Nieuwsbrief #11 22 december 2022

Voorwoord van de voorzitter

Voor u ligt alweer mijn  laatste column van dit jaar. En wat voor jaar! Nog nooit in de geschiedenis van de LVV is  zoveel belangstelling geweest voor de functie van de vertrouwenspersoon.
Logisch zou je denken gezien alles wat in Nederland is losgekomen over ongewenste omgangsvormen op de werkplek. Dat is deels waar, maar na #MeToo dachten we ook dat er nu wel iets blijvends zou veranderen. Uiteindelijk verdween de toenmalige discussie net zo gauw als dat hij er was.
Het grote verschil met toen is, dat  nu het besef is dat we met elkaar een maatschappelijk probleem hebben, waarin de vertrouwenspersoon een belangrijke functie heeft, iets wij natuurlijk al lang wisten.

Nieuws

Impact (seksueel) grensoverschrijdend gedrag

Misplaatste grappen, handtastelijkheden of zelfs verkrachting. Eén op de twee vrouwen en één op de vijf mannen krijgt in Nederland te maken met grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. De impact is dus groot. Regeringscommissaris Mariëtte Hamer, Karin Bosman en Fleur Jongepier spraken hier dinsdagavond 6 december over in de uitzending van Op1 (NPO).

Even voorstellen: onze CVP-adviseurs

In onze vorige nieuwsbrief berichtten we u dat we bezig waren met de laatste afspraken met de adviseurs die ons gaan ondersteunen om de CVP goed in te bedden binnen de LVV. We zijn heel blij u te kunnen melden dat Mildred van Gelden en Renate Schuttelaar deze taak op zich willen nemen. Ze stellen zich graag aan u voor.

Wat is er veranderd op de werkvloer sinds The Voice?

Begin januari wil het AD een artikel publiceren met de vraag of er sinds het schandaal bij The Voice een jaar geleden iets is veranderd op de werkvloer. Voor het antwoord op deze vraag is de medewerking gevraagd van de LVV en haar leden in de vorm van een korte enquête. U ontvangt deze vandaag via een aparte mail in uw mailbox. 
Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!

Agenda

LVV TV: Jaarverslag van de Vertrouwenspersoon

In januari staat er weer een LVV TV op de agenda. Deze staat in het teken van het Jaarverslag van de Vertrouwenspersoon. Net als afgelopen jaar geeft Lisette Overduin, Centrale Vertrouwenspersoon bij de Gemeente Den Haag, u handvatten en tips voor een goed jaarverslag. Ook staat zij open voor uw vragen.

Begin januari ontvangt u een uitnodiging voor deze LVV TV, met datum en tijdstip.

Opinie

Opinie valt niet onder redactie van de nieuwsbrief.
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar info@lvvv.nl.

"Je doet het ook nooit goed" - Marcel van Oss

Een leidinggevende heeft een melding voortvarend aangepakt zonder het onnodig te laten escaleren. Ze heeft over de aanpak ook met de vertrouwenspersoon gespard. Toch is leidinggevende nu ‘de gebeten hond’. Je doet het als leidinggevende ook nooit goed! Dat zelfde gevoel bekruipt de vertrouwenspersoon, die deze leidinggevende heeft gesteund in haar aanpak.

Voor u gelezen

"Richt centraal bureau voor integriteitsonderzoek op"

Een centraal bureau dat onderzoek kan doen naar integriteitsschendingen binnen de publieke sector is wenselijk, schrijft integriteitsexpert Alain Hoekstra die onlangs promoveerde op de inhoud en vormgeving van integriteitsmanagement binnen de publieke sector.

Minister maant gemeenten tot aanpak discriminatie

Gemeenten dienen samen met hun antidiscriminatie-voorziening (ADV) lokaal antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen en vorm te geven. Die centrale oproep doet minister Hanke Bruins Slot van BZK in een brief aan alle colleges van B&W. ‘Ik zie dat veel gemeenten bezig zijn met dit onderwerp. Ik zie ook dat er gemeenten zijn die hierin nog stappen te zetten hebben.’

Institutioneel racisme bij Buitenlandse Zaken, top biedt excuses aan

In onze maatschappij komen racisme en discriminatie helaas nog met grote regelmaat voor. Uit een onderzoek onder oud medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat er hier zelfs sprake is van een "ernstig en zorgelijk" probleem. 

Volg de LVV ook op social media!

Via deze LVV nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van interessante ontwikkelingen en nieuwsfeiten binnen de LVV en ons vakgebied. Wist u dat we ook interactief zijn op social media? Meld u hier aan voor onze LinkedIn groep ‘discussie voor vertrouwenspersonen’, en volg ons op onze LinkedIn bedrijfspagina, op Twitter en Facebook

     
Copyright © 2022 Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, All rights reserved.
+31 (0)33 247 3483 - www.lvvv.nl - Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven