Logo

2021: een jaar van uitdagingen

2021: een jaar van uitdagingen

1 januari 2021

Beste mensen,

Het nieuwe jaar is begonnen.

Een jaar van kansen. 
Een jaar van waarmaken van onze dromen.
Een jaar lang om te doen waar jij gelukkig van wordt.
Een jaar van uitdagingen ook!

En juist voor die uitdagingen wil het bestuur van de LVV gaan in 2021. De grootste uitdagingen zijn wat mij betreft de herinrichting van de LVV, draagvlak bij onze leden creëren de participatie van onze leden bij de vereniging vergroten.

Heidag

21 januari 2021 had het bestuur haar jaarlijkse heidag gepland. In goed overleg hebben we besloten om deze dag niet door te laten gaan, vanwege de strenge maatregelen waar we ons allen aan te houden hebben. Heel erg jammer vonden wij, want echt met elkaar brainstormen en aftasten waar we naar toe willen met de LVV, doen we toch het liefst live. Elkaar stimuleren en uitdagen om tot de beste ideeën te komen voor de voortgang van de LVV. Dus de heidag is even uitgesteld. 

Wat we wel gedaan hebben op de 21e januari is anderhalf uur digitaal stilstaan bij de herinrichting van onze vereniging en de rest van de dag hebben we een bestuursvergadering gehouden.

De verdere professionalisering en de wendbaarheid van de LVV zijn voor het bestuur belangrijke thema’s. Dat een goede inrichting van de vereniging daarbij helpend is, is niet te onderschatten. Dat kan het bestuur echter niet alleen aangaan. Wij zullen de recent ingestelde Adviescommissie van Deskundigen dan ook om advies vragen.

Ook u gaan we raadplegen en dat doen we dit voorjaar met een digitale roadshow op diverse data. Zo kunnen we met veel van u van gedachten wisselen over de herinrichting van de vereniging. Uiteindelijk zal dit leiden tot een SWOT-analyse met daarin de kansen en de bedreigingen.

In de ALV van mei 2021 zal dan ter informatie een eerste raamwerk voor herinrichting op tafel liggen. Dat biedt ons daarna de ruimte het beleidsplan definitief te maken en dit aan te beiden in de ALV van het najaar, waarna de statuten kunnen worden aangepast en ook weer worden voorgelegd aan de ALV.  

Kortom we gebruiken 2021 om met een gedegen en gedragen plan te komen, met als doelstelling om dit in 2022 te realiseren.

Adviescommissie van Deskundigen

Op 11 januari is de eerste bijeenkomst geweest van de Adviescommissie van Deskundigen. Onder voorzitterschap van Jacomine Ravensbergen werd er na een uitgebreide kennismaking met de leden door Ronald Baars, Juliette Kassing en mijzelf een introductie verzorgd over de LVV. De geschiedenis, de missie, visie, doelstellingen en de toekomst van LVV werden geschetst. Aansluitend is met elkaar van gedachten gewisseld over de wijze waarop de Adviesraad van meerwaarde kan zijn voor het bestuur en de vereniging. Daar kwam uit dat zij onder andere ingezet kunnen worden bij advisering bij bijvoorbeeld strategische keuzes en stevige dilemma’s die voorliggen, maar ook om te voorkomen dat het bestuur zaken te eenzijdig beziet. Als eerste gaan wij hen om advies vragen met betrekking tot de herinrichting van de LVV. De expertise die zij in huis hebben op diverse fronten kan voor de herinrichting van grote waarde zijn. Op de website is te zien wie er zitting hebben in de adviescommissie. 

Skills Town

Met trots kan ik u vertellen dat de LVV een contract heeft afgesloten met   Skills Town, een aanbieder voor een online leerplatform, beschikbaar voor elk lid van de LVV. Zij bieden meer dan 1.000 online modules aan specifiek voor vertrouwenspersonen, onder andere op het gebied van samenwerken, communicatie, presenteren. Zowel e-learnings, webinars als essentials in één leeromgeving, waarmee u punten kunt halen voor uw certificering in het kader van de extra activiteiten. Verderop in de nieuwsbrief wordt hier uitgebreid bij stil gestaan.

Stay safe!