Logo

Jaap Waverijn

Jaap Waverijn

2021 Jaap Waverijn

Jaap Waverijn is geboren in 1955. Hij is in 1975 afgestudeerd aan IVA Driebergen Business School. Vanaf 1981 tot 2010 is hij als Manager bij een internationaal farmaceutisch onderneming werkzaam geweest. Daarnaast is hij als arbo- adviseur en cliëntvertrouwenspersoon werkzaam geweest bij een grootstedelijk thuiszorgorganisatie met ca. 13.000 cliënten.

De heer Waverijn is sinds 2011 werkzaam op het terrein van ongewenste omgangsvormen, integriteit alsmede arbeidsomstandigheden. Als ondernemer heeft de heer Waverijn een consultancybureau welke is toegespitst op de gebieden Arbeidsomstandigheden(ARBO), Vertrouwenspersoon en Facilitaire zaken.

Hij heeft veel ervaring in het onderzoeken van klachten van patiënten/cliënten met betrekking tot organisaties. Tevens beschikt de heer Waverijn over een groot netwerk en heeft hij veel bestuurlijke ervaring. Zo is hij één van de oprichters van de beroepsvereniging arbo adviseurs (BvAA) waar hij ruim 10 jaar penningmeester is geweest. Hij is tevens penningmeester van een 2- tal patiëntenverenigingen. De heer Waverijn is als gecertificeerd toezichthouder geregistreerd bij Universiteit Maastricht.

Sinds juni 2015 was hij interim bestuurder bij de LVV en formeel sinds 11 december 2015 penningmeester van de LVV tevens belast met de portefeuille certificering. 

Als “Tempelier” is hij werkzaam bij een GGZ instelling te Utrecht

Overige werkzaamheden: 
• Voorzitter van het College van Deskundigen bij KIWA;
• Voorzitter (a.i.) De UNIE Kring Midden Nederland;
• Voorzitter Stichting verhuur Maaspark Boschmolenplas;
• Bestuurslid Stichting verhuur Maaspark;
• Lid denktank InPreventie TNO;
• Mede oprichter & werkgroeplid Laboratoriummuseum;
• Penningmeester Stichting Red Vulva;
• Onderwijsassistent Grafisch Lyceum Utrecht.

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie