1. Home
  2. 201511
  3. Van het bestuur
  4. Voorwoord
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Voorwoord Nieuwsbrief November 2015

Geachte leden,

De eerste reacties van de aanwezigen op het Congres waren zeer positief. Het was heel inspirerend en verbindend met elkaar, zo vond men. Ook gaven veel leden aan dat de LVV op de goede weg is en dat het bestuur door moet gaan met de vernieuwings- en professionaliseringsslag. Het bestuur zal dat ook zeker doen, nu ze zich gesteund weet door de leden. Duidelijk is geworden dat we dit met elkaar (samen) moeten doen.

Ook werd de vernieuwde website gepresenteerd. Deze maakt het mogelijk om de communicatie met de leden te verbeteren en zal binnenkort ook communicatie tussen de leden mogelijk maken. Het ziet er allemaal fris en veelbelovend uit. De website zal steeds verder worden verbeterd. Tijdens de ALV op 11 december a.s. zal dat nader worden uitgelegd. Het begin is er, waardoor het mogelijk is geworden dat ieder lid zijn eigen persoonlijke data kan invoeren, wijzigen en aanvullen. En ook dat de leden zichtbaar zijn voor de buitenwereld, indien zij dat zelf willen. Door deze update van gegevens komt ook een einde aan de miscommunicatie die er was met de leden, omdat de bij de LVV bekende gegevens niet meer bleken te kloppen. De leden dragen nu zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens. 

Over de (her)certificering kan ik u nu melden dat het bestuur nagenoeg met CRP tot een passende oplossing is gekomen, om de ontstane onrust en onzekerheid onder de leden zoveel mogelijk weg te nemen. De laatste besprekingen hierover vinden thans plaats. Tijdens de ALV op 11 december a.s. zal het bestuur aangeven waartoe zij heeft besloten.  

Ook zal het bestuur tijdens de ALV het door haar opgestelde concept beleidsplan 2016 presenteren, waarop zij graag de visie van de leden wil vernemen.   

Volgende week zult u de officiële uitnodiging en de bijbehorende stukken ontvangen voor de ALV.    

Met vriendelijke groet,

 

Leo ten Brink
Voorzitter           

Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn