1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Nieuws
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

‘De vertrouwenspersoon nam mijn twijfels weg: het lag niet aan mij’

Nu het stof van #MeToo is neergedaald en veel klagers van een koude kermis terugkomen, is de vraag wat je moet doen als je grensoverschrijdend gedrag wilt melden. Kun je dan terecht bij de vertrouwenspersoon? Wat doet die voor je en heeft het zin? Vier werknemers vertellen over hun ervaringen.

Veel vrouwen ondervinden volgens de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) al decennialang ernstige hinder van ongewenst gedrag op de werkplek, en is daar te weinig of geen aandacht voor. De foute gedragingen zijn niet alleen seksueel van aard, maar nemen ook de vorm aan van pesten en seksistische en racistische opmerkingen. De LVV schat dat van het totale aantal klachten ongeveer een kwart seksuele intimidatie betreft.

‘Het seksueel misbruik en seksueel geweld dat door de actie #MeToo aan het licht is gekomen, is pas het topje van de ijsberg’, zegt bestuursvoorzitter Leo ten Brink. ‘Ik schrik van de cijfers. Ik ben bang dat het nog veel erger gaat worden als er door een grotere openheid op de werkvloer meer ongewenst gedrag boven tafel komt.’

Werknemers met vervelende ervaringen kunnen voor een aantal dingen terecht bij een vertrouwenspersoon. Zij kunnen hun verhaal doen en om advies vragen over de stappen die zij kunnen zetten. Ook kunnen zij een doorverwijzing krijgen naar professionele hulpverleners en juridisch adviseurs. Zij kunnen de vertrouwenspersoon om ondersteuning vragen bij een gesprek of bij bemiddeling met de werkgever. Als er voldoende bewijs is, kunnen werknemers een klacht indienen bij de klachtencommissie.

De meeste werknemers worden echter door hun werkgever niet ingelicht over het bestaan van vertrouwenspersonen. Het is lang niet altijd duidelijk of er een vertrouwenspersoon is. De vertrouwenspersoon is vaak slecht vindbaar, want staat niet op de site. De weg ernaartoe is dikwijls verre van anoniem.

 
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Zoek een extern vertrouwenspersoon

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* verplicht

LVV Tweets

  1. @LVV Heel bijzonder Alain!! https://t.co/9uqYl8TxDO