1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Column van de voorzitter
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Voorzitter Inge te Brake schrijft iedere maand een column in de nieuwsbrief van de LVV. Alle columns kunt u hier terug lezen. Hebt u een vraag aan Inge? Stel deze dan door een mail te sturen aan het secretariaat.


Inhoudsopgave columns

Column Juli 2020
Column Juni 2020
Column mei 2020
Column april 2020
Column maart 2020
Column februari 2020
Column januari 2020

Column november 2019
Column september 2019
Column augustus 2019
Column juni 2019
Column mei/juni 2019
Column april 2019
Column maart 2019
Column februari 2019
Column januari 2019 - Goede publiciteit


Column december 2018 - Wat een mooie dag was het
Column oktober 2018 - #MeToo-tje
Column september 2018 - Druk seizoen  
Column augustus 2018 - #MeToo, hoe nu verder?
Column juni 2018 - Vertrouwenspersoon beter op de kaart 
Column mei 2018 - LVV een levendige club
Column april 2018 - Vertrouwenspersoon is het vak van de toekomst 
Column maart 2018 - In gesprek met het Ministerie van SZW
Column februari 2018 - Blijvende belangstelling
Column januari 2018 - We gaan weer stappen maken
Column december 2017 - Men weet ons te vinden
Column november 2017 - Vacature bestuursfunctie
Column oktober 2017 - Overstelpt door de media
Column september 2017 - Voorbereiden op een paar drukke laatste verenigingsmaanden van dit jaar
Column augustus 2017 - Een slag slaan
Column juni 2017 - De vakantie staat voor de deur
Column juni 2017 - Het LVV ledenforum
Column april 2017 - Mediatraining
Column maart 2017 - 19 mei ALV
Column februari 2017 - Keuzes voor de toekomst
Column januari 2017 - De vertrouwenspersoon onder de aandacht
Column december 2016 - "Het huis" is op orde
Column november 2016 - 9 december ALV
Column oktober 2016 - Congres komt dichterbij!
Column september 2016 - Op zoek naar een nieuwe secretaris
Column augustus 2016 - Genoeg te doen
Column juni 2016 - De zomervakantie staat voor de deur
Column mei 2016 - De ALV is er weer achter de rug
Column april 2016 - Er staat veel te gebeuren
Column maart 2016 - De lente is weer begonnen
Column februari 2016 - Werk aan de winkel
Column januari 2016 - Een goed en succesvol jaar gewenst
Column december 2015 - 2015 is bijna voorbij
Column november 2015 - een terugblik op het congres


Beste leden,

“De laatste nieuwsbrief voor de vakantie”, dat was mijn opmerking in de vorige nieuwsbrief. Niets is dus minder waar. Als bestuur besloten we toch deze maand nog een nieuwsbrief uit te brengen, omdat we merkten dat vanwege corona de vakanties naar later verschuiven.

Onze eerste vergadering met een voltallig bestuur zit er op. Ik moet zeggen dat het als een verademing voelde om -voor het eerst sinds lange tijd- weer voltallig te zijn. Het gesprek en de discussie is anders, de denkkracht is vergroot, de taken kunnen over meer mensen verdeeld worden en niet onbelangrijk, er komen door Ronald Baars en Juliette Kassing andere geluiden over tafel en juist die diversiteit maakt ons als bestuur sterker.  

Op 4 augustus hebben we met het bestuur en de verenigingsmanager een “heidag” gepland. Meestal doen we dit 1x per jaar en dan in januari. Evalueren, reflecteren en kijken naar hetgeen er voor het komende jaar op ons pad moet komen. We kiezen er bewust voor dit nu wéér te doen, om zo met onze nieuwe bestuursleden te kunnen kijken naar onze plannen voor de komende tijd en naar een mogelijke herschikking van portefeuilles en taken. Ook is dit gelijk een manier om elkaar wat beter te keren kennen.

Het congres voor 19 november staat op de rol. Het thema blijft ‘Pesten op het Werk’.       Corona vraagt van ons om een andere vorm dan dat we jaren gewend waren. En die vorm is gevonden! Verderop in de nieuwsbrief lichten we een tipje van de sluier op. De gekozen vorm is een soort DWDD (De Wereld Draait Door), waarin een klein deel van de leden in de studio aanwezig kunnen zijn en het overgrote deel van de leden via een livestream mee kunnen kijken en doen. De contouren staan en begin september worden jullie via de mail en de website geïnformeerd over de praktische invulling en de wijze van aanmelden.

En hoewel een deel van u in de vakantieperiode juist niet zal deelnemen aan opleidingen, zal een ander deel van jullie dat misschien wel willen. Enkele opleidingsbureaus laten zien dat zij juist in deze periode ervoor kiezen om ook in de zomer allerhande aanbod te doen voor vertrouwenspersonen. Aan u de keuze!

Met GroenLinks, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, diverse sociale partners, ministeries en het huis van Klokkenluiders praten we als LVV over het verder professionaliseren van de vertrouwenspersonen. Ook hier geldt: samen staan we sterk! De eerste bijeenkomst is geweest en bracht heel veel discussie teweeg voor de mensen die nog niet zo goed weten waar vertrouwenspersonen staan en hoe zij zich ontwikkelen. Binnenkort gaat het gesprek over de taken van de vertrouwenspersoon. Ik ga inbrengen waar wij als LVV voor staan en mijn best doen om een algemeen denkkader te realiseren voor een ieder die nadenkt over vertrouwenspersonen. Ik hou u op de hoogte!

De vakantieperiode is gestart en mogelijk voor velen van u gaat dat er heel anders uitzien dan wat we gewend waren. Ieder van jullie zal zo zijn overdenkingen hebben over wat te doen of juist nu niet te doen. Ik wens u een mooie zomerperiode, een goede vakantie en geniet van al het moois wat op uw pad komt. Blijf gezond.

Tot in september!

Inge te Brake


Beste mensen,

De laatste nieuwsbrief voor de vakantie!

Een vakantie die er mogelijk voor velen van u heel anders uit gaat zien dan wat we gewend waren. Ik skipte mijn reis naar Italië. Iemand vroeg mij, weet je eigenlijk wel hoe mooi Nederland is? Het is inderdaad lang geleden dat ik in Nederland op vakantie ging. En zo zal ieder van jullie ook zijn overdenkingen hebben. Komt vast wel goed!

Ons bestuur bestaat momenteel naast mij nog uit Jaap Waverijn en Gerda Arends. En ik vertelde u in de nieuwsbrief van mei al dat wij hoopten uit de voorgenomen selectie niet één, maar zelfs twee nieuwe kandidaat-bestuursleden te werven. Ik kan u vertellen; het is gelukt! Als bestuur zijn we daar ongelofelijk blij mee, omdat we denken een enorme aanwinst te hebben met deze twee mensen en dat we daarmee voor het eerst sinds hele lange tijd weer voltallig zijn. Het gaat om Juliette Kassing en Ronald Baars. Beiden stellen zich verderop in de nieuwsbrief aan u voor. 

Ronald en Juliette zijn kandidaat bestuursleden, waar we de komende maanden mee gaan samenwerken. Mocht dat aan alle kanten goed bevallen, dan volgt er in de ALV van 31 oktober 2020 een voordracht van hen beiden als bestuurslid van de ALV. De ALV beslist dan over de voordracht.

Op 10 juni was onze eerste online ALV. Maar liefst 106 mensen schreven zich in en aan de vergadering namen 102 mensen deel. Een enorme opkomst! Waar we normaal vaak niet verder komen dan 25 tot 40 personen, was dit een veelvoud. Heel fijn om te merken dat een dergelijke online bijeenkomst dit effect heeft. Een nieuwe vorm die we met elkaar tot stand hebben gebracht. Het overgrote deel van de deelnemers was heel positief over de vorm en het verloop van deze vergadering. En al heeft een live ontmoeting de voorkeur, dit biedt wel perspectieven voor de toekomst. Nu uit nood, straks misschien omdat het praktisch is. En misschien is zelfs een combi te overwegen. Alleen samen kunnen we dit doen!

De online mogelijkheden van de reguliere training, scholing en intervisie nemen nog steeds toe en ook zien we dat voorzichtig de eerste live trainingen weer op gang komen. Keuzes genoeg dus!

Een andere vorm van ons congres van 19 november was waar ik u in de vorige nieuwsbrief in mee nam. Deze vorm, welke ik nog niet ga verklappen, is er in ieder geval één waarbij veel leden mee kunnen doen en waarbij we ons gelijktijdig aan de regels houden. Het thema blijft Pesten op het Werk. In augustus hoort u van mij hoe het congres eruit gaat zien.

Met Groen Links, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, diverse sociale partners, ministeries en het huis van Klokkenluiders praten we als LVV over het verder professionaliseren van de vertrouwenspersonen. Ook hier geldt samen staan we sterk! Er volgen nog twee van dergelijke bijeenkomsten dit jaar. Ik hou u op de hoogte.

Voor nu wens ik u een hele goede vakantieperiode toe, geniet van al het moois wat op uw pad komt, blijf gezond en ik “spreek” u graag weer eind augustus.

Inge te Brake


Beste mensen,

Zoals jullie allen wellicht hebben gelezen (maar misschien ook niet) heb ik, met het vertrek van Margriet Maris als voorzitter vorige week, in overleg met de andere bestuursleden van de LVV, haar plek als voorzitter overgenomen,

Ik ga de komende jaren enorm mijn best doen om de LVV nog meer op de kaart te zetten, de professionaliteit van de vertrouwenspersonen te vergroten en de kennis van de BV Nederland over vertrouwenspersonen, omgangsvormen en integriteit uit te breiden.                                                                                                                  Uiteraard ga ik dat niet alleen doen! Dit doe ik met jullie, hopelijk binnenkort een voltallig bestuur en experts in ons netwerk; iedereen heeft daar zijn aandeel in.

Ons bestuur bestaat momenteel nog uit Jaap Waverijn, Gerda Arends en ondergetekende. Onlangs plaatsten we een vacature voor een nieuw bestuurslid. En ik kan jullie vertellen dat daar een achttal reacties van leden en niet-leden op zijn binnengekomen. Er heeft inmiddels een selectie op basis van het cv plaatsgevonden en aanstaande vrijdag voeren we de eerste gesprekken. We hopen uit deze selectie niet één maar zelfs twee nieuwe bestuursleden te werven, zodat we weer voltallig zijn. Een bittere noodzaak als je kijkt naar al het werk dat er te doen is.

In de vorige nieuwsbrief was er nog de vraag of jullie al gewend waren aan “het nieuwe normaal”. Ik denk dat dat zo is omdat we gewoon niet anders kunnen. Gezondheid boven alles. In de wereld om ons heen zien we ook de veranderingen. Er zijn iets minder en ook andere meldingen bij vertrouwenspersonen. Wat te denken van bv. meldingen over onder druk te worden gezet door je leidinggevende om toch naar het werk te komen, of digital pesten. De online mogelijkheden van de reguliere training, scholing, intervisie nemen steeds meer toe. Het bestuur heeft besloten tot het einde van 2020 de mogelijkheid te bieden om een deel van de online mogelijkheden onder de huidige accreditatie te laten vallen. Zo kunnen we ondanks corona onze kennis op orde houden en nieuwe vertrouwenspersonen opleiden.

De LVV heeft een reactie gegeven op de Initiatiefwet Vertrouwenspersoon. De wet was tot eind april in consultatie. In onze reactie lag de nadruk op de specificering van de taken van de vertrouwenspersoon. De verwachting is nog steeds dat de Wet in het najaar besproken wordt in de Kamer.

Op 10 juni a.s. staat onze eerste on line ALV gepland. Inmiddels heeft u allen hiervoor een uitnodiging ontvangen. In deze nieuwsbrief wordt u meegenomen waarom we er als bestuur voor kiezen de ALV in deze digitale vorm plaats te laten vinden en niet te kiezen voor maanden uitstel. Een nieuwe vorm, die we met de nodige voorbereidingen tot stand hebben weten te brengen en die vraagt om de nodige discipline, zowel van ons als bestuur als van u als bezoekers van deze ALV. Alleen samen kunnen we dit doen!

De voorbereidingen voor het Jaarcongres van 19 november a.s. zijn in volle gang. Maar ook voor het congres geldt, dat we mogelijk moeten kiezen voor een heel andere vorm. Een vorm, waarbij veel leden mee kunnen doen en waarmee we gelijktijdig ons houden aan de regels. We beraden ons daar nu op en in de volgende nieuwsbrief berichten we u hierover. Het thema blijft “Pesten op het Werk”.

Om dichtbij te kunnen zijn, hoef je alleen maar verbinding te maken en dat kan op heel veel verschillende manieren.                                                                                                

Inge te Brake


Beste mensen,

Zijn jullie ook al een beetje gewend aan “het nieuwe normaal”. De mogelijkheid tot handen wassen voor je melders, een ruime spreekruimte en geen handen geven? Of mis je je collega’s nu langzamerhand wel heel erg, behalve die ene veeleisende collega natuurlijk. De meesten van ons hebben zich aangepast.

In de eerste weken waren er nauwelijks meldingen, de laatste dagen merk ik dat de meldingen weer aantrekken. Er is behoefte aan een gesprek over de situatie op het werk.

Waarschijnlijk hebben jullie je verdiept in de online-mogelijkheden van vertrouwenswerk, intervisie en bij- en nascholing. Intervisie is online ongetwijfeld anders, maar het bestuur van de LVV vindt het belangrijk dat de intervisie doorgaat en dat collega’s elkaar spreken. Wellicht kan intervisie straks ook wel weer in kleine groepen op een ruime locatie. Nu moeten we het doen met online-ontmoetingen. Niet ideaal, wel zinvol. De opleiders hebben de handschoen opgepakt en een aantal biedt de reguliere training online aan. Het bestuur heeft besloten tot het einde van 2020 deze mogelijkheid te bieden onder de huidige accreditatie.

Namens de LVV heb ik een reactie gegeven op de Initiatiefwet Vertrouwenspersoon. De wet was tot eind april in consultatie. In de reactie lag de nadruk op de specificering van de taken van de vertrouwenspersoon. De verwachting is nog steeds dat de Wet in het najaar besproken wordt in de Kamer.

De ALV staat voor 10 juni onder voorbehoud op de planning. We kunnen echter niet met ongeveer 50 mensen in een zaal gaan zitten. Om aan deze verplichting te voldoen bereiden we ons voor op een online ALV. Hierin zullen de leden de komende maand stap voor stap worden meegenomen.

De voorbereidingen voor het Jaarcongres gaan vooralsnog door. De datum, onder voorhoud, is 19 november. Het thema wordt Pesten op het Werk. Het Jaarcongres wordt in de klassieke vorm gehouden, de combinatie van plenair en werkgroepen in de middag. Het is nog even afwachten hoe de mogelijkheden later het jaar zijn, maar we kunnen ons niet veroorloven geen voorbereidingen te treffen. Zo kijken we met jullie vooruit.

Margriet Maris


Beste nieuwsbrieflezer, 

De maatregelen die van kracht zijn tijdens deze corona-crisis treffen ons allemaal. Voor de leden van de LVV heeft deze tijd heel verschillende effecten. Ik hoor zzp’ers voor wie het werk ineens helemaal stilvalt. Meldingen over ongewenst gedrag staan in een heel ander licht nu; die collega bijvoorbeeld zit nu op afstand, thuis, achter zijn eigen laptop, wat een heel andere dynamiek geeft.

Trainingen en voorlichtingen worden afgelast, jaarverslagen bespreken heeft even geen prioriteit, dat komt nog wel een keer.  Al met al valt veel werk weg voor de ZZP’ers onder onze leden. En dat is geen fijn gegeven. De overheid heeft gekozen voor  een speciale regeling voor ZZP’ers: de BBz-regeling. Die vraag je aan bij de gemeente waar je woont, dat kan met terugwerkende kracht vanaf 1 maart. In deze nieuwsbrief vind je informatie hierover. In de meeste gemeenten zijn de aanvraagformulieren eind deze week digitaal beschikbaar.

Voor andere vertrouwenspersonen, vooral de interne VP’s, gaat het werk door. Voor de medewerkers in sommige vitale beroepen is het extra druk, voor de thuiswerkers is het aanpassen geblazen, zeker als er ook nog kinderen thuis zijn.

Al met al een heel bijzondere tijd, die ons uitnodigt anders te kijken en anders om te gaan met “werk”.

De bijeenkomsten van de LVV gaan in ieder geval tot 1 juni niet door.  Over de periode daarnar besluiten  we op het moment dat het aan de orde is, of de ALV door gaat bijvoorbeeld. Hiervan zullen we jullie tijdig op de hoogte houden middels de nieuwsbrief of een apart bericht. Dat geldt ook voor de intervisiebijeenkomsten.

Het bestuur spreekt deze week o.a. over aanpassingen in het certificeringsreglement, omdat leden die in deze periode moeten hercertificeringseisen , vast kunnen lopen met intervisie-uren en BNS. De bij- en nascholing kan zeker tot 1 juni niet in de oorspronkelijke vorm plaatsvinden.

Mocht je toch melders spreken, doe dat vooral telefonisch of via Skype, Zoom of Whereby. Digitale middelen die nu van pas komen. Het kan helpen wel het gesprek aan te gaan en elkaar toch te zien. Persoonlijk contact is nu lastig.  Ook intervisie is online mogelijk.

Via de LVV hebben jullie een link gekregen voor de academieportal, een online-leerplatform waar het bestuur al mee in gesprek was over een aanbod. We hebben jullie 4 e-learnings aangeboden om de komende tijd toch niet stil te hoeven staan. De uren kunnen als extra activiteit worden opgevoerd bij de hercertificering.

Ik wens jullie heel veel sterkte de komende tijd.                                                                                           

Laten we onze energie steken in mooie initiatieven en met elkaar (digitaal) in verbinding blijven.

Let op elkaar en zorg goed voor elkaar!

Margriet Maris


Beste nieuwsbrieflezers

Over het werkterrein van de vertrouwenspersoon is deze maand ineens veel nieuws verschenen. Op het Arboportaal van het ministerie van SZW is de Wegwijzer Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen op het Werk geplaatst. Aan deze Wegwijzer ontwikkeld door TNO, heeft ook de LVV een bijdrage geleverd. De Wegwijzer is niet alleen informatief voor ons, de vertrouwenspersonen, maar je kunt er ook informatie uit putten voor de werkgever en andere informatie die je kunt gebruiken om je eigen positie sterker neer te zetten. Het is van belang dat je als vertrouwenspersoon weet waar dit over gaat, dus lezen is een must!

Verder een uitgebreid whitepaper van de hand van een ervaren vertrouwenspersoon Cor van Duijnhoven over de vertrouwenspersoon en een stuk van de FNV over de rol van de Ondernemingsraad bij het versterken van de positie van de vertrouwenspersoon.

Alle drie zijn het bijdragen van gezaghebbende partijen die ons vak onder de aandacht brengen.

Vanaf 2021zijn de basisopleidingen voor de vertrouwenspersoon uitgebreid met een introductie Integriteit. Dat betekent dat dit jaar een oude en een nieuwe opleiding vertrouwenspersoon wordt aangeboden. Het volgen van de oude basisopleiding leidt dit jaar nog tot directe certificering bij het CRP. Na 1 januari 2021 is de oude basisopleiding alleen te gebruiken voor certificering met een aanvullende bij- en nascholing integriteit. Heb je een oude stijl basisopleiding gevolgd en je bent nog niet gecertificeerd, zorg dan dit jaar, 2020, voor je certificering. Mocht je je pas in of na 2021 met een oude stijl basisopleiding willen certificeren, dan moet je er een BNS Integriteit van minimaal 1 dag bij volgen bij een van de geaccrediteerde aanbieders. 

Deze regels gelden alleen voor nieuwe certificering, niet voor de hercertificering. Dan gelden de gewone regels voor 4 jaar met 24 uur (geaccrediteerde) BNS, 32 uur intervisie en 16 uur extra activiteiten.

Het Huis voor Klokkenluiders presenteerde deze week de toekomstvisie. Interessant is het onderscheid dat duidelijker gemaakt gaat worden tussen melder en melding. De ideeën over een netwerk ter ondersteuning en opvang van melders zijn zeker stof waar we ons als vertrouwenspersonen over moeten gaan buigen.

Voor nu, werk ze,

Margriet Maris 


Beste nieuwsbrieflezers, 

Het jaar 2020 is alweer even van start gegaan. Het bestuur heeft meteen in de eerste werkweek van januari met elkaar gesproken over hoe wij het jaar 2020 zien voor de LVV.

Als eerste de implementatie van de kennis met betrekking tot integriteitsvraagstukken in de opleiding van de vertrouwenspersoon. De opleiders, inmiddels is er al keuze uit elf verschillende opleiders, gaan dit jaar hun opleiding vertrouwenspersoon aanpassen aan de nieuwe eisen. Een introductie tot integriteit behoort vanaf januari 2021 tot de basiskennis van de gecertificeerde vertrouwenspersoon. De afgelopen jaren hebben al veel van de huidige vertrouwenspersonen zich bijgeschoold op dit onderwerp. Het bestuur gaat er vanuit dat degenen die nog niet over deze basiskennis beschikken dat in 2020 alsnog gaan doen.

Wat je zult opsteken van deze bijscholing, is vooral dat je integriteitskwesties leert herkennen en onderscheiden van meldingen van ongewenste omgangsvormen. Ook word je je bewust van de verschillen tussen beide gebieden en de grenzen aan je betrokkenheid bij integriteitskwesties. Die is anders dan bij ongewenste omgangsvormen. Iedere organisatie met meer dan 50 werknemers heeft een meldregeling, die per organisatie kan verschillen. Die regeling moet je kennen en weten te gebruiken.

Als je echt aan de slag wilt als vertrouwenspersoon/adviseur Integriteit wordt er meer van je verwacht en vraagt dus over meer kennis en kunde. Het bestuur gaat in 2020 met het Huis voor de Klokkenluiders en andere specialisten op het gebied van integriteit in gesprek over de manier waarop deze rol binnen organisaties kan worden vormgegeven en hoe dit gaat passen binnen de LVV.  Dat wordt een interessante en veelomvattende vraag.

Tot zover onze eerste uitdaging. Volgende maand meer over andere prioriteiten van 2020 zoals de inrichting en samenstelling van de Adviesraad van Deskundigen.

Werk ze!

Met hartelijke groet,

Margriet Maris
Voorzitter 


Beste nieuwsbrieflezers,

Wat een ontzettend succesvol congres hebben we achter de rug. Van velen van jullie hoorde ik dat de verrassing goed in de smaak is gevallen. Bij sommigen waren er na de eerste pilot-voorstelling wel enige reserves, maar dat pakte goed uit. Zelf vond ik het mooi hoe de ervaringen tijdens de workshops door jullie zo mooi werden ingeweven in het stuk. Het maakte dat we met z’n allen iets neer hebben gezet dat inhoudelijk echt over ons werk ging. Tijdens de workshops werden veel ervaringen uitgewisseld en werd op verschillende abstractieniveaus nagedacht over het vertrouwenswerk. Voor sommigen was de invulling dit jaar een teleurstelling, zij vonden niet wat zij zochten. Voor deze mensen volgend jaar weer een gewoon congres!

Omdat het een bijzonder jaar is -het 20-jarig bestaan van de LVV- waren er deze week twee cadeautjes. Vorige week vrijdag ontvingen de deelnemers het Magazine, dat ook deze week in de brievenbus viel bij de afwezige leden. De link naar het animatiefilmpje van de LVV ontving iedereen vrijdagmiddag. Ik hoop dat jullie zowel het Magazine als het filmpje mooi en informatief vinden, maar vooral dat jullie het kunnen gebruiken in je werk.

In deze nieuwsbrief verder de actualiteit met de reactie van het Huis voor de Klokkenluider op het advies van nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Inge en ik spraken deze week met Wilbert Tomesen, voorzitter van het Huis, die ons verzekerde dat klokkenluiders nooit de deur zal worden gewezen zonder adequate opvang. Dus we houden de vinger aan de pols.

Margriet Maris
voorzitter

Beste collega vertrouwenspersoon, 

De voorbereidingen voor het Jubileumcongres zijn in volle gang. Het belooft vrijdag 22 november een inspirerende dag te worden in ‘s-Hertogenbosch. Heb jij je al aangemeld?

In deze nieuwsbrief lees je meer over de voorbereidingen, maar ook over de korting voor LVV-leden voor het congres ‘Help, de klokkenluider verzuipt!’. Integriteit en de positie van de klokkenluider zijn actuele thema’s waar ook de vertrouwenspersoon mee te maken heeft. De komende tijd zal het LVV-bestuur de leden in een aparte brief informeren over de plannen voor de toekomst met betrekking tot integriteit en de rol van de vertrouwenspersoon daarin.

Cora Wielenga en Anton de Leeuw geven in deze nieuwsbrief hun mening over werkgerelateerde zaken. Misschien ter inspiratie voor je intervisiegroep. Zo houden we onze kennis bij en wisselen we ervaringen uit. Mocht je zelf iets willen bijdragen, dan houden we ons aanbevolen.

Verder wil ik jullie aandacht vragen voor de eerste masterclass. Het LVV-bestuur wil deze korte kennissessies inzetten om actuele thema’s onder de loep te nemen en zo de deskundigheid bij de leden te vergroten. Aan het eind van de middag komen we bijeen en na de file gaan we weer naar huis. Voor een hapje wordt gezorgd. Inge te Brake doet de aftrap op 13 november met een sessie over de verschillende onderzoeksmogelijkheden bij signalen over ongewenste omgangsvormen. Wat is nu een signalenonderzoek of een cultuuronderzoek en hoe kun je dat inzetten binnen jouw werkpraktijk?

Namens het bestuur, veel leesgenoegen,

Margriet Maris 

Beste collega vertrouwenspersoon,

Na een mooie zomer maken de meesten van ons zich weer op om volop aan de slag te gaan.
Het LVV-bestuur bereidt zich voor op het jubileumcongres van vrijdag 22 november 2019. We gaan ervanuit dat we veel leden zullen verwelkomen. De gereduceerde jubileumtoegangsprijs voor leden mag geen belemmering zijn en we hopen dan ook velen van jullie te ontmoeten. Je steekt in ieder geval iets op van de inhoud en de uitwisseling van ervaringen met collega’s is ook altijd een meerwaarde in het toch vaak solistische vak van vertrouwenspersoon. 

In deze nieuwsbrief veel leesvoer om er weer een beetje in te komen. Een artikel van Willeke Bezemer over de nasleep van #MeToo en een mogelijk negatieve keerzijde. In de rubriek Opinie maar liefst 3 bijdragen van auteurs die graag iets met de leden willen delen, dan wel hun opinie ter prikkeling bij jullie neer willen leggen. Discussie kan op het Forum, maar deze stukken zijn wellicht ook interessant om tijdens de intervisie met elkaar te bespreken.

Succes met jullie werk!
Margriet Maris

 

Beste collega vertrouwenspersoon,

De uitreiking van het 1.350’e certificaat, afgelopen maandag, was een feestelijke gebeurtenis waar je verder in de Nieuwsbrief meer over leest. Op 23 juni was de ‘verjaardag’ van de LVV en dit was de eerste moment dat hier aandacht aan wordt gegeven. Er zullen nog meer momenten volgend met als hoogtepunt het jubileumcongres op 22 november. Ook daarover later meer.   

Eerder berichtte ik jullie over de gesprekken met de Tweede Kamer fractie van GroenLinks over het opnemen in de Arbowet van de verplichte toegang tot een vertrouwenspersoon voor werknemers. Over een mogelijke initiatiefwet wordt niet eerder dan het najaar verder gepraat. Dergelijke ontwikkelingen vergen nu eenmaal tijd. Gelukkig is de Inspectie SZW duidelijk. Bedrijven dienen te beschikken over een gecertificeerde LVV vertrouwenspersoon in het kader van het beleid om PSA te voorkomen en aan te pakken. Dat hoorde ik vorige week weer tijdens een congres over Arbobeleid. Waar ik trouwens ook weer mocht uitleggen waarom wij vinden dat een HR medewerker echt een andere rol heeft dan de vertrouwenspersoon en dat volgens de LVV deze beide rollen echt niet verenigbaar zijn.

Een belangrijke beslissing die we als bestuur in overleg met opleiders van de basisopleiding hebben genomen, is dat de basisopleiding voor gecertificeerd vertrouwenspersoon 4 dagen gaat duren. Naast de huidige opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenst omgangsvormen vormt een introductie over integriteit ook onderdeel van de basiskennis van de vertrouwenspersoon. Functioneren als vertrouwenspersoon integriteit vraagt daarnaast specialisatie, maar ieder vertrouwenspersoon moet een integriteitskwestie kunnen herkennen en weten naar wie te verwijzen. Een en ander gaat in 2020 zijn beslag krijgen.

Inmiddels is de zomer al volop bezig, voor de meesten een periode om weer even op te laden. Zelf neem ik ook een paar weken vakantie, de volgende nieuwsbrief is die van eind augustus. Een mooie zomer gewenst,

Hartelijke groet,

Margriet
Voorzitter LVV

 

Beste collega vertrouwenspersoon,

Eind deze maand bestaat de LVV precies 20 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt op een feestelijke manier het 1.350e certificaat LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon uitgereikt. Dat zal ongetwijfeld enige publiciteit generen. Want aan aandacht ontbreekt het ons vak momenteel niet.

Als bestuur mengen we ons actief in het debat over het belang van een goed opgeleide, professionele vertrouwenspersoon. Tijdens de laatste ALV hebben we onze gedachten en plannen over de toekomstige LVV VP gedeeld. Deze vertrouwenspersoon heeft de basisopleiding ongewenste omgangsvormen en integriteit volbracht, doet aan bij- en nascholing en maakt deel uit van een intervisiegroep.

In de dagelijkse praktijk zal iedereen zo zijn/haar specialisaties hebben. De vertrouwenspersoon binnen het onderwijs, die binnen de sport, de cliëntvertrouwenspersoon in de zorg, de gespecialiseerde Integriteitsvertrouwenspersoon.
Allemaal hebben we vertrouwelijkheid hoog in het vaandel, kunnen we een gesprek voeren en goed luisteren en het belangrijkste, kennen we onze rol, ondersteunen de melder en adviseren de organisatie.

Na de ALV verzorgde Miriam Reijnen een presentatie over het Centrum Veilige Sport dat NOC*NSF de afgelopen jaren heeft opgetuigd, omdat sporten in een veilige omgeving voor iedereen vanzelfsprekend zou moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan niet. Neem eens een kijkje op hun website voor inspiratie! 

Werk ze,

Margriet Maris

 

Beste collega vertrouwenspersoon,

Tijdens de ALV in november stelde het bestuur jullie voor om een samenwerkingsverband aan te gaan met organisaties die de LVV ondersteunen en die uitdragen dat zij de kwaliteit van de vertrouwenspersoon hoog in het vaandel hebben. In eerste instantie dachten we aan een geassocieerd lidmaatschap. Dat wordt een geassocieerd partnerschap. Juridisch passender voor een beroepsvereniging als de onze. Drie organisaties willen graag een geassocieerd partnerschap met de LVV aangaan. NOC*NSF, Bezemer & Schubad en Fijbes Consultancy & Training. Binnenkort ga ik met hen in gesprek om onze toekomstige samenwerking vast te leggen.

In juni is de LVV écht jarig. Deze 20e verjaardag vieren we met de uitreiking van het 1.350e certificaat. Wie de gelukkige te certificeren vertrouwenspersoon gaat worden, weten we snel. Alhoewel dat met de privacy-eisen nog een hele tour bleek. Van zoveel certificeringen hadden we een aantal jaar geleden nog maar kunnen dromen. Fijn dat de gecertificeerde VP nu echt waarde heeft.

Ik zie jullie graag op de ALV op 24 mei aanstaande. Dan gaan we uitgebreid in op de vele ontwikkelingen die de LVV momenteel doormaakt. In deze nieuwsbrief wordt al verslag gedaan van een aantal bijeenkomsten met de nadruk op het onderwijs, op sport en niet te vergeten de zorg. In de zorg wordt de cliëntvertrouwenspersoon per 1 januari 2020 een verplichte voorziening in het kader van de nieuwe Wet Zorg & Dwang. Een ontwikkeling die de LVV op de voet volgt.

Veel leesplezier !

Margriet Maris

 


Beste collega-vertrouwenspersoon,

De LVV bestaat in 2019 20 jaar. Opgericht door enthousiaste vertrouwenspersonen in 1999 zijn we in de jaren erna uitgegroeid tot een beroepsvereniging die zich hard maakt voor het vak van vertrouwenspersoon en er is ter ondersteuning van de aangesloten leden. Dat zijn er inmiddels meer dan 1300!

Dit voorjaar gaan we stilstaan bij een ander bijzonder moment: de 1000’ste vertrouwenspersoon wordt gecertificeerd. Deze mijlpaal willen we vieren op de verjaardag van de vereniging eind mei. Tegen die tijd meer.

Een ander hoogtepunt in dit jubileumjaar is een bijzonder congres op vrijdag 22 november. De overige hoogtepunten houden we nog even geheim.
Op mijn oproep in de vorige nieuwsbrief voor leden van Commissie van Toezicht heb ik aanmeldingen ontvangen. Binnenkort spreken we met elkaar af. Er hebben zich nog geen externe vertrouwenspersonen gemeld voor deze commissie, dus mocht je interesse hebben, er is behoefte aan versterking in deze commissie.

In deze nieuwsbrief aandacht voor een aantal activiteiten van de vereniging. Veel leesplezier, zo ben je weer helemaal op de hoogte.

Hartelijke groet,
Margriet Maris
 

Beste collega-vertouwenspersoon,

In januari bracht het Huis voor Klokkenluiders een uitgebreide brochure uit. De brochure vormt een praktisch handleiding voor het inrichten van een goede vertrouwensfunctie. Het Huis gaat uit van twee soorten vertrouwenspersonen, de VP ongewenste omgangvormen (VP-OO) en de VP Integriteit (VP-I).
Beide functies worden vaak gecombineerd. De gecombineerde VP-OO/VP-I heeft dan twee werkterreinen, ten eerste de ongewenste omgangsvormen met een persoonlijk karakter en een individuele melder die zelf het slachtoffer is, en ten tweede  het werkterrein integriteitsschendingen en misstanden met een melder die heeft opgemerkt dat de organisatie schade wordt aangedaan.

De LVV heeft bij de totstandkoming van de brochure contact gehad met het Huis en gesproken over deze combifunctie. Het bestuur van de LVV is voorstander van deze combifunctie, omdat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen en het vooral voor werknemers wel zo duidelijk is. Toch zullen er altijd VP’s zijn die alleen VP-OO willen doen en niet ook VP-I willen zijn. Voor de certificering is de basis de VP-OO, VP’s die ook VP-I willen zijn, wordt op dit moment onderzocht hoe dit te regelen. Naast de basistraining VP-OO moet daarvoor ook een extra module Integriteit gevolgd worden bij een van de opleiders met een geaccrediteerde basisopleiding. Later dit jaar meer hierover.

Deze week zijn uitnodigingen verstuurd aan die leden die “zorg” of “onderwijs” in hun profiel hebben. Eén, specifiek voor vertrouwenspersonen binnen het onderwijs en één voor vertrouwenspersonen die ook als clientvertrouwenspersoon (CVP) werken. Op beide werkterreinen zijn er ontwikkelingen die we als LVV op de voet volgen en waar input van de leden noodzakelijk is. Dus geef je vooral op.

Verder zoeken we nog twee nieuwe leden voor de Commissie van Toezicht. Deze commissie beoordeelt klachten over de vertrouwenspersonen die lid zijn van de LVV. Ook de Commissie externe vertrouwenspersonen zoekt nog versterking.  Wanneer je geïnteresseerd bent om de LVV verder te helpen, meld je dan bij het secretariaat.

Als laatste vraag ik jullie aandacht voor het volgende. Zijn er onderwerpen, thema’s, trainingen die interessant zijn voor de vertrouwenspersoon en die momenteel niet vallen onder de bij- en nascholingsregeling (BNS)? Met de opleiders willen we namelijk gaan kijken welke behoefte er leeft onder de leden op het gebied van nascholing en in hoeverre we een inhoudelijk breder pakket kunnen bieden.

Margriet Maris

 

Beste vertrouwenspersonen,

 

De afgelopen maand kreeg ons vak van vertrouwenspersoon volop aandacht in de media. Naar aanleiding van de door de tuchtrechter gestrafte atletiektrainer heeft de LVV zich sterk gemaakt voor een door de gemeente aangetrokken vertrouwenspersoon voor lokale verenigingen. Deze week waren de cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden een mooie kapstok om de rol van de vertrouwenspersoon te belichten. BNR-radio, de Stentor, NOS radio 1, het AD, NU.nl; het leidde tot goede publiciteit. Ik hoop dat vertrouwenspersonen in de praktijk merken dat ons vak wel staat op dit moment.

De EO wil op een andere manier aandacht besteden aan Pesten op het Werk. I Care Producties (ICP) maakt samen met de EO een televisieprogramma over pesten op de werkvloer. Doel is om pesten op het werk bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen. Samen met een team van deskundigen wil ICP bovendien een begin maken om pestsituaties op de werkvloer op te lossen. Vanuit het bestuur is er contact geweest met de programmamakers. Wij hebben er gemengde gevoelens over. Publiciteit is niet iets wat veel melders van pesten zoeken en vaak ook niet bij gebaat zijn, zeker niet als ze willen blijven werken bij de organisatie. Om u te informeren, lees hun toelichting in de nieuwsbrief.

Begin januari ging de nieuwe intervisiewebsite in de lucht. Het doel was de toegankelijkheid tot de intervisie voor de leden te vergemakkelijken. Het moest makkelijker worden een intervisiegroep te vinden en zo te zorgen voor het broodnodige contact met collega-vertrouwenspersonen. Inmiddels hebben zich al zo’n 100 intervisiegroepen aangemeld ! Er zijn vast wel wat aanloopproblemen, maar ik verwacht dat we daar samen beter uit komen. Inmiddels heb ik de eerste intervisiebijeenkomst met mijn groep achter de rug.

Na afloop heb ik het digitale deelnameformulier via de intervisiewebsite naar alle deelnemers gestuurd zodat zij dit kunnen gebruiken voor de hercertificering. Dit ging buitengewoon eenvoudig.

Als laatste wil ik u wijzen op de petitie van de FNV. In Nederland heeft bijna de helft van alle werknemers te maken met één of meerdere vormen van intimidatie. Wereldwijd heeft 35% van alle vrouwen boven de 15 jaar te maken met seksueel geweld. Slechts een handjevol landen heeft effectief beleid tegen geweld en intimidatie op de werkvloer. FNV pleit voor een internationaal bindend verdrag. U vindt de petitie in deze nieuwsbrief.

Margriet Maris

 

Beste vertouwenspersoon,

Wat een mooie dag was het! Het LVV Jaarcongres vorige week werd druk bezocht. Met ruim 350 deelnemers was er meer belangstelling dan vorige jaren. En niet voor niets. De meeste deelnemers waren uitermate positief. Goed scoorde FNV voorzitter Herman Geerdink met zijn toezegging de functie van vertrouwenspersoon mee te nemen in de CAO onderhandelingen. Daarnaast scoorde Janine Janssen hoog met haar deskundige en uitermate toegankelijk analyse van #MeToo.

Zo had iedere deelnemer vast een favoriet. Ook de workshops leverden veel informatie en nieuwe inzichten op. Ik hoop dat iedereen iets van zijn of haar gading heeft kunnen meenemen.

Als bestuur gaan we ons voorbereiden op het jubileumjaar 2019 wanneer de LVV 20 jaar bestaat. De bedoeling is dat we gedurende het jaar meerdere keren de aandacht op ons vestigen. Begin januari gaat het bestuur een dag bij elkaar zitten om dit alles te bedenken en te plannen.

In 2018 is de vertrouwenspersoon op de kaart gezet. Zowel de Inspectie SZW, als de vakbonden, de staatssecretaris en de meeste werkgevers vinden de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon op het werk een vanzelfsprekendheid. In 2019 gaan we ze daar zo nodig nog wel aan herinneren. Daarnaast kijken we uit naar het initiatiefwetsvoorstel van Groen Links, waarbij we hopen dat er ook kwaliteitseisen en randvoorwaarden worden verbonden aan de functie van vertrouwenspersoon.

Met Huis voor de Klokkenluider zal de positie van de Vertrouwenspersoon Integriteit verder worden ontwikkeld en zal ook de certificering van deze VP worden geformaliseerd.

Voor nu wil ik iedereen een heel fijne decembermaand toewensen. Met hopelijk ook gelegenheid tot reflectie en het opdoen van energie voor een mooi 2019.

Margriet Maris

 

Beste leden van de LVV,

Het LVV-Congres eind november staat in het teken van #MeToo en hoe nu verder ?!
Vorig jaar leek het even of er met #MeToo een nieuwe werkelijkheid werd gecreëerd van “we pikken het niet meer” en “dit gedrag is gewoon fout”. Waarbij gedrag werd benoemd dat het gevolg was van het puur uitoefenen van macht, maar ook brutaal gedrag zonder respect voor de betrokkene. Gevolg was ook het bagatelliseren van ongewenst gedrag. Het “Mag er nu helemaal niets meer” en de grappen over een #MeToo-tje.

Als vertrouwenspersonen komen we met enige regelmaat situaties tegen waarin medewerkers op een manier zijn benaderd die voor hen grensoverschrijdend is. Zonder uitzondering twijfelen ze aan zichzelf, “is het nou zo erg wat er is gebeurd, het was maar een nekmassage” en waarom deed ik niets “als je me van tevoren had gevraagd wat ik zou doen, had ik gezegd, een knietje”.

Nu is de werkvloer een plek waar medewerkers een groot deel van hun leven doorbrengen. Men wordt er verliefd, komt er z’n toekomstige partner tegen en is afhankelijk van elkaar. Onontkoombaar dat daar geflirt wordt, men elkaar aftast en professioneel samenwerkt.  Tegen een collega zeggen dat je iets niet oké vindt is al moeilijk, gezagsrelaties maken dat nee-zeggen ook consequenties kan hebben. Die consequenties schieten door je hoofd en maken dat mensen niet meteen “ho stop” roepen. Zoals met alle vormen van ongewenst gedrag is juist dan een open bedrijfscultuur prettig. Met elkaar kunnen bespreken wat wel en niet kan, elkaar veilig kunnen aanspreken als het niet goed voelt en elkaar daar om respecteren.

Als vertrouwenspersoon ben je er voor de medewerker die zich afvraagt of het nu wel zo erg was en die twijfelt aan zichzelf. Als vertrouwenspersoon ben je er ook voor de organisatie om het gesprek te entameren over de onderlinge omgang en de veiligheid om het te zeggen als iets je dwarszit.

En ja, er kan best een hoop op de werkvloer, als er maar respect is voor ieders grenzen en er geluisterd wordt als iemand aangeeft een grapje niet zo leuk te vinden of gekwetst te zijn door een opmerking of gedrag. Wat dit afgelopen jaar opgeleverd heeft, is meer geloof in de noodzaak van de vertrouwenspersoon. Dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt hoeven we niet meer te beargumenteren. Het is een onderwerp geworden waarover gesproken mag en kan worden, aan ons om dat gesprek ook constructief te laten zijn.

Margriet Maris


Beste leden van de LVV,

Zo na de zomer staan er ineens veel onderwerpen op de agenda van het LVV-bestuur. We gaan een druk seizoen tegemoet met als hoogtepunt het Congres op 30 november. Heb je je al aangemeld ?
Tot en met 1 oktober ontvang je € 10,- korting.

Het bestuur houdt zich momenteel bezig met de toekomstige certificering van de Vertrouwenspersoon Integriteit. De huidige Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen neemt steeds vaker ook de rol van vertrouwenspersoon Integriteit op zich. In sommige organisaties is dat zeker wenselijk, maar het is belangrijk de verschillen goed in het oog te houden. In nauw contact met het Huis voor de Klokkenluider wordt het huidige profiel naar eindtermen omgezet.
Tijdens ons Congres op 30 november verzorgt het Huis een inleiding en een workshop over integriteit en de mogelijkheden van het Huis. Meld je aan als je je in Integriteit wilt verdiepen.

Verder is onlangs aan de opleidingsinstituten advies gevraagd over een centrale toetsing als afsluiting van de Basiscursus. Met een eenduidige afsluiting van de Basiscursus verwachten we naar buiten toe een uniform beeld te geven van wat je van een LVV-gecertificeerde Vertrouwenspersoon aan kwaliteit mag verwachten. Nu immers toetsen de opleidingsinstituten zelf hun cursisten. Met een centrale toetsing naar kennis en inzicht zetten we een volgende professionaliseringsstap. Meer hierover in 2019.

Dichterbij is de extra themabijeenkomst die de LVV organiseert over het faciliteren bij intervisie. Dinsdag 13 november begeleidt Maaike Mentink weer een bijeenkomst. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het erg leerzaam is. Het consequent toepassen van de intervisiebeginselen zorgt voor verdieping en meer inzicht zowel bij de casusinbrenger als de deelnemers. Dus kan jouw intervisie-groep wel wat beter, geef je op en laat je coachen door Maaike. 

Veel werkplezier, en mocht je collega’s willen raadplegen, de helpdesk-collega’s (bereikbaar via info@lvvv.nl) en het forum op de website zijn er voor.

Margriet


Beste leden van de LVV,

Een jaar geleden hadden de meesten van ons nog nooit van #MeToo gehoord. Pas begin oktober 2017 kwamen in Nederland de eerste berichten onder deze noemer naar boven. In korte tijd was ongewenst gedrag op de werkvloer een thema dat hoog op de agenda stond. Dat had tot gevolg dat velen hun mening lieten horen in de (social) media, maar ook in het dagelijks leven. Een #MeToo’tje werd bespot of gevreesd.

Nu het stof wat is neergedwarreld, wil de LVV tijdens het jaarcongres op 30 november stilstaan bij de gevolgen van #MeToo. Is er wat veranderd of was #MeToo een korte opleving? Wat merk je als vertrouwenspersoon en wat kun je met de uitkomsten? Volgende week ontvangen jullie een persoonlijk uitnodiging voor het congres. Het aanbod van sprekers en workshops is, volgens ons, in elk geval erg interessant. We hopen dan ook op een vruchtbare uitwisseling van kennis en informatie waar ieder van jullie wat aan heeft.

Een van de aspecten die het bestuur heeft opgepakt in de slipstream van de #MeToo beweging is de verdere professionalisering van de vertrouwenspersoon. De kwaliteit van de gecertificeerde vertrouwenspersonen staat buiten kijf, men moet niet om hun deskundigheid heen kunnen. Tijdens de volgende ledenvergadering zullen we met plannen komen.

Succes met jullie zinvolle, maar soms zeker lastige werk!

Margriet


Beste leden van de LVV,

De afgelopen maand heb ik mogen meekijken achter de schermen van de vereniging. Naast de bestuursvergadering, overleg met de verenigingsmanager en het secretariaat, heb ik de contacten kunnen volgen met MKB Nederland, de certificeerder CRP en is gesproken over de eindtermen voor de certificering van de Vertrouwenspersoon Integriteit. Ook waren er vragen van de pers, individuele leden en andere geïnteresseerden. 

Staatssecretaris van Sociale Zaken, Tamara van Ark, stuurde deze maand een tweetal brieven naar de Tweede Kamer met de stand van zaken psychosociale arbeidsbelasting en de kabinetsreactie op het onderzoek ‘Vertrouwenspersonen in arbeidsorganisaties, de rol en positie van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen’. Zoals bekend ziet de staatssecretaris niets in een wettelijke verplichting van de vertrouwenspersoon, vooral met het argument dat de inbedding van de vertrouwenspersoon staat of valt met de acceptatie en steun binnen de organisatie. Een verplichting past daar volgens haar niet in. Wel geeft de staatssecretaris aan, dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon een breed geaccepteerd middel is om ongewenst gedrag op de werkvloer aan te pakken en bespreekbaar te maken.

Uit het onderzoek naar de rol en positie van de vertrouwenspersonen kwam naar voren dat van de interne vertrouwenspersonen 73 procent geen opleiding heeft gevolgd, tegenover 38 procent bij de externe vertrouwenspersoon. Hoewel dat niets over de kwaliteit hoeft te zeggen, vind ik deze aantallen toch onrustbarend. De rol van vertrouwenspersoon is niet vergelijkbaar met andere rollen binnen een bedrijf, vaak zelfs niet verenigbaar. Je rol als vertrouwenspersoon scherp houden is één van de belangrijkste vereisten voor goed functioneren. Nascholing en met name intervisie zijn dan onmisbaar.

Het Huis voor de Klokkenluiders bracht ook een rapport uit over de stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven voor de Vertrouwenspersoon Integriteit. Belangrijkste conclusie uit het rapport was, dat de rol van de Vertrouwenspersoon Integriteit vaak nog onduidelijk is en onvoldoende ingebed in de organisatie.

Met al deze onderzoeksgegevens kan het bestuur goed aan de slag om de vertrouwenspersoon nog beter op de kaart te zetten. Wat mij betreft met de kernwoorden: Onafhankelijkheid, Bekendheid en Professionaliteit.

Margriet


Beste leden van de LVV,

Voor het eerst richt ik me als voorzitter van de LVV tot jullie in het voorwoord van de Nieuwsbrief. Tijdens de ALV van 18 mei namen we afscheid van Leo ten Brink en gaven de aanwezige leden mij het vertrouwen hem op te volgen.

Leo heeft de afgelopen 4 jaar veel voor de LVV gedaan. De certificering, een lastig traject, heeft hem veel kopzorgen gegeven. Maar kijk waar we nu staan; van de 1128 leden zijn er 566 gecertificeerd en er zijn nog tientallen dossiers in behandeling. Dank je wel, Leo, ook voor je inspanningen om de LVV op de kaart te zetten bij o.a. het ministerie SZW en de verdere professionalisering van de vereniging.
Gelukkig blijft Leo lid van de juridische commissie en heeft hij beloofd voor vragen van mijn kant beschikbaar te zijn. En als lid van verdienste zullen we hem vast nog zien op menig ALV en congres.

Als zelfstandig extern vertrouwenspersoon en mediator ben ik dagelijks bezig met het thema ongewenst gedrag op de werkvloer. Ons werk ná #MeToo houdt mij momenteel bezig. Zelf merkte ik in eerste instantie niet veel verschil, maar recent druppelen meer meldingen over seksueel getint grensoverschrijdend gedrag binnen dan ik gewend was. Ook de discussie op de werkvloer over wat wel en niet geaccepteerd is, wordt vaker gevoerd. Zowel bij de aanpak van meldingen als bij het gesprek hoe met elkaar om te gaan zie ik nog veel onwennigheid bij organisaties.

Mooi nieuwtje; ons congres, dit jaar op 30 november met als werktitel #MeToo en nu ? , zal focussen op de wereldwijde aandacht voor seksuele intimidatie en de gevolgen voor het werk van de vertrouwenspersoon. Zet deze datum dus alvast in je agenda.

Het is het moment bij uitstek voor de vertrouwenspersoon om te laten zien aan de organisatie hoe je zorgvuldig met meldingen omgaat en hoe je op een respectvolle manier het gesprek met elkaar kunt voeren over omgangsvormen. Daar wil ik jullie bij ondersteunen, door hard te trekken aan de erkenning van de vertrouwenspersoon als onmisbare schakel in het sociale beleid van een onderneming.

Wie de vertrouwenspersoon in ieder geval onmisbaar vindt, is de Inspectie SZW. Tijdens de ALV was Marjolein Uiterwijk van de Inspectie SZW te gast als spreker. Zij vertelde hoe een inspectie ongewenste omgangsvormen in z’n werk gaat; welke stukken de inspectie opvraagt, waar men op let bij een bedrijfsbezoek en wanneer er maatregelen worden opgelegd. Haar verhaal was erg leerzaam en zeker de moeite waard om breder verspreid te worden onder de leden. Het bestuur houdt contact met Marjolein.

Tot nu toe was ik niet echt een trouw bezoeker van de jaarlijkse ledenbijeenkomst, maar wat me opviel bij deze ALV, was het enorme enthousiasme van de aanwezigen om zich te melden voor allerlei taken en deel uit te maken van commissies. Het is leuk deel uit te maken van zo’n levendige  club.

Margriet


Geachte Leden,

De laatste Nieuwsbrief van mijn hand (al weer de 28e). Zoals ik u eerder meldde, neem ik tijdens de ALV van 18 mei a.s. (na 5 jaar) afscheid als voorzitter van de LVV. Ik heb het met veel plezier gedaan en er is veel tot stand gebracht. Het is nu aan mijn opvolger om met nieuw elan de volgende stappen te zetten om de LVV, en daarmee de vertrouwenspersonen, nog meer op de kaart te zetten. Vertrouwenspersoon is het vak van de toekomst, een mooi vak!

Deze maand heb ik als voorzitter (samen met andere bestuursleden en de verenigingsmanager) veel gesprekken gevoerd, niet alleen met mogelijke kandidaten in verband met mijn opvolging.  Maar ook hoe vinden we  een nieuw bestuurslid (met de portefeuille secretaris en het aandachtsgebied diversiteit) en hoe bemensen we de Helpdesk, het College van Toezicht en de Commissie van Beroep. En niet te vergeten op welke wijze gaan we zoeken naar geschikte projectleiders/voorzitters voor de aandachtsgebieden Onderwijs, Sport en Zorg en naar professionals die het bestuur kunnen helpen met het formuleren van (de nog ontbrekende) eindtermen voor accreditatie van een basisopleiding voor vertrouwenspersonen integriteit.   

Niet alles is nog rond, maar ik heb goede hoop dat een maximaal resultaat gehaald wordt. Dat stemt, met het oog op de toekomst, positief. Ik zal u tijdens de ALV meer hierover (kunnen) berichten.    

Daarnaast heb ik namens het bestuur meegedaan aan rondetafelgesprekken met de inspectie SZW. Tijdens deze gesprekken is onder meer aan de orde  gekomen de wens van de LVV tot het opnemen in de Arbowet van de verplichting voor organisaties met meer dan 50 werknemers, te beschikken over een of meer vertrouwenspersonen alsmede het opnemen van de rechtsbescherming voor deze vertrouwenspersonen, naar analogie van OR-leden zoals geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden. Ik heb de stellige indruk gekregen dat hier (met name de rechtsbescherming) steeds meer oor voor is.

Ook zijn gesprekken gevoerd met externe organisaties als de (in oprichting zijnde) Curaçaose vereniging voor vertrouwenspersonen om te kijken of en in hoeverre er een vorm van samenwerking mogelijk is met de Stichting School & Veiligheid, het GIMD en de Stichting Raad op Maat. Deze week vindt er nog een gesprek plaats met het MKB.   

Voorts ben ik druk doende geweest er voor te zorgen dat een aantal regelingen/reglementen  worden aangepast/ingevoerd. Bijvoorbeeld  (in overleg met CRP) het Reglement logogebruik voor gecertificeerde vertrouwenspersonen en in verband daarmee de aanpassing van artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement  en het nieuw leven inblazen van  het LVV-Statuut  Dit alles komt aan de orde op de komende ALV.

Tenslotte. Ik hoop u te zien op de ALV van 18 mei a.s. en wil u alvast bedanken voor uw steun en de prettige wijze van samenwerken al die jaren. 

Leo ten Brink


Geachte Leden,

Ook de afgelopen maand heeft de LVV via televisie, radio, kranten en tijdschriften in de belangstelling gestaan. Dit mede naar aanleiding van de enquête onder de leden.

Dit alles is ook niet onopmerkzaam gebleven bij o.a. de politiek, SZW en de Inspectie SZW. Met hen zijn we ook volop in gesprek om onze missie; dat vertrouwenspersonen erkenning verdienen en borging in de wet, waarbij er vooral ook een wettelijke bescherming moet komen zoals dat ook bij leden van de OR het geval is. Deze wensen van ons krijgen een steeds bredere ondersteuning, maar er is nog een  weg te gaan. Benadrukt wordt steeds dat met name slachtoffers van ongewenst gedrag een luisterend oor moeten kunnen vinden binnen organisaties en dat vertrouwenspersonen hiervoor bij uitstek de aangewezen functionaris is.           

Zoals eerder aangegeven zal ook de vakbond De Unie in cao-onderhandelingen zich sterk maken om de positie van vertrouwenspersonen in de cao’s te regelen en via de UOV ook in de wet.

Het bestuur is thans in gesprek met een kandidaat voor het voorzitterschap van het bestuur. Hierin zit goede voortgang. Het bestuur wil deze kandidaat graag voordragen aan de ledenvergadering. Echter, leden die zich nog willen aanmelden voor de vacature van voorzitter kunnen zich melden bij het secretariaat. Daarnaast voert het bestuur gesprekken met kandidaten voor de vacature van secretaris van het bestuur met daarnaast het aandachtsgebied diversiteit en met kandidaten die zich hebben gemeld voor het commissievoorzitterschap van respectievelijk de aandachtsgebieden Onderwijs, Zorg en Sport.   

Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met leden die zich kandidaat hebben gesteld voor de Helpdesk. Een tweetal leden, Margriet Maris en Theo de Bruyn, zijn direct al aan de slag gegaan. Een heel positieve ontwikkeling in het kader van de ledenparticipatie.  

Al met al is het verheugend te constateren dat de LVV (op meerdere fronten) in de lift zit en dat steeds duidelijker wordt dat vertrouwenspersonen een noodzakelijk goed zijn voor organisaties, en vooral voor medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen dan wel te maken hebben met integriteitskwesties.  

Leo ten Brink


Geachte Leden,

Nog steeds staat de LVV volop in de belangstelling naar aanleiding van het #MeToo gebeuren. De media weten ons nog steeds te vinden en blijven belangstelling houden. Zo kwam de vraag naar voren of al duidelijk was of het #MeToo gebeuren tot meer meldingen heeft geleid. Mede om die reden is een nieuwe enquête gehouden. Dank aan de leden die deze enquête hebben ingevuld.

Ook nu komen er weer allerlei berichten in de media over seksuele intimidatie en misbruik, nu bij hulporganisaties. Het houdt niet op en m.i. gaat er nog veel meer komen. Er is sprake van een structureel probleem, dat vraagt om een mentaliteitsverandering.

De contacten met de politiek krijgen ook steeds meer vorm. We zijn en gaan met de meeste fracties van de politieke partijen in gesprek. Het belang en de noodzaak van vertrouwenspersonen wordt steeds meer onderkend. Jammer is dat de commissie De Vries dit in zijn rapport inzake seksuele intimidatie en misbruik in de sport niet doet. Daar wordt de vertrouwenspersoon meer gezien als een doofpot; de vertrouwenspersoon zou zich meer als meldpunt moeten opstellen. Slachtoffers zouden zich moeten melden bij Bureau Slachtofferhulp. Het bestuur is het hier beslist niet mee eens en zal dat ook naar buiten brengen. Het gaat deze commissie meer om het melden, dan om het belang van het slachtoffer.

Jammer is dat de andere ongewenste omgangsvormen (intimidatie, pesten en discriminatie) nu wat minder aandacht krijgen, terwijl ook op die terreinen het een en ander mis is.

Het bestuur heeft voorts een overeenkomst gesloten met de UOV (Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties) om te bewerkstelligen dat via het arbeidsvoorwaardelijk overleg de positie van de vertrouwenspersoon wordt verankerd in de cao en in de wet.

Daarnaast is er door een commissie, die bezig is eindtermen te ontwikkelen voor een basiscursus integriteit, een nieuw (aangepast) functieprofiel opgesteld voor de vertrouwenspersoon integriteit. Deze wordt binnenkort op de website geplaatst.

He bestuur gaat voorts op korte termijn gesprekken voeren met leden die zich kandidaat hebben gesteld voor een bestuurs- en/of commissievoorzittersfunctie. Ook hebben leden gereageerd op de oproep zich beschikbaar te stellen voor de helpdesk. Met hen treden we ook in contact. De ledenparticipatie begint nu echt op gang te komen. Dat is heel positief!

Tenslotte meld ik u dat er een commissie in het leven wordt geroepen die o.a. gaat kijken of vertrouwenspersonen die jarenlange ervaring hebben als vertrouwenspersoon, maar niet in aanmerking zijn gekomen of komen voor certificering dat alsnog kan via een zij-instroom regeling (b.v. via een assessment).   

In uw mailbox heeft u de uitnodiging ontvangen voor gratis AVG-webinar op 12 maart a.s. Geen nood als u het niet live kunt kijken, want daarna staat de link op de LVV-website en kunt u het bekijken wanneer het u uitkomt.

Leo ten Brink


Geachte Leden,

Allereerst de beste wensen aan u voor 2018. Ik hoop dat u ook dit jaar als vertrouwenspersoon mensen kunt ondersteunen en helpen waar mogelijk.

Het bestuur is voornemens ook dit jaar weer stappen te maken, waar het gaat om de zichtbaarheid van de LVV, de ledenparticipatie en het verankeren van de vertrouwenspersoon en de rechtspositie/rechtsbescherming in de wet.

Hoewel het #MeToo gebeuren in de media wat is geluwd, wordt de LVV hierover nog steeds van diverse kanten benaderd en om informatie gevraagd. We blijven hier de vinger aan de pols houden.     

Binnenkort hebben we ook contacten/gesprekken met Kamerleden van diverse politieke partijen.   

Op 19 januari jl. heeft het bestuur een heisessie gehad, waarbij wij een aantal speerpunten voor dit jaar de revue hebben laten passeren, zoals: de nieuwe samenstelling van het bestuur en hoe daar invulling aan te geven, het instellen van een helpdesk en werkgroepen, het organiseren van themabijeenkomsten (in het kader van BNS). Daarnaast vinden we het van belang dat het volgen van het LVV congres ook BNS punten oplevert.   

Wat betreft de helpsdesk denken we aan het vormen van een kring van leden die zich beschikbaar stellen om vragen over de volgende onderwerpen/thema’s te beantwoorden:

-Zorg

-Onderwijs

-Sport / Verenigingen

-Juridische vragen

-Organisatievragen / positie van de vertrouwenspersoon

-Wellicht nog andere onderwerpen/thema’s

We roepen nogmaals leden op om zich hiervoor aan te melden. Op de oproep in de vorige nieuwsbrief hebben zich reeds een aantal leden aangemeld. Aan al deze leden vragen we om hun c.v. in te sturen en ook aan te geven bij welk onderwerp men wil deelnemen aan de helpsdesk.

We willen vooraf duidelijk weten welke expertise/kwaliteiten er voorhanden zijn, voordat we van  start gaan. Ook achten we het van belang om vooraf kennis met elkaar te maken.     

      

Leo ten Brink


Geachte Leden,

Het einde van 2017 nadert. Het was een jaar waarin bestuurlijk en organisatorisch veel tot stand is gebracht en waarin vooral door het #MeToo gebeuren de LVV naar buiten toe (in de media en de politiek) op de kaart is gekomen en bovendien een serieuze gesprekspartner is geworden. En misschien is het nog wel belangrijker dat duidelijk(er) is geworden wat de vertrouwenspersoon doet en waar deze voor staat alsmede de noodzaak daarover te kunnen beschikken. Men kent ons nu en weet ons te vinden. Het is nu de kunst om dit zo vast te houden en nog een aantal stappen verder te komen. We zullen dan ook verder aan de slag gaan met onze oproep om de vertrouwenspersoon in de wet te verankeren door deze voor organisaties met meer dan 50 werknemers verplicht te stellen.

Voorts verdient ook de (rechts)positie en de rechtsbescherming van de vertrouwenspersoon alle aandacht bij deze wettelijke borging.

Ook hebben zich naar aanleiding van de #MeToo discussie privépersonen tot de LVV gericht met de vraag om ondersteuning door een vertrouwenspersoon.

De afgelopen periode werd het nog weer eens duidelijk dat de LVV behoefte heeft aan een kernteam van vrijwilligers die kan gaan fungeren als een soort helpdesk. Er komen namelijk diverse vragen op het secretariaat binnen, waar zij geen antwoord op heeft. Vragen van soms juridische aard of van een vertrouwenspersoon die graag met een vertrouwenspersoon wil “sparren” over een bepaalde case waar deze mee bezig is. Het is heel belangrijk dat de LVV leden aan elkaar kan koppelen om hiermee ook onze toegevoegde waarde uit te nutten.

Dus heb je een bepaalde expertise in de zorg, overheid, onderwijs of recht dan zouden we je graag opnemen in onze pool van helpdeskmedewerkers. Dit kan per telefoon of per mail. Wanneer je dit wilt, wil je dan je gegevens met je expertise aan het secretariaat doorgeven?

Weer een stap verder in onze dienstverlening om de vertrouwenspersoon zijn/haar beroep nog beter te laten uitvoeren. Samen staan we sterker!

Voorts zullen we in toenemende mate een beroep op de leden gaan doen om samen en in overleg met het bestuur een aantal zaken op te pakken. Binnenkort komen we hierover met een voorstel.

Er zal ook een andere samenstelling van het bestuur komen, nu Richard de Grood onlangs heeft besloten zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. Hij was secretaris en daarnaast had hij de portefeuille Onderwijs. Voorts zal ook ondergetekende, zoals ik op de laatste ALV aangaf, zich niet meer bij de eerstvolgende ALV voor een periode van 4 jaar beschikbaar stellen. Er zal dus ook een nieuwe voorzitter moeten komen. Ook hierover (de procedure etc.) zullen wij u binnenkort op de hoogte stellen.

Daarnaast is het bijzonder om u te melden dat het bestuur in gesprek is met vertegenwoordigers van vertrouwenspersonen in het Caribisch gebied; zij willen zich op een of ander manier aansluiten bij de LVV. We krijgen dus wellicht ook een internationaal gezicht.    

Tenslotte wens ik alle leden en iedereen die bij de LVV betrokken is, op welke wijze dan ook, namens het bestuur fijne feestdagen toe en een goed en succesvol 2018.      

Leo ten Brink


Geachte Leden,

Na de overweldigende belangstelling van de media inzake het #MeToo gebeuren richting LVV en de rol/taak van de vertrouwenspersoon is het wat rustiger geworden. Echter gebruiken we nu de aandacht die we in de pers hebben gekregen -en de kans die dat aan het bestuur bood om de LVV en de vertrouwenspersoon op de kaart te zetten- in onze gesprekken om de vertrouwenspersoon in de wet geborgd te krijgen, met o.a. daaraan gekoppeld de (rechts)positie en rechtsbescherming.

Voorts kreeg het bestuur veel positieve reacties van leden over het LVV-congres en ook dit congres kreeg enige aandacht in de pers. Men weet ons nu dus te vinden!

Aan het einde van het congres deed ik namens het bestuur een dringende oproep aan de leden om mee te participeren c.q. mee te helpen, op welke wijze dan ook (in het bestuur, een  werkgroep, in een denktank of anderszins) om de LVV nog verder op de kaart te zetten en vooruit te helpen. Het bestuur dat alleen uit vrijwilligers bestaat, heeft uw steun en ondersteuning hard nodig en kan dit niet alleen.

Op dit moment is er een vacature ontstaan omdat de secretaris Richard de Grood, die ook de portefeuille Onderwijs onder zich had, te kennen heeft gegeven zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. Leden die interesse hebben in de secretarisfunctie en/of in de portefeuille Onderwijs kunnen zich melden. 

Tenslotte nodig ik u van harte uit voor de komende ALV op vrijdag 8 december a.s., waar we ook een terugblik geven op het afgelopen en jaar een vooruitblik op het komende jaar.

Het bestuur hoopt u dan te kunnen begroeten.

Leo ten Brink


Geachte Leden,

Het is op het ogenblik een nogal hectische periode waarin het bestuur verkeert. De laatste dagen worden we overstelpt door de media inzake alles wat met seksuele intimidatie te maken heeft. Dit naar aanleiding van de bekentenissen die de #MeToo-beweging heeft losgemaakt. En ook naar aanleiding van de oproep van de LVV aan de nieuwe minister van SZW om de vertrouwenspersoon in de wet (Arbowet) te borgen en om een vertrouwenspersoon verplicht te stellen in bedrijven met 50 of meer medewerkers.
Ineens worden we als LVV benaderd over de taak en rol van de vertrouwenspersoon. De enquête die we onder de leden hebben gehouden en de grote respons die we kregen, maakten dat we nu ook cijfermatig iets kunnen uitdragen naar de media die daarom vroegen. De resultaten daarvan treft u aan op de website.

WE STAAN NU OP DE KAART. Het gaat ineens heel snel. We worden geïnterviewd en geciteerd in dagbladen zoals De Volkskrant en Trouw. Maar ook de TV heeft aandacht voor het vertrouwenswerk. Zo zat Inge Te Brake in een uitzending van Nieuwsuur aan tafel, samen met o.a. Neelie Kroes. Het is echt overweldigend wat er nu gebeurt. En ons motto is nu: vasthouden en ons blijven manifesteren. Dit ook in het belang van slachtoffers om zich te kunnen wenden tot een vertrouwenspersoon.

Dit alles kan ons helpen in gesprekken die we binnenkort voeren met o.a. SZW, CAOP en Inspectie SZW. Dat geldt ook voor het contact dat we binnenkort hebben met de commissie Klaas de Vries inzake seksueel misbruik in de sport.

Voorts komt het Congres steeds dichterbij. Ook daardoor kan de bekendheid van de LVV naar buiten verder groeien.

Het bestuur heeft onlangs ook een heidag gehouden, waarin we met elkaar hebben gesproken over de korte en lange termijnkoers van de LVV. Tijdens deze heidag was echter nog geen sprake van de #MeToo-beweging, zodat we wellicht onze voornemens zullen moeten aanpassen. Binnenkort komen we daarvoor weer bij elkaar en daarna zullen we ook u daarvan op de hoogte stellen tijdens de ALV op 8 december a.s.

Tenslotte wil ik u nog het volgende melden:

-De overzichtslijst van het Keurmerkinstituut van (goedgekeurde) trainingen/cursussen (basisopleidingen en BNS) is komen te vervallen en overgenomen door Kiwa.

-Een werkgroep van LVV-leden is thans bezig om eindtermen te formuleren voor de basisopleiding vertrouwenspersoon integriteit en te kijken naar de mogelijkheid om differentiatie aan te brengen in de basisopleiding voor vertrouwenspersonen. In de Nieuwsbrief van augustus kwam dit ook reeds aan de orde. Ik wens hen veel succes toe met deze bijzondere opdracht.    

Leo ten Brink


Geachte leden,

We maken ons op voor een paar drukke laatste verenigingsmaanden van dit jaar. Natuurlijk binnenkort (dinsdag 31 oktober a.s.) onze workshop voor diegenen die overwegen zelfstandig vertrouwenspersoon te worden. U kunt zich hiervoor nog opgeven, want er zijn nog plaatsen beschikbaar. We geven hiermee gehoor aan de wens van de leden die dit geuit hebben in de enquête.

Dan ons LVV congres op 16 november a.s. “De diversiteit van de vertrouwenspersoon” waar we enthousiast mee bezig zijn. Dit weekend kunt nu nog met korting inschrijven. Een must om op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen in ons vak! Dus als u plan was te komen, schrijf u dan snel in, want de korting geldt tot en met a.s. zondag 1 oktober. Leden ontvangen 4-PE punten voor het deelnemen aan het congres.

Vandaag is het bestuur bijeen in een heisessie om de speerpunten te benoemen voor het beleid van 2018 en verder. Wij doen dit onder leiding van een ervaren adviseur die ons begeleidt om de juiste dingen te doen. Er spelen zoveel zaken , dat het nodig is om focus aan te brengen.

Graag brengen wij u op de hoogte van de uitkomsten van deze heisessie op de komende ALV en met de volgende nieuwsbrief.

De Algemene ledenvergadering is gepland op 8 december a.s. ’s middags, in de Schakel in Nijkerk.

Hopelijk tot ziens op een van deze evenementen!

Met vriendelijke groet,

Leo ten Brink


Geachte leden,

De zomervakanties zijn nagenoeg weer voorbij. Wellicht bent u alweer een tijdje aan de slag of moet uw vakantie nog beginnen. Voor wie geweest is, hoop ik dat u allen weer hebt kunnen bijtanken om met nieuwe energie aan de slag te kunnen gaan. Kortom: ik heet iedereen welkom om weer verder te gaan met de stappen die we met elkaar willen zetten om de LVV nog meer op de kaart te zetten. We willen uitdragen hoe belangrijk, maar vooral ook hoe noodzakelijk, het is voor organisaties om te kunnen beschikken over vertrouwenspersonen. We hebben hierin nog een hele slag te slaan, want er zijn nog steeds organisaties (zowel in de private als de publieke sector) die onvoldoende (h)erkennen wat een vertrouwenspersoon (intern dan wel extern) kan betekenen. Het is niet een ‘rolletje’ dat je er even bij doet, maar een vak (interne vertrouwenspersoon) of een beroep (externe vertrouwenspersoon).

Het laatste betekent ook dat we moeten laten zien dat de LVV in toenemende mate beschikt over een netwerk van gecertificeerde vertrouwenspersonen met een geaccrediteerde basisopleiding en die actief aan bij- en nascholing, intervisie en andere activiteiten doen om voor hercertificering in aanmerking te (kunnen) komen.

Ik kan het volgende melden over de accreditatie van de basisopleiding, de bij- en nascholing en de certificering:

Let wel: dit zijn slechts gedachten die spelen, waar we uiteraard met de leden over in gesprek gaan. Naar aanleiding daarvan zal de werkgroep het bestuur adviseren.

Het bestuur gaat hierover ook in overleg met de opleidingsinstituten, waarbij ook de wens van leden naar meer verdiepingscursussen in het kader van de bij- en nascholing aan de orde komt. 

Het bestuur is volop bezig, met ondersteuning van PR-bureau WhiteLabel, om zich zo goed mogelijk te profileren naar pers, politiek, werkgevers- en werknemersorganisaties en diverse sectoren als onderwijs, zorg en sport. Als speerpunt geldt op dit moment de sport, waar de laatste tijd (helaas) veel speelt als het gaat om seksueel misbruik. Het bestuur gaat hierover binnenkort in gesprek met de Commissie De Vries.

Voorts zullen ook de gesprekken met het ministerie van SZW worden geïntensiveerd in het kader van de borging van vertrouwenspersonen in de Arbowet. Daarnaast is de LVV gevraagd door SZW om mee te werken aan hun (digitale) folder over pesten. De folder gaat dit najaar uitkomen en wordt onder een zeer breed publiek verspreid. Dat biedt ons als LVV de kans om de vereniging op de kaart te zetten en vertrouwenspersonen aan het woord te laten over hun werkzaamheden.

Tenslotte:

 

Leo ten Brink


Geachte leden,

De vakanties staan al weer voor de deur.

Niettemin zijn er nog een aantal relevante mededelingen aan u te doen:

-De Belastingdienst heeft zijn goedkeuring gegeven aan een tweetal modelovereenkomsten in het kader van de wet DBA, te weten een voor een overeenkomst van opdracht voor bepaalde en een voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomsten staan vermeld op de website en kunnen nu dus worden gebruikt. Wel is het zo dat aan deze teksten niet gesleuteld mag worden, anders dan het invullen van de openstaande gedeelten, zoals naam opdrachtgever, naam opdrachtnemer, omschrijving, etc.

-De resultaten van de enquête worden nu verwerkt en zullen z.s.m. op de website worden geplaatst.

-Inmiddels zijn het jaarverslag 2016, de brochure ‘Informatie over de LVV en de vertrouwenspersoon’, het nieuwe ‘beroepsprofiel vertrouwenspersoon’ en het aangepaste ‘functieprofiel vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’ op de website geplaatst.

-Ook zijn er vacatures voor vertrouwenspersonen op de website geplaatst. 

-Op meerdere fronten is het bestuur in juni actief geweest om contacten te leggen naar de overheid (SZW en inspectie SZW), naar het NOC/NSF en de commissie De Vries en ook anderszins om de rol en taak van de vertrouwenspersoon duidelijk te maken c.q. te verduidelijken en ook de noodzaak en het belang voor organisaties te benadrukken gebruik te maken van vertrouwenspersonen. Bij al deze contacten hebben we tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe  LVV brochure te overhandigen.

-Ook hebben we deze week een persbericht uitgebracht over het gebrek aan sociale veiligheid bij sportverenigingen, waarbij we tevens hebben duidelijk gemaakt dat het naar ons oordeel een ‘must’ is dat sportverenigingen de beschikking zouden moeten hebben over goed opgeleide en gekwalificeerde vertrouwenspersonen. Het persbericht treft u aan in de Nieuwsbrief.  

 

Ik wijs u nogmaals op de mogelijkheid gebruik te maken van het forum op de LVV website, om met elkaar in discussie te gaan over actuele en andere onderwerpen en de mogelijkheid om vragen te plaatsen die weer door andere leden beantwoord kunnen worden.  

In juli zal er vanwege de vakanties geen Nieuwsbrief verschijnen.

Tenslotte wens ik u allen een prettige vakantie toe.      

Leo ten Brink     


Geachte Leden,

De ALV is weer achter de rug. Het was een goede vergadering en de meeste aanwezigen waren ook zeer tevreden. De sfeer was prima.  

Tijdens de ALV werden de (voorlopige) resultaten van de onder de leden gehouden enquête bekend gemaakt en toegelicht. Bijna de helft van de leden heeft gereageerd op deze enquete en daar is het bestuur blij mee. Voor de leden die niet aanwezig waren: binnenkort zullen de resultaten ook op de website zichtbaar zijn. Mede aan de hand van de resultaten zal het bestuur haar activiteiten en prioriteiten nader onder de loep nemen dan wel bijstellen. 
Voorts werd aan alle aanwezigen een LVV-map overhandigd met daarin het jaarverslag 2016 alsmede een brochure ‘Informatie over de LVV en de vertrouwenspersoon’. Er werd door een van de aanwezigen de vraag gesteld of deze map, naast dat de folders in PDF op de website beschikbaar zijn, ook in gedrukte versie kan worden besteld. Hier komt het bestuur nog op terug. Een manier kan zijn om het jaarverslag en brochure te bestellen bij het secretariaat, maar we willen dit zo kostenefficiënt regelen.

Verder is  ook het nieuwe ‘beroepsprofiel vertrouwenspersoon’ en het aangepaste ‘functieprofiel vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen’ op de website geplaatst.

Kortom: het wordt steeds meer, ook naar buiten toe, zichtbaar waar de vertrouwenspersoon en de LVV voor staat.  
Niet onververmeld mag blijven dat er op de website een ‘forum’ is gekomen, waar de leden met elkaar in discussie kunnen gaan over actuele en andere onderwerpen en  voorts vragen kunnen plaatsen die weer door andere leden beantwoord kunnen worden. Het is zeer gebruiksvriendelijk zoals tijdens de ALV werd getoond. Ik zou zeggen: maak hier gebruik van. Op die manier kun je elkaar helpen, maar ook met elkaar in contact treden en zelfs een netwerk opbouwen. 

Tenslotte. Op de ALV werd verder door de twee nieuwe bestuursleden (Richard de Grood en Gerda Arends) die specifiek belast zijn met onderwijs respectievelijk zorg en sport een eerste presentatie gegeven.       

Het bestuur gaat, gesterkt door de veel positieve reacties, vol energie en met veel plezier verder om de LVV en het belang en de noodzaak van vertrouwenspersonen op de kaart te zetten en te komen tot een professionele organisatie, waar vertrouwenspersonen zich thuis voelen en die hen wat te bieden heeft om hun taak als vertrouwenspersoon zo goed en kwalitatief mogelijk te kunnen uitoefenen.

Leo ten Brink     


Geachte Leden,

Vanwege Koningsdag verschijnt de nieuwsbrief een week later dan u gewend bent.

Allereerst wil ik alle leden danken die gehoor hebben gegeven aan de oproep om mee te doen aan de enquête. In totaal hebben maar liefst 411 leden het enquêteformulier ingevuld. Een hoog aantal. Tijdens de ALV van 19 mei a.s. zult u op de hoogte worden gesteld van de resultaten, de voorlopige conclusies en wat het bestuur daarmee van plan is te doen (op de korte en lange termijn). 

Ook zal het jaarverslag 2016 gepresenteerd worden en uiteraard zullen de gebruikelijke zaken die op een ALV thuishoren aan de orde worden gesteld, waaronder de goedkeuring van de jaarrekening 2016, bestuurlijke mededelingen en de stand van zaken wat betreft de werkgroepen. We sturen de agenda voor deze ALV separaat naar u toe.   

Een aantal bestuursleden heeft inmiddels een mediatraining gevolgd, dit met het oog op het (meer) onder aandacht brengen van de vertrouwenspersoon en de LVV in de media en naar derden (o.a. werkgevers/vakbonden en politiek) . We zullen dat, waar mogelijk, heel gericht doen.

Het bestuur heeft verder een beleidsnotitie opgesteld over het plaatsen van artikelen en advertenties in de LVV nieuwsbrief en de criteria waaraan wordt getoetst. Daarnaast is besloten dat ook bureaus die geen geaccrediteerde basisopleiding voor vertrouwenspersonen, maar wel een geaccrediteerde BNS-opleiding aanbieden ook op de website van de LVV kunnen worden vermeld (met logo), als zij dat willen.

Daarnaast is het bestuur geconfronteerd met vragen over ondersteuning van melders die niet de Nederlandse taal machtig zijn danwel afkomstig zijn van b.v. een Oost-Europees land of melders met een niet-westerse achtergrond. Ook deze mensen behoeven ondersteuning, het liefst van een vertrouwenspersoon met wie ze zich verwant voelen. Dit is een onderwerp waar de LVV ook aandacht aan gaat besteden hoe deze mensen zo goed mogelijk te ondersteunen. Een hele uitdaging.     

Omdat de ALV voor de deur staat, houd ik het hier bij.

Ik hoop u op 19 mei a.s. in Nijkerk te ontmoeten (dit keer in de ochtend) en dan zult u zo goed mogelijk op de hoogte worden gesteld van alles wat er speelt binnen de LVV.     

Leo ten Brink     


Geachte Leden,

Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangekondigd zullen alle leden een enquête ontvangen, waarbij vragen gesteld worden over het door de LVV gevoerde en te voeren beleid. Het is van essentieel belang dat alle leden zich daarover uitspreken. Ik roep u daarom nadrukkelijk op deze enquête in te vullen. Uw mening stellen wij zeer op prijs. Het zijn uiteindelijk de leden die de koers van de LVV bepalen. Op de ALV van 19 mei zullen we u op de hoogte stellen van de resultaten en wat dat naar het oordeel van het bestuur betekent op de korte en lange termijn.       

De afgelopen maand heeft het bestuur zich bezig gehouden met het opstellen van het jaarverslag 2016 wat eveneens op de ALV van 19 mei aan de orde zal worden gesteld.

Ook de verschillende werkgroepen zijn hard bezig (geweest) met het opstellen van diverse documenten, zoals de bijstelling van het beroepsprofiel en functieprofielen en de modelovereenkomst in het kader van de wet DBA. Deze documenten zullen eveneens geagendeerd worden voor de ALV van 19 mei a.s.

Daarnaast zal er ook een nieuwe werkgroep geformeerd worden die zich gaat buigen over o.a. de toetsingsciteria voor de vertrouwenspersoon integriteit. Tot nu toe ontbreken deze en toetst het Keurmerkinstituut (KMI) de basicursus voor vertrouwenspersoen alleen aan de criteria die gelden voor de vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen.    

Voorts kan ik u melden dat een aantal bestuursleden in april een mediatraining gaat volgen, om zo goed mogelijk voor de dag te komen als de actualiteit daarom vraagt, met als doel duidelijk te maken wat een vertrouwenspersoon doet, waar deze voor staat en hoe belangrijk het is om als organisatie een vertrouwenspersoon te hebben. Kortom de vertrouwenspersoon moet zo goed mogelijk voor het voetlicht gebracht worden in de media.   

Verder heeft het bestuur deze maand diverse besprekingen met externen gehad, o.a. met het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR) en mevrouw Olfers (hoogleraar sport aan de VU). Dit i.v.m. het seksuele misbruik in de sport en de reactie van het bestuur op het programma daarover in Nieuwsuur, waar de vertrouwenspersoon werd neergezet als een doofpotstopper. Ook is er een gesprek geweest met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarbij hebben wij uitdrukkelijk onze wens naar voren gebracht tot wettelijke borging van de vertrouwenspersoon. En dat zullen we blijven doen. Ook zijn we in dat verband van plan kamerleden te benaderen. Vanuit de protefeuille Onderwijs hebben er ook een aantal verkennende gesprekken plaatsgevonden met diverse organisaties. Dit gaat leiden tot een strategisch plan van aanpak. Wellicht ook in een werkgroep met leden van de LVV.

Leo ten Brink


Geachte Leden,

Eind januari heeft het bestuur tijdens de heimiddag een evaluatie gehouden van waar we nu als LVV staan in het kader van het professionaliseringsproces: wat hebben we tot nu toe bereikt en wat nog niet en voorts wat gaat er goed en wat kan er verbeterd worden. Dit alles hebben we aan de hand van het beleidsplan 2016 en het activiteitenprogramma 2016-2018 bekeken. Ook hebben we prioriteiten gesteld voor 2017.

We stellen ons dit jaar vooral ten doel het certificerings- en accreditatieproces nader onder de loep te nemen en daarin keuzes te maken voor de toekomst. Daarnaast willen we de samenwerking en het zoeken van verbinding met de leden (o.a. ledenparticipatie) verbeteren en optimaliseren. Ook zullen we ons meer naar buiten presenteren om duidelijk te maken waar de vertrouwenspersoon voor staat (wat is de taak en rol) en daarmee tegelijkertijd ook de LVV meer op de kaart te zetten. Daarbij laten we ons, zoals eerder gesteld, ondersteunen door een professioneel PR-bureau. Dit heeft onlangs, na een uitzending van Nieuwsuur naar aanleiding van onthullingen van sporters over in het kader van seksueel misbruik binnen de sport, geleid tot een persartikel en tot externe contacten in de wereld van de sport. We zullen, waar dit speelt, ons laten horen als LVV. Hoogste prioriteit blijft de wettelijke borging van de vertrouwenspersoon.    

Binnenkort zullen we ook via een enquête u als leden raadplegen over wat u vindt van het reilen en zeilen binnen de LVV en de gestelde doelen, maar ook wat er naar uw mening voor verbetering vatbaar is en wat uw wensen zijn voor de toekomst. Het bestuur zou graag zien dat u zoveel als mogelijk daaraan uw medewerking verleent en uw mening kenbaar maakt. Dat is namelijk van essentieel belang. Uiteindelijk bepalen de leden de koers die de LVV vaart c.q. gaat varen.       

Inmiddels zijn de nieuwe statuten en andere nieuwe en gewijzigde regelingen op de website geplaatst. Ook is het standpunt van het bestuur inzake de combifunctie vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit (vpoo/vpi) op de website geplaatst.

Tijdens de laatste ALV van december 2016 is een concept beroepsprofiel met de vergaderstukken naar u toegezonden. Het is de bedoeling daarop te reageren, zo u dat wenst, zodat de werkgroep die zich daarmee bezighoudt het profiel kan vervolmaken. Tijdens de ALV van 19 mei a.s. kan dit profiel dan worden vastgesteld. 

Het bestuur heeft de LVV ook als lid aangemeld bij MKB Nederland. Een toenemend aantal externe vertrouwenspersonen voldoen aan de criteria voor het ondernemerschap en zij kunnen via aanmelding bij het MKB extra ondersteuning krijgen en ook in MKB-verband participeren.     

Tenslotte. Op 16 november a.s. is het jaarlijkse congres gepland. Ik verzoek u deze datum alvast in uw agenda te noteren.

Leo ten Brink


Geachte Leden,

De eerste maand van het jaar zit er weer bijna op. Het bestuur is, nu voor het eerst weer met vijf leden, zich aan het opmaken voor de volgende stappen in het professionaliseringsproces. Eind van deze maand vindt er een zogenoemde heimiddag en -avond plaats, waar we aan de hand van het beleidsplan 2016 en het activiteitenprogramma 2016-2018 keuzes zullen maken en prioriteiten zullen stellen voor het jaar 2017. In de volgende nieuwsbrief zal ik u daarover informeren.

Voor de leden die niet op de Algemene Ledenvergadering (ALV) zijn geweest en (nog) niet de nieuwsbrief van december hebben gelezen, verwijs ik nogmaals naar de nieuwsbrief van december 2016, omdat daarin de belangrijkste punten en besluiten van de ALV staan (o.a. wijzigingen van de hercertificeringseisen, het gebruik van het LVV-logo en de verhoging van de contributie).

In vervolg hierop kan ik u melden dat na goedkeuring door de ALV van de nieuwe c.q. gewijzgde statuten deze op 20 januari jl. door mij en de notaris zijn ondertekend en per die datum in werking zijn getreden. Wederom een belangrijke stap vooruit. Zij worden  nu op de website geplaatst, evenals de andere (nieuwe en gewijzigde) regelingen.

Voor wat betreft het LVV-logo merk ik nog op dat er voor de leden twee logo’s zijn: het ‘gewone’ logo voor alle leden en het meer specifieke logo voor leden die gecertificeerd zijn. In artikel 8 van het huishoudelijk reglement worden voorwaarden gesteld voor het gebruik hiervan. Waar in dit artikel staat vermeld “de vertrouwenspersonen die geregistreerd staan bij de LVV”: daaronder worden zowel de leden die (nog) niet gecertificeerd zijn als de leden die wel gecertificeerd zijn begrepen. Overigens zal de tekst van dit artikel worden aangepast.

Daarnaast is een nieuwe tekst gekomen voor de combifunctie, te weten de vertrouwenspersonen die zowel ongewenste omgangsvormen als integriteit tot hun taken hebben. Aanbevolen wordt dit artikel, waar het standpunt van het bestuur hieromtrent wordt verwoord, goed te lezen.          

Voorts zal het bestuur met behulp van een PR-bureau dit jaar enkele keren bewust de pers/media benaderen om de LVV meer in de publiciteit te brengen c.q. op de kaart te zetten. Ook hierover zijn we in gesprek met dit bureau hoe dat zo goed en effectief mogelijk te doen, waarbij met name wordt gedacht om in te spelen op actueel nieuws op de terreinen waar de vertrouwenspersoon actief is.

Kortom, ook dit jaar zijn we heel wat van plan om het belang en de noodzaak van vertrouwenspersonen meer (in brede zin) onder de aandacht te brengen.

Leo ten Brink     


Geachte Leden,

2016 is al bijna weer voorbij. Een jaar, waarin veel is gebeurd, maar ook veel is bereikt. Tijdens de ALV van 9 december jl. heb ik daarvan een opsomming gegeven.

Fijn is het dat de LVV -met de benoeming door de ALV van Gerda Arends (portefeuille bijzondere groepen: zorg en sport) en Richard de Grood (secretaris en de portefeuille onderwijs)- weer een bestuur heeft van vijf personen.

Een andere belangrijke stap in de verdere professionalisering van de LVV is dat de ALV de tekst van de (gewijzigde) statuten en van het huishoudelijk reglement heeft goedgekeurd. Dat geldt ook voor de teksten van de diverse andere reglementen, al dan niet met een enkele tekstuele wijziging. Alle teksten zullen binnenkort op de website worden geplaatst. Vermeldenswaard is dat er een specifieke beroepsmogelijkheid is gecreëeerd voor vertrouwenspersonen bij de nieuw te formeren Commissie van Beroep, voor het geval een vertrouwenspersoon wordt geschorst of ontzet uit zijn functie en het daar niet mee eens is.       

Nieuw is voorts dat de leden -die dat willen- per 1 januari a.s. gebruik kunnen maken van het LVV- logo, dan wel van het logo dat speciaal voor gecertificeerde vertrouwenspersonen is gemaakt. In artikel 8 van het huishoudelijk reglement is overigens een aantal bepalingen/voorwaarden opgenomen voor het gebruik van deze logo’s. Deze logo’s zullen vermeld worden op het besloten deel van de website, waar deze zijn te downloaden. Verder is een nieuw keurmerklogo ontwikkeld voor de opleidingen, die door de LVV zijn geaccrediteerd.

Aan de leden die aanwezig waren op de ALV, maar dat geldt ook voor de leden die niet aanwezig waren, is gevraagd te reageren op dan wel kanttekeningen te plaatsen bij het door de werkgroep functieprofielen ontwikkelde ‘beroepsprofiel vertrouwenspersoon’. Ook dit profiel zal op de website worden geplaast, waarbij zal worden aangegeven hoe en aan wie u uw reactie kunt geven.    

Verder worden de eisen die gesteld worden om voor hercertificering in aanmerking te komen gewijzigd/aangepast, in de zin dat er meer ruimte komt voor het kunnen laten meetellen van extra activiteiten. Zo zullen b.v. voor het bijwonen van een Congres van de LVV of van een ALV, mits daar een inhoudelijk onderwerp aan de orde komt, een zeker aantal uren in aanmerking kunnen worden gebracht, vallend onder extra activiteiten. Binnenkort zult u hierover door CRP nader worden bericht.        

Speciaal voor de externe vertrouwenspersonen zal op de website ook de aan de Belastingdienst ter goedkeuring gestuurde modelovereenkomst voor de beroepsgroep vertrouwenspersonen (overeenkomst van opdracht) in het kader van de wet DBA worden geplaatst. Deze modelovereenkomst ligt ter goedkeuring bij de Belastingdienst. Voor de goede orde: de LVV heeft nog geen goedkeuring voor deze DBA, maar soortgelijke modelovereenkomst voor een andere beroepsgroep is wel goedgekeurd door de fiscus. Hiervan kunt u bij uw opdrachten gebruik maken. Zoals u wellicht weet heeft de Belastingdienst alle verzoeken om goedkeuring van de DBA ‘on hold’ heeft gezet.

Het bestuur kan stellen dat “het huis” op orde is en dat de LVV meer van zich wil laten horen.  In de ALV is besproken dat de LVV zich extern gaat profileren en zal daarom in 2017 een PR campagne gaan opzetten. De functie van VP moet nu voor iedereen duidelijk worden!

Tenslotte meld ik u nog dat de ALV akkoord is gegaan met een contributieverhoging per 1 januari 2017 van € 10,- voor het lidmaatschap van de LVV, zodat de contributie volgend jaar € 130,- excl. BTW bedraagt.

Ik wens u, namens het bestuur, prettige Feestdagen en een goed en vooral gezond 2017 toe.           

Leo ten Brink     


Geachte Leden,

Wat een inspirerend en geweldig congres was het vorige week! Jammer dat veel leden niet aanwezig waren c.q. konden zijn. Jullie hebben echt iets gemist. De sprekers (Michaël van Straalen, Jörgen Raymann en Esther Vergeer) wisten goed te duiden wat discriminatie in de praktijk betekent of kan betekenen als je daarmee te maken krijgt. Je krijgt er toch weer een andere kijk op. Ook de workshops werden door de deelnemers zeer gewaardeerd. Het is gewoon jammer dat het voorbij is, hoorde ik velen zeggen.

Op 9 december a.s. vindt weer een ALV plaats. Daar komt een bijzondere spreekster, te weten Marlies Vegter. Zij onderhoudt ons over het onderwerp discriminatie. Leden die niet op het congres aanwezig waren, kunnen alsnog wat extra kennis kunnen vergaren om in de praktijk te gebruiken. Voorts zullen diverse regelingen aan u ter goedkeuring worden voorgelegd, waaronder de nieuwe  c.q. gewijzigde statuten, het huishoudelijk reglement en  het aangepaste beroepsprofiel. Er is hier, door de werkgroepen die zich daarmee bezig hebben gehouden, hard aan gewerkt. Heel fijn deze ledenparticipatie. Dit kan wat mij beteft nog verder worden uitgebouwd, zodat we daadwerkelijk samen staan voor de uitdagingen die ons nog te wachten staan. Ik denk alleen maar aan het in de wetgeving geborgd krijgen van de vertrouwenspersoon. Binnenkort vindt in dit verband overigens een expertmeeting plaats, waaraan ook verschillende leden zullen deelnemen. Hierover wordt u bijgepraat op de ALV.

Daarnaast komen op de ALV de meer gebruikelijke onderwerpen, zoals bestuurlijke mededelingen, verenigingszaken, financiën, certificering en accreditatie van opleidingen en de website, aan de orde. U ontvangt spoedig een uitnodiging voor deze ALV, met de daarbij behorende stukken.

We hopen dat zoveel mogelijk leden acte de présence zullen geven op de komende ALV, want dat is de vergadering waarin leden zich kunnen uitspreken. Tot 9 december a.s.          

 

Leo ten Brink 


Geachte Leden,

Het Congres komt steeds dichterbij. U kunt zich nog steeds aanmelden. Het belooft een heel bijzonder Congres te worden, waardoor de LVV weer meer bekendheid krijgt.

Voorts kan ik u melden dat het gelukt is een nieuw kandidaatsbestuurslid aan te trekken als bestuurslid bijzondere taken (onderwijs, zorg en sport).  Deze kandidaat zal de komende bestuursvergaderingen “meelopen” om zich ook een goed beeld van de functie te kunnen vormen. Ook heeft iemand zich gemeld voor de secretarisfunctie. Met deze kandidaat moet nog worden gesproken. 

De eerste stukken van de diverse werkgroepen komen eraan. Zij hebben weer hard gewerkt. Dat is zeker een compliment waard. Ook u kunt zich aanmelden om mee te doen aan deelname van een van de bestaande of nog op te richten werkgroepen, in het kader van de ledenparticipatie.  

Ook kan ik u melden dat het bestuur op hoog niveau in gesprek gaat met het Ministerie van SZW om het belang en de noodzaak van de functie van vertrouwenspersoon binnen organisaties aan te kaarten en deze uiteindelijk in de Arbowet geborgd te krijgen. Minister Asscher heeft zelf ook te kennen gegeven graag met vertrouwenspersonen in gesprek te gaan, reden waarom de LVV zich heeft gemeld.    

Binnenkort vindt de evaluatie van het accrediterings- en certificeringsgebeuren plaats. Van de resultaten daarvan zal ik u op de hoogte stellen. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om extra activiteiten door leden, zoals deelname aan werkgroepen, het schrijven van artikelen/boeken, het bezoeken van congressen en seminars die van belang zijn voor vertrouwenspersonen mee te kunnen laten tellen in het kader van (her)certificering. 

Tenslotte wil ik de leden die zelf een artikel hebben geschreven of gelezen uitnodigen dit op de website te laten plaatsen. De website is immers voor en van de leden. Heeft u nog meer ideeën voor het gebruik van de website, meld dit dan bij het secretariaat.  Dat maakt de website alleen maar boeiender!

 

Leo ten Brink     


Geachte Leden,

 
In de vorige nieuwsbrief meldde ik dat het bestuur op zoek is naar een nieuwe secretaris, omdat Inge te Brake per 1 september de functie van bestuurslid communicatie is gaan vervullen. Tot nu toe heeft echter niemand zich aangemeld voor deze functie. Dat betreuren wij zeer. Daarom doe ik hierbij nogmaals namens het bestuur een dringende oproep aan de leden zich aan te melden voor de vacante functie van secretaris van het bestuur. De profielschets voor deze functie treft u nogmaals in de nieuwsbrief aan. Het bestuur zou graag zien dat deze functie op korte termijn weer bemenst wordt. Voor de functie van bestuurslid bijzondere groepen heeft zich wel een kandidaat gemeld. 
 
Laat duidelijk zijn dat de inbreng van leden, ook in het bestuur, van essentieel belang is voor de LVV  om de gestelde doelen te kunnen halen, met name om de functie/beroep van vertrouwenspersoon erkend en in de wetgeving geborgd te krijgen.      
 
Wat betreft de ledenparticipatie in de werkgroepen kan niet anders gezegd worden dat dit prima loopt. Er wordt op dit moment door de diverse werkgroepen, te weten de werkgroep externe vertrouwenspersonen, de werkgroep functie/beroepsprofielen en de werkgroep statuten en andere regelingen, hard gewerkt. In de volgende Nieuwsbrief hoop ik u daarover meer (inhoudelijk) te kunnen informeren.
 
De voorbereiding van het Congres krijgt ook steeds meer vorm. Er zijn al heel wat aanmeldingen, maar er kunnen zeker nog personen bij.  
 
Voorts kan ik u melden dat het bestuur - naast de gesprekken met het Ministerie van SZW om de functie (beroep) van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen in de Arbowet geborgd te krijgen - ook met medewerkers van het Huis voor Klokkenluiders in gesprek is/gaat om het belang en de noodzakelijkheid van de functie van vertrouwenspersoon integriteit meer onder de aandacht te brengen en deze uiteindelijk ook in de wet op te nemen. Een moeilijke missie, maar we gaan ervoor.  Ook hiervan zal ik u periodiek op de hoogte houden. 
 
Daarnaast staat de evaluatie van het accrediterings- en certificeringsgebeuren op de rol van het bestuur en onderzoekt het bestuur de mogelijkheid om extra activiteiten door leden, zoals deelname aan werkgroepen, het schrijven van artikelen/boeken, het bezoeken van congressen (ook het LVV Congres) en seminars die van belang zijn voor het kunnen uitoefenen van de functie/beroep van vertrouwenspersoon en andere activiteiten, mee te kunnen laten tellen in het kader van  (her)certificering.  
 
Leo ten Brink     

Geachte leden,

De zomervakantie is nagenoeg voorbij. Het bestuur is al weer volop aan de slag. Er staat ons de komende tijd veel te doen.

Het Congres nadert, waarvan de voorbereidingen al in ver gevorderd stadium verkeren. Het ziet er naar uit dat er weer een aantal bijzondere sprekers komt: Michaël van Straalen, Esther Vergeer en Jörgen Raymann. Ook biedt het bestuur weer de mogelijkheid om als sponsor op te treden. In deze nieuwsbrief wordt daartoe een oproep gedaan.

Daarnaast zijn er een aantal wijzigingen op het bestuurlijke front te melden. Zo zal Edith Terschegget (directeur MOS) per 1 september a.s. gaan optreden als verenigingsmanager. Dat zorgt voor een verdere professionalisering van en betere stroomlijning en sturing binnen het bestuur. Voorts zal Inge te Brake per 1 september a.s. de vacature van bestuurslid communicatie gaan vervullen. Hierdoor wordt de functie van secretaris vacant. Leden die interesse hebben in deze functie, waarvoor een profielschets is opgesteld, worden uitgenodigd hierop te solliciteren. Nu Anton Backx te kennen heeft gegeven wegens het aanvaarden van een nieuwe functie in het onderwijs niet voldoende tijd meer te hebben om zijn bestuursfunctie naar behoren te kunnen vervullen (hij zal daar zelf nog een mededeling over doen naar de leden) zoeken we ook nog iemand voor de portefeuille bijzondere groepen (onderwijs, zorg en sport). Voor deze functie, waarvoor eveneens een profielschets is opgesteld, zoeken we met name naar iemand die kennis en ervaring heeft op een of meer van deze gebieden. Voor beide functies geldt dat het tenminste een tijdsinvestering van een dag (8 uur) per week vergt. Verder merk ik op dat de ALV te kennen heeft gegeven meer vrouwen in het bestuur te willen. Voor verdere informatie verwijs ik naar de nieuwsbrief.            

Daarnaast blijft er, zoals eerder gezegd, behoefte aan inhoudelijke ondersteuning van het bestuur en het zoveel mogelijk betrekken van leden daarbij. We denken aan een soort platform. Het bestuur hoopt hieraan binnenkort meer gestalte te kunnen geven. We houden u hiervan op de hoogte.     

Ook een aantal werkgroepen gaat binnenkort weer aan de slag, zoals de werkgroep functieprofielen en de werkgroep statuten etc.

En last but not least: de besprekingen met het Ministerie SZW om de functie van vertrouwenspersoon wettelijk geborgd te krijgen worden geïntensiveerd.

Leo ten Brink     


Geachte Leden,


De zomervakantie staat voor velen voor de deur. Ook voor het bestuur. Even pas op de plaats maken en genieten van wat rust en ontspanning, en dan de batterij weer langzaam opladen. 

Toch nog een aantal mededelingen.


Zoals u heeft kunnen merken begint de LVV website steeds meer vorm en inhoud te krijgen. Zo zijn alle door de ALV goedgekeurde reglementen inmiddels op de website geplaatst, vooralsnog onder de kopjes bibliotheek en professie. Ook wordt steeds meer gebruik gemaakt van LVV online. Verder staan de stukken en het verslag van de laatste ALV (onder het kopje bibliotheek) op de website. Deze map is alleen toegankelijk voor leden die ingelogd zijn.

Daarnaast is het bestuur bezig om de bestuurlijke ondersteuning door MOS ietwat uit te breiden en verder te optimaliseren, in het kader van de professionaliseringslag. Het bestuur heeft behoefte aan een verenigingsmanager, die overzicht heeft over het geheel van door het bestuur ondernomen en nog te nemen activiteiten, die coördineert en daaraan zo nodig enige sturing geeft. Dit om alles zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er, zoals eerder gezegd, behoefte aan inhoudelijke ondersteuning van het bestuur en het zoveel mogelijk betrekken van leden daarbij. Het is een hele klus om dat van de grond te krijgen, reden waarom extra ondersteuning noodzakelijk is.    

Ook is het bestuur al volop bezig met de voorbereiding van het LVV Congres op 17 november a.s.. Zoals het er nu naar uitziet zal dat gehouden worden in de Buitensociëteit te Zwolle. Voorts hebben een aantal sprekers, onder wie de voorzitter van MKB Nederland Michaël van Straalen, reeds toegezegd acte de présence te geven. Daar zijn we heel blij mee. 

Voorts is met ingang van 1 juni door CRP het openbare beroepsregister voor LVV gecertificeerde vertrouwenspersoenen gepubliceerd.  

Verder zal de wet Huis voor Klokkenluiders per 1 juli a.s. in werking treden. Ook dit is een stap vooruit. De rol van de vertrouwenspersoon integriteit (vpi) en vooral de rechtsbescherming van de vpi komt echter nog niet goed uit de verf, maar ook hieromtrent beijvert het bestuur zich dit meer onder de aandacht van de beleidsmakers in Den Haag te brengen. 
Ook de lancering van de ‘zelfinspectietool werkdruk en ongewenste omgangsvormen’ door de Inspectie SZW is het vermelden waard. 
U kunt het allemaal lezen in de laatst gestuurde nieuwsbrief.     
   
Een goede en fijne vakantie gewenst en tot eind augustus, wanneer de eerst volgende column verschijnt. 

Leo ten Brink


Geachte Leden,


De ALV is weer achter de rug. Het was een prettige vergadering, waarin door de aanwezige leden op een opbouwende wijze werd meegedacht en gediscussieerd; ook werden er suggesties gedaan over de verdere koers die het bestuur wil volgen om de LVV goed op de rails te zetten (bestuurlijk/ organisatorisch) en naar buiten toe, zodat de LVV echt op de kaart komt te staan. 

Met enkele kleine wijzigingen werden de reglementen, die op de agenda stonden ter vaststelling, goedgekeurd. Naast de verdere aanscherping van het Reglement Klachtbehandeling Commissie van Toezicht LVV en de Gedragscode is het prettig dat nu ook de (nieuwe) functieprofielen van de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersoon integriteit tot stand zijn gekomen. Hoewel het hier niet gaat om statische documenten wordt steeds duidelijker waar deze vertrouwenspersonen voor staan en wat van hen mag worden verwacht. Binnenkort zullen deze documenten op de website worden geplaatst. Ook werden de concepten van de statuten en het huishoudelijk reglement aangeboden, waarvan de uiteindelijke teksten, na toetsing door de notaris, ter vaststelling worden aangeboden op de ALV van 9 december a.s.. Noteer deze datum al vast in uw agenda. Voorts is afgesproken dat de leden vanaf nu hun opmerkingen, kanttekeningen, aanvullingen hierop kunnen doen toekomen aan het bestuur en dat tijdig voor de ALV alsnog de mogelijkheid wordt geboden te reageren op de teksten. 

De totstandkoming van deze reglementen is een goed voorbeeld van de samenwerking tussen het bestuur en de werkgroepen die in het kader van de ledenparticipatie zijn gevormd. Alleen op deze wijze (samen) kunnen we verdere stappen maken. Het bestuur bedankt de leden die hieraan op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd.  

De ALV heeft voorts de penningmeester en het bestuur décharge verleend voor de jaarstukken 2015.       

Daarnaast is de verdere vernieuwing van de website gepresenteerd, erop neerkomend dat er meer functies zijn bijgekomen dan wel zijn (in)gevuld, zoals b.v. de bibliotheek en de Faq. Ook kan er nu getweet worden. 

Duidelijk werd dat het certificeringsgebeuren steeds meer draagvlak krijgt en dat er op enkele uitzonderingen na tevredenheid bestaat over de wijze waarop CRP opereert. Steeds meer leden melden zich aan. Een goede zaak, want de verdere bevordering van de kwaliteit van de vertrouwenspersoon staat hoog in het vaandel en is noodzakelijk om te komen tot borging van de vertrouwenspersoon in de wet. Het zal, zo werd ook geconstateerd tijdens de ALV, nog wel een lange weg zijn om daar te komen. Maar we gaan er wel voor. 

Tot slot. Dank voor het vertrouwen dat is gesteld in ondergetekende en Inge te Brake door de herbenoeming bij acclamatie. Mede namens Inge te Brake kan ik u melden dat wij alles op alles stellen om de LVV op een hoger plan te brengen. Wij doen dat met hart en ziel, maar nogmaals dat kan alleen in goede samenspraak en met ondersteuning van u als leden.

Leo ten Brink  


Geachte Leden,

Er staat weer veel te gebeuren de komende tijd. 

De ALV van 23 mei staat voor de deur. Op die datum zal onder meer de 2e fase van vernieuwde website gereed zijn en aan u gepresenteerd worden. De website zal dan interactief zijn/worden, zodat de website hét platform wordt van de communicatie tussen leden onderling en met het bestuur. Daarnaast worden ook de door diverse werkgroepen ontwikkelde regelingen, zoals de functieprofielen voor vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en voor vertrouwenspersonen integriteit alsmede de aanpassingen op het reglement klachtbehandeling en de gedragscode gepresenteerd. Ook ligt het in het voornemen van het bestuur u een concept van de nieuwe statuten en het daarbij behorende huishoudelijk reglement aan te bieden.  


Voorts wordt er hard gewerkt aan het opstellen van een communicatie beleidsplan.    
Het ligt in de bedoeling om dit jaar alle noodzakelijk documenten voor het goed kunnen functioneren van de LVV en de leden op orde te krijgen. Een hele operatie weliswaar, maar alles wijst erop dat dit moet kunnen lukken. 

Ook zijn de eerste contacten gelegd met het ministerie van SZW om de vertrouwenspersoon, waar het om ongewenste omgangsvormen gaat, in de Arbowet te borgen. Daarnaast heeft het bestuur ook contact gehad met het Adviespunt Klokkenluiders om met hen te kijken naar de mogelijkheden om de vertrouwenspersoon integriteit (VPI) een prominentere plaats te geven in de wetgeving (wet Huis voor Klokkenluiders), met name waar het gaat om de bescherming van de vertrouwenspersoon.
In het jaar 2016 wil het bestuur de basis leggen voor de verdere professionalisering. Maar wij zijn ons er ook van bewust dat we niet te veel tegelijk overhoop moeten gooien en moeten zorgen voor voldoende draagvlak. In zoverre zien we het jaar 2016 ook als een jaar van consolidatie van wat tot nu tot stand is gebracht, zoals het hele certificeringsgebeuren. Inmiddels hebben meer dan 500 leden zich aangemeld bij CRP. Het gaat dus de goede kant op.           

Leo ten Brink,
Voorzitter LVV


Geachte Leden,

De lente is voorzichtig weer begonnen; het gaat de goede kant op. Dat geldt ook voor de LVV.

De perikelen rond het certificeren worden steeds minder. Steeds meer leden vinden hun weg in het nieuwe certificeringssysteem, al dan niet met de hulp van CRP. Helaas kan niet aan alle gesignaleerde problemen een mouw worden gepast. Wel wordt een oplossing geboden aan de leden, die eind 2014 themabijeenkomsten -georganiseerd door de LVV- hebben gevolgd, waarvan door het toenmalige bestuur vooraf was toegezegd dat deze zouden meetellen in het kader van de hercertificering. Na overleg met CRP is hierover de volgende afspraak gemaakt. Hoewel deze themabijeenkomsten formeel niet kunnen meetellen in het nieuwe systeem (ze zijn immers niet gaccrediteerd door het KMI), zal na het maken van bezwaar (dat is een noodzakelijk te nemen stap) een nieuwe afweging worden gemaakt door CRP. Daarbij zal op grond van het vertrouwensbeginsel de door het bestuur gedane toezegging zwaar wegen. Geadviseerd wordt om contact op te nemen met CRP voor nadere informatie.

Ook wordt het contract met het KMI verlengd en er zullen veranderingen plaatsvinden inzake het aanmelden van bij- en nascholingscursussen en de toetsing daarvan. Dit om ervoor te zorgen dat de opleidingsinstituten en de leden vooraf meer zekerheid wordt geboden over de vraag of deze cursussen meetellen in het kader van de hercertificering. Het bestuur zal hierover binnenkort met de opleidingsinstituten spreken. Daarbij wordt ook de wens c.q. de behoefte van leden naar voren gebracht voor meer diepgaande BNS-cursussen.        

Bij het bezoeken van de website zult u ook merken dat er nog steeds hard wordt gewerkt om deze verder te optimaliseren.  

Zoals u weet, zal er op 23 mei a.s. een ALV plaatsvinden. Het bestuur is al volop bezig met de voorbereiding hiervoor. Ik hoop u de volgende keer daar meer over te kunnen vertellen.

Leo ten Brink,

Voorzitter LVV


Geachte Leden,

Uit de eerste evaluatie van het certificeringsgebeuren komt naar voren dat het langzamerhand de goede kant opgaat. We zijn er nog niet, dat wordt ook duidelijk, maar de stijgende lijn heeft zich ingezet. De leden beginnen steeds meer te wennen aan de andere wijze van certificeren. Het gewenningsproces zal nog even voortduren, maar het gaat gelukkig wel de goede kant op. Er komen ook positieve geluiden. Ik wil nogmaals nadrukkelijk aangeven dat het gecertificeerd zijn/worden vooral in het belang is van degene die zich wendt tot de vertrouwenspersoon. Het gaat daarbij met name om de kwaliteit die een vertrouwenspersoon te bieden heeft en vertrouwen geeft.
 
Er wordt ook hard gewerkt om de vernieuwde website een nieuwe impuls te geven en een aantal kinderziekten uit het systeem te halen. U zult dat binnenkort gaan merken. 

Ook wat betreft de facturaties en het via Ideal kunnen betalen, daarover zijn ook de eerste berichten positief te noemen. 

Het bestuur heeft binnenkort ook het eerste contact met het Ministerie SZW om te praten over de borging van de vertrouwenspersoon in de Arbowet. 

Daarnaast voert het bestuur binnenkort ook het eerste overleg met vertegenwoordigers van alle opleidingsinstituten, wier basiscursus geaccrediteerd zijn. 

Kortom er is veel werk aan de winkel en wordt vervolgd!     

Leo ten Brink,
Voorzitter LVV


Geachte Leden,

Hoewel 2016 al bijna een maand oud is, wens ik u allen namens het bestuur een goed en succesvol jaar toe, met name ook als vertrouwenspersoon. 

Dit jaar gaan we verder met de professionaliseringslag met als doel de LVV en daarmede de vertrouwenspersonen meer op de kaart te zetten. Ook zullen we er alles aan doen om rust te krijgen op het certificeringsgebeuren. 

Voorts willen we de ledenparticipatie verder stimuleren, zodat de leden zo veel mogelijk betrokken worden bij de koers die de LVV wil volgen, op de korte en de lange termijn. Daarbij kan de vernieuwde website, indien een aantal nieuwe functionaliteiten worden ingevoerd, een belangrijke rol spelen. Maar wellicht moeten we ook een denktank van leden oprichten. 

Verheugend is het te constateren dat de werkgroep functieprofiel haar eerste advies heeft gegeven aan het bestuur, toegespitst op de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Na eerste lezing moet worden gezegd dat de werkgroep een goed en gedegen stuk werk heeft verricht. Binnenkort zullen wij u hierover nader berichten. 

De werkgroep die zich bezighoudt met de statuten en ander reglementen en zich ook zal buigen over de ingebrachte voorstellen tot wijziging van met name de gedragscode komt binnenkort bij elkaar en zal zich ook buigen over een reglement inzake het gebruik van het LVV logo, waarom vele leden hebben gevraagd. Dit reglement acht het bestuur noodzakelijk voor het verantwoord kunnen gebruiken van het logo. In verband hiermede zal het beschikbaar stellen van het LVV logo nog even op zich laten wachten.   

Het bestuur is voorts van plan, nu de organisatie steeds meer op orde is, om dit jaar contacten te leggen met diverse stakeholders om de LVV meer gezicht naar buiten te geven. Daartoe behoort met name ook de overheid, zoals de Ministeries van SZW, Onderwijs en Volksgezondheid.   

We hebben de stijgende lijn te pakken en gaan daar mee door.     

Leo ten Brink,
Voorzitter LVV


Geachte Leden,

2015 is bijna voorbij. Het afgelopen jaar was al met al een goed jaar voor de LVV. Er is veel tot stand gebracht. We hebben de stijgende lijn goed te pakken. Ik denk daarbij o.a. aan de ledenparticipatie die steeds meer gezicht krijgt door de diverse werkgroepen die actief bezig zijn. En natuurlijk de nieuwe website die het mogelijk maakt beter met elkaar te communiceren. Ook het Congres was succesvol, zoals moge blijken uit de vele lovende reacties die het bestuur van de leden mocht ontvangen. Daarnaast is dankzij de ondersteuning van MOS de leden en financiële administratie nagenoeg op orde gebracht. Ook richt het bestuur van de LVV zich steeds meer naar buiten, zodat de LVV ook een gezicht naar buiten krijgt. Dat is belangrijk om de LVV op de kaart te zetten, hetgeen noodzakelijk is voor het streven om voor de vertrouwenspersoon een wettelijke borging te realiseren. 

Het jaar 2015 was echter niet in alle opzichten succesvol. Het certificeringsgebeuren verliep niet vlekkeloos. Echter heeft het bestuur na intensief overleg met CRP een aantal maatregelen genomen die ertoe moeten leiden dat de rust op dit front bij de leden terugkeert. Ook waren er wijzigingen in de samenstelling van het bestuur en is er nog steeds een onderbezetting in het bestuur. De twee nieuwe bestuursleden (Jaap Waverijn, penningmeester en belast met certificering) en Anton Backx (belast met onderwijszaken) zijn echter met volle energie aan hun taak begonnen. 

Het bestuur hoopt in 2016 de stijgende lijn te kunnen voortzetten, al streven we er ook naar om wat meer rust te creëren. 

Tenslotte wens ik u namens het bestuur fijne feestdagen toe en een goed en als vertrouwenspersoon succesvol 2016. Dit laatste wens ik ook toe aan de opleidingsinstituten (directie en opleiders) en uiteraard ook aan de directie en medewerkers van MOS die ons dit jaar hebben ondersteund.


Geachte leden,

De eerste reacties van de aanwezigen op het Congres waren zeer positief. Het was heel inspirerend en verbindend met elkaar, zo vond men. Ook gaven veel leden aan dat de LVV op de goede weg is en dat het bestuur door moet gaan met de vernieuwings- en professionaliseringsslag. Het bestuur zal dat ook zeker doen, nu ze zich gesteund weet door de leden. Duidelijk is geworden dat we dit met elkaar (samen) moeten doen.

Ook werd de vernieuwde website gepresenteerd. Deze maakt het mogelijk om de communicatie met de leden te verbeteren en zal binnenkort ook communicatie tussen de leden mogelijk maken. Het ziet er allemaal fris en veelbelovend uit. De website zal steeds verder worden verbeterd. Tijdens de ALV op 11 december a.s. zal dat nader worden uitgelegd. Het begin is er, waardoor het mogelijk is geworden dat ieder lid zijn eigen persoonlijke data kan invoeren, wijzigen en aanvullen. En ook dat de leden zichtbaar zijn voor de buitenwereld, indien zij dat zelf willen. Door deze update van gegevens komt ook een einde aan de miscommunicatie die er was met de leden, omdat de bij de LVV bekende gegevens niet meer bleken te kloppen. De leden dragen nu zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens. 

Over de (her)certificering kan ik u nu melden dat het bestuur nagenoeg met CRP tot een passende oplossing is gekomen, om de ontstane onrust en onzekerheid onder de leden zoveel mogelijk weg te nemen. De laatste besprekingen hierover vinden thans plaats. Tijdens de ALV op 11 december a.s. zal het bestuur aangeven waartoe zij heeft besloten.  

Ook zal het bestuur tijdens de ALV het door haar opgestelde concept beleidsplan 2016 presenteren, waarop zij graag de visie van de leden wil vernemen.   

Volgende week zult u de officiële uitnodiging en de bijbehorende stukken ontvangen voor de ALV.    


 

Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Zoek een extern vertrouwenspersoon

Wilt u maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen?
Meld u dan hieronder aan.

* verplicht

LVV Tweets

  1. @LVV Gevoelens van discriminatie: hoe serieus moet je die nemen? Behoorlijk serieus, zo blijkt uit onderzoek van Andries… https://t.co/P8m7S184zH
  2. @LVV Doet uw school ook mee aan de Week Tegen Pesten (van 21 t/m 25 september)? Zo maakt u een goede start in het nieuwe… https://t.co/QO1fHtdU1p
  3. @LVV Gisteren verscheen de LVV Nieuwsbrief #7. Met een mooi aanbod om 4 e-learnings te volgen, meer informatie over het… https://t.co/TjUM8UHmlq