1. Home
  2. Bibliotheek
  3. Nieuws
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG): #metoo-discussie leidt tot aanpassing omgangsvormen

Uit het jaarverslag 2017 van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG) blijkt dat de #metoo-discussie niet geleid heeft tot meer klachten over seksuele intimidatie. De discussie heeft wel als resultaat dat er een verhoogd bewustzijn is ontstaan ten aanzien van seksuele intimidatie, waardoor organisaties vaker stilstaan bij hun beleid als het gaat om omgangsvormen.

In 2017 zijn er veertien klachten over ongewenst gedrag ingediend bij de klachtencommissie, vijf meer dan in 2016. De onderzoeken die de Klachtencommissie in 2017 heeft gedaan laten zien dat pesten en intimidatie het meest voorkomt en dat daarbij de machtsverhouding tussen beide partijen geregeld een rol speelt. Van de veertien klachten over ongewenst gedrag zijn negen klachten ontvankelijk verklaard en onderzocht. Van de negen onderzochte klachten zijn er drie gegrond verklaard.

Werkwijze LKOG
De LKOG onderzoekt klachten van medewerkers van gemeenten en gemeentelijke instellingen die zich bij de LKOG hebben aangesloten. De LKOG is op 1 januari 2007 ingesteld door het College voor Arbeidszaken. De klachtencommissie vraagt in haar adviezen en tijdens gesprekken met het bevoegd gezag vaak aandacht voor cultuuraspecten die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen en die (mede) bepalend zijn geweest voor het escaleren van een situatie tussen medewerkers.

Lees het volledige jaarverslag van de LKOG.

Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Zoek een extern vertrouwenspersoon

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* verplicht

LVV Tweets

  1. @LVV LVV Nieuwsbrief #3 | Maart 2019 - https://t.co/NEgdqp3NkJ https://t.co/mz4CUoWUvC
  2. @LVV Vijf Belgische vrouwen delen hun ervaringen over werken met alleen mannelijke collega’s: https://t.co/Lzut73YPiM #MeToo
  3. @LVV LVV Nieuwsbrief #2 | Februari 2019 - https://t.co/F3wctc6RHH https://t.co/jOp3GWSRRU