1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Nieuws
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Kwart ambtenaren ziet misstanden: van pesten tot corruptie

DEN HAAG - Bijna een kwart van de Nederlandse overheidsdienaren signaleert bij collega's praktijken die niet door de beugel kunnen. In 15% van de integriteitsschendingen gaat het om fraude of corruptie.

Dat blijkt uit enquêtes onder 7.315 overheidsmedewerkers in opdracht van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS). De onderzoekers vroegen ambtenaren die aangaven de afgelopen 2 jaar getuige te zijn geweest van een misstand, die te omschrijven. Het ging om medewerkers uit alle sectoren van het openbaar bestuur: rijks-, provincie- en gemeenteambtenaren, maar ook politieagenten, militairen en docenten.

Dat leverde uiteenlopende antwoorden op. Van overheidsdienaren die feesten gaven en snoepreisjes maakten op kosten van de belastingbetaler tot ambtenaren die tijd rekken om een avondmaaltijd te kunnen declareren. 50 medewerkers van onderwijsinstellingen meldden misbruik van bevoegdheden. Zij verdenken collega's ervan leerlingen onterecht hogere cijfers of zelfs diploma's te geven om hun eigen resultaten of die van de school op te krikken.

Vriendjespolitiek
Dat zoveel overheidsdienaren recent getuige zijn geweest van integriteitsschendingen, hadden de onderzoekers niet verwacht. "We wisten dat integriteitsschendingen voorkomen, maar niet op deze schaal", zegt onderzoeker Gjalt de Graaf van de Vrije Universiteit.

Hij benadrukt dat niet alle 2.042 meldingen even ernstig zijn. 'Slechts' 15 procent viel in de categorie fraude en corruptie. De Graaf: "Corruptie in de polder draait om vriendjespolitiek en belangenverstrengeling: een neefje ergens benoemen, een opdracht gunnen aan een kennis. Als het gaat om vrienden en familie die belangen hebben bij besluiten van ambtenaren, is het openbaar bestuur in Nederland dus kwetsbaar."

In 14 gevallen leek echter wel degelijk sprake van omkoping. Zo meldde een ambtenaar dat een topmanager een week in de VS doorbracht op kosten van een leverancier, die vervolgens een miljoenenopdracht kreeg.

Grimmige sfeer
De meest genoemde misstanden zijn ongewenste omgangsvormen, zoals intimidatie, pesten en vrouwonvriendelijk gedrag. "Op sommige plekken is de sfeer op de werkvloer blijkbaar grimmig, wellicht als gevolg van de crisis. Waar mensen ontslagen worden als gevolg van bezuinigingen, gaat de sfeer achteruit."

Bron: ED.nl

Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Zoek een extern vertrouwenspersoon

Wilt u maandelijks onze nieuwsbrief ontvangen?
Meld u dan hieronder aan.

* verplicht

LVV Tweets

  1. @LVV Op donderdag 2 april organiseert de werkgroep Externe Vertrouwenspersonen #LVV een masterclass voor en over interne… https://t.co/msWDi4bTt7