en psychologische impact van diversiteit op u als mens, in uw functie van vertrouwenspersoon en in uw organisatie. We gaan samen met u in gesprek over de vaak onbewuste belemmerende overtuigingen die ieder mens in zich heeft en de mogelijke invloed daarvan op u als professional. Kunt u voldoende openstaan voor de signalen die u hoort.
  Wat roep het onderwerp bij u op, wat doet het met u, wat vraagt het van u en wat hebt u nodig?

  Bio van de sessieleiders Anneke Oosting en Sidney Mutueel
  Anneke Oosting is, als strategisch adviseur werkzaam bij de Staf Korpsleiding van de politie, Directie Operatien in Den Haag. De thema's waaraan zij o.a. verbonden is zijn programmaleider zijn, Kennisontwikkeling, Professional en strategisch adviseur veilige en inclusieve teams. In haar voormalige functie als Directeur Landelijk Expertise Centrum Diversiteit hebben zij ervaren dat diversiteit, omgangsvormen en integriteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en een voorwaarde voor het behoud van een diverse organisatie. In een tijd waar het vervangingsvraagstuk binnen de politie centraal staat, zijn deze thema's actueel. Daarnaast is Anneke zelfstandig adviseur, trainer en coach op het gebied van diversiteit, omgangsvormen, integriteit en leiderschap.

  Sidney Mutueel is 31 jaar werkzaam in verschillende functies (operationeel - tactisch en strategisch niveau) bij de nationale politie. Tevens Arbeids- en Organisatie Psycholoog (MSc) en Veranderkundige (MA). Hij is ervaringsdeskundige en gespecialiseerd in de thema’s: Diversiteit - Inclusie - Sociale en Psychologische Veiligheid. Zijn analyses en interventies zijn een combinatie van experience and evidence based gecombineerd met beleving!

 6. Van 13:55 tot 15:00

  De wisselwerking tussen melder, vertrouwenspersoon, adviseur en onderzoeker

  Inhoud inspiratiesessie
  In een gesprek dat u vanuit uw vertrouwensfunctie voert, komt het Huis voor Klokkenluiders aan de orde. Daar werken adviseurs en onderzoekers, maar wat kunnen kunnen ze voor u en uw gesprekspartner betekenen? Hoe verhouden de verschillende rollen zich tot elkaar? In deze interactieve bijeenkomst vertellen een adviseur en onderzoeker wat zij doen en krijgt u antwoord op uw vragen.

  Ed FenneVincent Valjavec

  Bio van de sessieleiders Ed Fenne en Vincent Valjavec
  Ed Fenne is coördinerend onderzoeker sinds de oprichting van het Huis. Daarvoor werkzaam bij Bureau integriteitsbevordering Openbare Sector als risico-analist integriteit en trainer VPI/VPO.

  Vincent Valjavec is senior adviseur bij het Huis. Voorheen werkzaam in de advocatuur.

 7. Van 13:55 tot 15:00

  Emotiemanagement binnen vertrouwenswerk

  Inhoud inspiratiesessie
  Tijdens deze inspiratiesessie wordt u meegenomen in de vier informele rollen van de vertrouwenspersoon. De inhoud van deze interactieve workshop is gebaseerd op onderzoek naar de emotionele belasting onder vertrouwenspersonen. U ontdekt onbewuste patronen bij uzelf, in relatie tot de melder en die naar uw werkgever toe. Met frisse ogen leert u kijken naar uw rol – en waar u mogelijk nog een  professionaliseringsslag kunt maken.

  Bio van sessieleider Oscar Westra van Holthe
  Oscar Westra van Holthe is de systemisch coach en vertrouwenspersoon van de Zuidas. Professionals weten hem te vinden wanneer zij tegen zwaardere persoonlijke, relatie en familieproblemen aanlopen. Ook bestuurders zoeken hem op bij conflicten of heftige samenwerkings- en communicatie-issues in hun teams. 

 8. Van 13:55 tot 15:00

  Leer jezelf en de ander beter kennen en begrijpen d.m.v. inzicht in drijfveren!

  Inhoud inspiratiesessie
  Verschillen tussen mensen wordt o.a. veroorzaakt door verschillen in drijfveren. Het is de manier waarop u de wereld benadert, hoe u handelt en persoonlijk leiderschap inhoud geeft. Door bewustwording hierop leert u niet alleen uzelf beter kennen, maar kunt u ook gedrag van de ander (beter) begrijpen. Voorafgaand aan het congres doet u digitaal de drijfverentest. Tijdens de interactieve workshop leert u uw eigen (waardevrije) profiel te interpreteren, te waarderen en te zien waar anderen ‘anders’ zijn. Dat inzicht helpt u om uw rol nog professioneler invulling te geven.
  Naast inzicht in uw drijfveren leert u ook wat uw energiegevers en energietrekkers zijn, waarom u soms verzet voelt op specifiek gedrag van anderen, wat er gebeurt als u onder druk komt te staan en uw mate van reflectie. Dit inzicht geeft uitzicht op bewuster werken. Wie wil dat niet? De test heeft een waarde van € 220,- p.p. en wordt gratis ter beschikking gesteld door Management Drives.

  Met het aanmelden voor deze sessie geeft u toestemming om uw emailadres eenmalig met deze organisatie te delen voor het uitsturen van deze vragenlijst. Deze ontvangt u zo'n twee weken voor aanvang van het congres via de mail vanuit het systeem van Management Drives. Het invullen van de 19 vragen duurt ongeveer 20 minuten. Nadat u de vragenlijst hebt ingevuld krijgt u automatisch uw drijfverenprofiel toegestuurd. Om het optimale uit de inspiratiesessie te halen vragen we u vooraf aan het congres uw profiel te printen en mee te nemen en/of de app van Management Drives te downloaden met het e-mailadres waarmee u de vragenlijst hebt ingevuld. U kunt dan zelf al lezen wat uw drijfverenprofiel over u zegt waardoor Philo Hermans zo gericht mogelijk aan de slag kan gaan m.b.t. uw rol als professioneel vertrouwenspersoon.

  Philo Hermans

  Bio van sessieleider Philo Hermans
  Philo Hermans is managing partner van CuriousYou en CYOU, winkel op het gebied van  persoonlijk leiderschap en gecertificeerd partner Management Drives. Na een carrière in de wereld van communicatie (hoofdredacteur diverse tijdschriften, account director, directeur uitgeverij) wisselde ze van werkperspectief en werd zelfstandig ondernemer. Geïnspireerd door haar eigen transformatie legde ze de focus op persoonlijk leiderschap. Je bewust te worden van je eigen kracht en valkuilen, herkennen en erkennen. Ze schreef het boek ‘De wereld draait om jou (en dat is niet egoïstisch!’). Philo: “Als jij jezelf goed kent en lekker in je vel zit heb je de ander pas daadwerkelijk iets te geven”.
  www.cyou.nl

 9. Van 13:55 tot 15:00

  Vertrouwenspersonen en de afdeling HR: zo kunnen we elkaar versterken

  Inhoud inspiratiesessie
  Aan de hand van een aantal pakkende praktijkvoorbeelden zal Irene schetsen waar HR professionals en vertrouwenspersonen in hun samenwerking elkaar kunnen versterken.

  Profielfoto Irene Oerlemans

  Bio van sessieleider Irene Oerlemans
  Irene heeft meer dan twintig jaar (internationale) HR-functies bekleed bij verschillende grote bedrijven zoals Ahold en FrieslandCampina. In 2018 heeft ze samen met zes HR pro's HR-adviesbureau Bunchmark opgericht. Zij faciliteren bedrijven in hun verdere groei en bieden people diensten op het snijvlak van advies en interim voor MKB's en scale-ups. Daarbij richt Bunchmark zich op structuur (o.a. beloning, rollen, performance) en groeicultuur (o.a. leiderschap, ontwikkeling). Daarnaast is Irene voorzitter van de NVP (de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling).

  bunchmark.com

 10. Van 13:55 tot 15:00

  Van deurmat naar begrenzer!

  Inhoud inspiratiesessie
  Het klinkt zo makkelijk: je grenzen aangeven. Dat is een kwestie van gewoon zeggen, toch? Helaas. Dat geldt niet voor iedereen. Het aangeven van grenzen kan spannend en lastig zijn. Regelmatig heeft iemand hierbij ook een oordeel over zichzelf. 'Had ik maar eerder… Had ik maar dat en dat gezegd. Ik had dit en dit moeten doen...' 

  Organisaties kunnen nog zo'n mooi protocol hebben, en beleid en afspraken goed op papier hebben vastgelegd, maar als vertrouwenspersoon herken je vast dat de praktijk weerbarstiger is en zich niet altijd houdt aan afspraken op papier. Afspraken worden geschonden, grenzen overtreden. Hoe ga je daarmee om? Laat je over je heen lopen of geef je duidelijk je grenzen aan?

  In deze workshop krijg je als vertrouwenspersoon extra handvatten om samen met de klager te onderzoeken wat hem of haar tegenhoudt om iets te zeggen of te doen als grenzen worden overtreden en als afspraken niet worden nagekomen. Wat is hierin de angst en het verlangen? Door dit met mildheid (en soms met wat humor) samen met de klager te onderzoeken en te bespreken, geef je hem of haar de optie om met nieuwe kennis toch de dialoog aan te gaan óf met mildheid naar zichzelf te kijken als hij of zij besluit het toch niet te doen.

  Bio van sessieleider Ellis van Schaik
  Ellis van Schaik werkt bij LIVP - Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen. Zij is International certified NLP trainer, coach en counselor en Provocatief coach. Haar motto is:

  We do not learn from experience,..
  We learn from reflecting om experience.

  www.livp.nl

 11. Van 15:30 tot 16:25

  Vertrouwenswerk in het onderwijs: professioneel met de vertrouwenspersoon als spil

  Inhoud inspiratiesessie
  School & Veiligheid heeft in opdracht van het Ministerie van OCW een leidraad ontwikkeld om beleidsmakers te ondersteunen bij het opzetten van het vertrouwenswerk in het huidige onderwijs. Naast aandacht voor het goed beleggen van rollen en taken, biedt de leidraad ook handvatten voor hoe je dat werk in de school zo organiseert dat leerlingen, ouders en medewerkers sneller uitkomen bij die medewerker die hen kan helpen, en melders en klagers een plek hebben waar hun vertrouwen in de schoolaanpak kan worden hersteld. Aan de orde komen de verschillende soorten klachten die in het onderwijs voorkomen, de rol van de vertrouwenspersoon bij de klachtafhandeling en het omgaan met de doelgroepen leerlingen, ouders en schoolmedewerkers. 

  Frank Brouwer

  Bio van de sessieleider Frank Brouwer
  Frank Brouwer werkt bij Stichting School & Veiligheid als trainer en adviseur van vertrouwenspersonen. Zijn specialisme is de wet- en regelgeving rond sociale veiligheid en vertrouwenswerk. Veel praktijkervaring heeft Frank opgedaan met het geven van informatie en advies over sociale veiligheid in het onderwijs vanuit de helpdesk. Frank is mede-auteur van de 'Leidraad vertrouwenswerk op school' en de herziene 'Handreiking voor vertrouwenspersonen in het onderwijs'.
  Frank is jarenlang interne vertrouwenspersoon geweest in de organisaties waar hij gewerkt heeft en is externe vertrouwenspersoon voor scholen in het hbo, primair- en voortgezet onderwijs. Daarnaast is hij lid van een klachtencommissie.

 12. Van 15:30 tot 16:25

  Wat houdt jou tegen om een misstand te melden?

  Inhoud inspiratiesessie
  Speak Up. U uitspreken als u constateert of vermoedt dat een collega of het bedrijf zich niet houdt aan de wet, de gedragscode en/of beleid en regels. U uitspreken wanneer u iets ziet of hoort dat niet oké is. Doet u dat? Hoe zorgen we dat er een Speak Up cultuur is waarin iedereen zorgen kan en wil uiten? Want we willen dat misstanden gemeld worden – om ze aan te kunnen pakken en het als organisatie telkens beter te blijven doen.

  Bernadijn van Acker

  Bio van de sessieleider Bernadijn van Acker
  Bernadijn is manager Ethics Compliance Experts, ING Nederland. Ze is met haar team verantwoordelijk voor het versterken van de risk cultuur binnen de organisatie door middel van focus op ethiek en gedrag.
  Bernadijn is in 2006 bij ING begonnen als management trainee Wholesale Banking en heeft vervolgens in Amsterdam en Londen gewerkt binnen Syndicated Finance en Credit Insurance. Bernadijn heeft een MSc in Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 13. Van 15:30 tot 16:25

  Bent u als vertrouwenspersoon "klaar" voor diversiteit?

  Inhoud inspiratiesessie
  Met u en een ervaringsdeskundige willen wij graag een dialoog voeren over de sociale en psychologische impact van diversiteit op u als mens, in uw functie van vertrouwenspersoon en in uw organisatie. We gaan samen met u in gesprek over de vaak onbewuste belemmerende overtuigingen die ieder mens in zich heeft en de mogelijke invloed daarvan op u als professional. Kunt u voldoende openstaan voor de signalen die u hoort.
  Wat roep het onderwerp bij u op, wat doet het met u, wat vraagt het van u en wat hebt u nodig?

  Bio van de sessieleiders Anneke Oosting en Sidney Mutueel
  Anneke Oosting is, als strategisch adviseur werkzaam bij de Staf Korpsleiding van de politie, Directie Operatien in Den Haag. De thema's waaraan zij o.a. verbonden is zijn programmaleider zijn, Kennisontwikkeling, Professional en strategisch adviseur veilige en inclusieve teams. In haar voormalige functie als Directeur Landelijk Expertise Centrum Diversiteit hebben zij ervaren dat diversiteit, omgangsvormen en integriteit onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en een voorwaarde voor het behoud van een diverse organisatie. In een tijd waar het vervangingsvraagstuk binnen de politie centraal staat, zijn deze thema's actueel. Daarnaast is Anneke zelfstandig adviseur, trainer en coach op het gebied van diversiteit, omgangsvormen, integriteit en leiderschap.

  Sidney Mutueel is 31 jaar werkzaam in verschillende functies (operationeel - tactisch en strategisch niveau) bij de nationale politie. Tevens Arbeids- en Organisatie Psycholoog (MSc) en Veranderkundige (MA). Hij is ervaringsdeskundige en gespecialiseerd in de thema’s: Diversiteit - Inclusie - Sociale en Psychologische Veiligheid. Zijn analyses en interventies zijn een combinatie van experience and evidence based gecombineerd met beleving!

 14. Van 15:30 tot 16:25

  De wisselwerking tussen melder, vertrouwenspersoon, adviseur en onderzoeker

  Inhoud inspiratiesessie
  In een gesprek dat u vanuit uw vertrouwensfunctie voert, komt het Huis voor Klokkenluiders aan de orde. Daar werken adviseurs en onderzoekers, maar wat kunnen kunnen ze voor u en uw gesprekspartner betekenen? Hoe verhouden de verschillende rollen zich tot elkaar? In deze interactieve bijeenkomst vertellen een adviseur en onderzoeker wat zij doen en krijgt u antwoord op uw vragen.

  Ed FenneVincent Valjavec

  Bio van de sessieleiders Ed Fenne en Vincent Valjavec
  Ed Fenne is coördinerend onderzoeker sinds de oprichting van het Huis. Daarvoor werkzaam bij Bureau integriteitsbevordering Openbare Sector als risico-analist integriteit en trainer VPI/VPO.

  Vincent Valjavec is senior adviseur bij het Huis. Voorheen werkzaam in de advocatuur.

 15. Van 15:30 tot 16:25

  Emotiemanagement binnen vertrouwenswerk

  Inhoud inspiratiesessie
  Tijdens deze inspiratiesessie wordt u meegenomen in de vier informele rollen van de vertrouwenspersoon. De inhoud van deze interactieve workshop is gebaseerd op onderzoek naar de emotionele belasting onder vertrouwenspersonen. U ontdekt onbewuste patronen bij uzelf, in relatie tot de melder en die naar uw werkgever toe. Met frisse ogen leert u kijken naar uw rol – en waar u mogelijk nog een  professionaliseringsslag kunt maken.

  Bio van sessieleider Oscar Westra van Holthe
  Oscar Westra van Holthe is de systemisch coach en vertrouwenspersoon van de Zuidas. Professionals weten hem te vinden wanneer zij tegen zwaardere persoonlijke, relatie en familieproblemen aanlopen. Ook bestuurders zoeken hem op bij conflicten of heftige samenwerkings- en communicatie-issues in hun teams. 

 16. Van 15:30 tot 16:25

  Leer jezelf en de ander beter kennen en begrijpen d.m.v. inzicht in drijfveren!

  Inhoud inspiratiesessie
  Verschillen tussen mensen wordt o.a. veroorzaakt door verschillen in drijfveren. Het is de manier waarop u de wereld benadert, hoe u handelt en persoonlijk leiderschap inhoud geeft. Door bewustwording hierop leert u niet alleen uzelf beter kennen, maar kunt u ook gedrag van de ander (beter) begrijpen. Voorafgaand aan het congres doet u digitaal de drijfverentest. Tijdens de interactieve workshop leert u uw eigen (waardevrije) profiel te interpreteren, te waarderen en te zien waar anderen ‘anders’ zijn. Dat inzicht helpt u om uw rol nog professioneler invulling te geven.
  Naast inzicht in uw drijfveren leert u ook wat uw energiegevers en energietrekkers zijn, waarom u soms verzet voelt op specifiek gedrag van anderen, wat er gebeurt als u onder druk komt te staan en uw mate van reflectie. Dit inzicht geeft uitzicht op bewuster werken. Wie wil dat niet? De test heeft een waarde van € 220,- p.p. en wordt gratis ter beschikking gesteld door Management Drives.

  Met het aanmelden voor deze sessie geeft u toestemming om uw emailadres eenmalig met hen te delen voor het uitsturen van deze vragenlijst. Deze ontvangt u zo'n twee weken voor aanvang van het congres via de mail vanuit het systeem van Management Drives. Het invullen van de 19 vragen duurt ongeveer 20 minuten. Nadat u de vragenlijst hebt ingevuld krijgt u automatisch uw drijfverenprofiel toegestuurd. Om het optimale uit de inspiratiesessie te halen vragen we u vooraf aan het congres uw profiel te printen en mee te nemen en/of de app van Management Drives te downloaden met het e-mailadres waarmee u de vragenlijst hebt ingevuld. U kunt dan zelf al lezen wat uw drijfverenprofiel over u zegt waardoor Philo Hermans zo gericht mogelijk aan de slag kan gaan m.b.t. uw rol als professioneel vertrouwenspersoon.

  Philo Hermans

  Bio van sessieleider Philo Hermans
  Philo Hermans is managing partner van CuriousYou en CYOU, winkel op het gebied van  persoonlijk leiderschap en gecertificeerd partner Management Drives. Na een carrière in de wereld van communicatie (hoofdredacteur diverse tijdschriften, account director, directeur uitgeverij) wisselde ze van werkperspectief en werd zelfstandig ondernemer. Geïnspireerd door haar eigen transformatie legde ze de focus op persoonlijk leiderschap. Je bewust te worden van je eigen kracht en valkuilen, herkennen en erkennen. Ze schreef het boek ‘De wereld draait om jou (en dat is niet egoïstisch!’). Philo: “Als jij jezelf goed kent en lekker in je vel zit heb je de ander pas daadwerkelijk iets te geven”.
  www.cyou.nl

 17. Van 15:30 tot 16:25

  Vertrouwenspersonen en de afdeling HR: zo kunnen we elkaar versterken

  Inhoud inspiratiesessie
  Aan de hand van een aantal pakkende praktijkvoorbeelden zal Irene schetsen waar HR professionals en vertrouwenspersonen in hun samenwerking elkaar kunnen versterken.

  Profielfoto Irene Oerlemans

  Bio van sessieleider Irene Oerlemans
  Irene heeft meer dan twintig jaar (internationale) HR-functies bekleed bij verschillende grote bedrijven zoals Ahold en FrieslandCampina. In 2018 heeft ze samen met zes HR pro's HR-adviesbureau Bunchmark opgericht. Zij faciliteren bedrijven in hun verdere groei en bieden people diensten op het snijvlak van advies en interim voor MKB's en scale-ups. Daarbij richt Bunchmark zich op structuur (o.a. beloning, rollen, performance) en groeicultuur (o.a. leiderschap, ontwikkeling). Daarnaast is Irene voorzitter van de NVP (de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling).

  bunchmark.com

 18. Van 15:30 tot 16:25

  Van deurmat naar begrenzer!

  Inhoud inspiratiesessie
  Het klinkt zo makkelijk: je grenzen aangeven. Dat is een kwestie van gewoon zeggen, toch? Helaas. Dat geldt niet voor iedereen. Het aangeven van grenzen kan spannend en lastig zijn. Regelmatig heeft iemand hierbij ook een oordeel over zichzelf. 'Had ik maar eerder… Had ik maar dat en dat gezegd. Ik had dit en dit moeten doen...' 

  Organisaties kunnen nog zo'n mooi protocol hebben, en beleid en afspraken goed op papier hebben vastgelegd, maar als vertrouwenspersoon herken je vast dat de praktijk weerbarstiger is en zich niet altijd houdt aan afspraken op papier. Afspraken worden geschonden, grenzen overtreden. Hoe ga je daarmee om? Laat je over je heen lopen of geef je duidelijk je grenzen aan?

  In deze workshop krijg je als vertrouwenspersoon extra handvatten om samen met de klager te onderzoeken wat hem of haar tegenhoudt om iets te zeggen of te doen als grenzen worden overtreden en als afspraken niet worden nagekomen. Wat is hierin de angst en het verlangen? Door dit met mildheid (en soms met wat humor) samen met de klager te onderzoeken en te bespreken, geef je hem of haar de optie om met nieuwe kennis toch de dialoog aan te gaan óf met mildheid naar zichzelf te kijken als hij of zij besluit het toch niet te doen.

  Bio van sessieleider Ellis van Schaik
  Ellis van Schaik werkt bij LIVP - Landelijk Instituut Vertrouwenspersonen. Zij is International certified NLP trainer, coach en counselor en Provocatief coach. Haar motto is:

  We do not learn from experience,..
  We learn from reflecting om experience.

  www.livp.nl

Prijzen

Ticket Prijs
LVV leden Gratis

Aanmelden
Deelname aan het LVV-Jaarcongres is gratis en alleen mogelijk voor LVV-leden. 

Mocht u nog geen lid zijn en wilt u wél graag bij het LVV-Jaarcongres aanwezig zijn? Meld u zich dan eerst aan als lid via de LVV website.
Nadat uw lidmaatschap is bevestigd kunt u zich aanmelden voor het congres. 

Klik hier voor het aanmeldformulier van het LVV lidmaatschap.

Annuleren/No-show
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor het LVV-Jaarcongres rekenen wij op uw komst.
Bent u 21 juni onverhoopt verhinderd, dan kunt u tot en met 7 juni 2022 kosteloos annuleren door een e-mail te sturen.
Meldt u zich af na 7 juni 2022 of bent u 21 juni afwezig zonder enige berichtgeving, dan zullen wij het no-show tarief van € 75,- excl. BTW in rekening brengen.

Hercertificering
Omdat het congres gratis wordt aangeboden, kunnen geen BNS-uren worden toegekend. Wanneer u het hele congres aanwezig bent, ontvangt u ten behoeve van uw hercertificering 4 uur extra activiteit.

Alles wat wordt aangeboden door sponsoren tijdens het congres valt niet onder verantwoordelijkheid van de LVV.

Deel met anderen

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie