Logo

Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon voor bedrijven

Wet verplichtstelling vertrouwenspersoon voor bedrijven

13 februari 2023

Op 9 februari 2023 is in de Tweede Kamer gesproken over een wetsvoorstel van Groen Links tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet tot het verplicht stellen van een vertrouwenspersoon voor alle organisaties in Nederland). Deze wet verplicht (na akkoord) bedrijven tot het aannemen van een vertrouwenspersoon. Nu is dat nog niet het geval. Daardoor heeft lang niet iedere werknemer toegang tot een betrouwbare, professionele vertrouwenspersoon bij grensoverschrijdend gedrag.


De LVV stuurde vóór de behandeling van de wet in de kamer begin februari een brief aan alle leden van de Tweede Kamer, met het verzoek om toch vooral het wetsvoorstel te ondersteunen. En ook Mariette Hamer stuurde een stevige brief aan de Tweede Kamer om het belang daarvan onder de aandacht te brengen van de Kamerleden.

Tijdens de behandeling van de wet in de Tweede Kamer was er een positieve beleving te constateren bij de aanwezige Kamerleden en men ziet het belang van de verandering in de wet. Alleen de VVD en twee kleine partijen zijn tegen de verandering. Tijdens de behandeling werden ook de nodige vragen gesteld, die de LVV op verzoek van SWZ mede beantwoord heeft. In de tweede ronde op 23 februari komen er mogelijk nog weer nieuwe vragen en daarna volgt de stemming. De datum hiervan is nog niet bekend.

Wetgeving

De discussie over grensoverschrijdend gedrag die op gang kwam na berichtgeving over bijvoorbeeld The Voice en DWDD heeft het werk van vertrouwenspersonen in de spotlights gezet. Op de werkvloer is er meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en vertrouwenspersonen krijgen meer meldingen. Ook hebben meer mensen zich het afgelopen jaar ingeschreven voor de opleiding ‘vertrouwenspersoon’.

Een mooie ontwikkeling, maar wel één die aandacht vraagt waar het gaat om het borgen van kwaliteit, deskundigheid en onafhankelijkheid. Zowel Inge te Brake (voorzitter Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen, LVV) als regeringscommissaris als Mariëtte Hamer onderschrijven hierbij het belang van de inzet van een deskundig en gecertificeerd vertrouwenspersoon. 

Opleiden en certificeren

De LVV pleit voor inzet van deskundige vertrouwenspersonen. Onder deskundig verstaan wij een intern of extern vertrouwenspersoon die een geaccrediteerde opleiding heeft doorlopen én gecertificeerd is. Dat betekent dus ook dat vertrouwenspersonen bij- en nascholing volgen, intervisiegesprekken voeren met collega-vertrouwenspersonen en extra activiteiten ondernemen om de kwaliteit van de vertrouwenspersoon te waarborgen.”

Inge te Brake: “Een ondeskundig iemand kan, met alle goede bedoelingen, iemand die al beschadigd is door grensoverschrijdend gedrag, nog meer schade berokken. Om (extra) schade door onkunde te voorkomen is het belangrijk dat bedrijven met een vertrouwenspersoon in zee gaan. Een vertrouwenspersoon die de juiste (geaccrediteerde) opleiding heeft gevolgd, gecertificeerd én geregistreerd is en daarbij zorgdraagt voor bij- en nascholing en intervisie”.

Rol LVV

Naast het wettelijk verplichtstellen van vertrouwenspersonen moet er de komende jaren meer gebeuren zodat vertrouwenspersonen hun werk goed kunnen (blijven) uitvoeren. Dit is iets waar de LVV zich al jaren voor inzet en zich ook voor in blijft zetten. Inge: “Al bijna 25 jaar streeft de LVV, als onafhankelijke beroepsvereniging voor kwaliteit, certificatie en registratie van vertrouwenspersonen. Door het aanbieden van negen aangesloten geaccrediteerde opleidingen en registratie (na onafhankelijke toetsing) in een register draagt de LVV bij aan de kwaliteit en deskundigheid van vertrouwenspersonen. Wij onderschrijven echt het belang van certificeren en registreren”.

Steun bedrijfsleven

Naast het certificeren en registeren van vertrouwenspersonen is het, los van wetgeving, belangrijk dat bedrijven snel en eenvoudig een deskundig vertrouwenspersoon kunnen vinden. De LVV kan bedrijven hierbij ondersteuning bieden. We beschikken inmiddels over ruim 2.300 leden en voor elke bedrijfsvoering is er wel een LVV-vertrouwenspersoon te vinden.

 

shutterstock_289513547 tweede kamer.jpg

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie