Nieuwsbrief #6 30 Juni 2022

Voorwoord van de voorzitter

Wat hebben we met elkaar een geweldig congres gehad. Voor mij klopte het aan alle kanten. De mooie locatie, het prachtige weer waardoor we buiten konden eten, jullie aanwezigheid in groten getale en prachtige sprekers zowel plenair als in de workshops.Weten jullie hoe mooi het voor mij was om onderaan in een bioscoopzaal met 450 mensen te staan en dan naar boven te kijken en je te realiseren dat dit de mensen zijn die zich iedere dag weer als professional inzetten, voor anderen in “hun” organisatie? Een kippenvel momentje!

Nieuws

LVV Jaarcongres 2022 groot succes

Onder grote belangstelling vond dinsdag 21 juni het LVV Jaarcongres plaats in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht. Dat we volgeboekt waren wisten we al een tijdje, maar hoe mooi was het om ook daadwerkelijk een volle zaal te mogen aanschouwen. Daar zijn we best trots op!
Lees het verslag van sneldichter Dominique Engers en bekijk de foto's!

Wetsvoorstel vertrouwenspersonen goede eerste stap, maar gaat niet ver genoeg

Wij steunen het initiatiefwetsvoorstel Vertrouwens-personen van Groen Links Tweede kamerlid Maatoug*. Maar het had nog wel een tandje scherper gemogen. Wij pleiten voor een gecombineerde vertrouwenspersoon voor drie  taken: ongewenste omgangsvormen, integriteit en misstanden. Daarom roepen wij de Tweede Kamer op per amendement te regelen dat er alsnog een gecombineerde vertrouwenspersoon wordt opgenomen in het initiatiefwetsontwerp vertrouwenspersonen.

Advies Hamer op nationaal actieplan

In een brief aan de Tweede Kamer geeft Mariëtte Hamer haar advies op de contouren van het nationaal actieplan grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben ingediend.
In deze brief schetst zij ook hoe zij invulling aan haar opdracht wil geven en deelt zij haar observaties over de eerste maanden en de stand van zaken.

Heeft u uw LVV-account al opnieuw aangemaakt?

Eerder ontving u van ons een bericht over de vernieuwde LVV-website. De website is gebouwd op een nieuw platform en daarmee zijn uw oude inloggegevens komen te vervallen. Voordat u kunt inloggen op de vernieuwde website moet u daarom eerst een account aanmaken. Dat kan via de link in de e-mail die u op 15 april en 11 mei heeft ontvangen. Als u deze niet meer heeft, kunt u de link opvragen bij het secretariaat info@lvvv.nl.

Rapport "over de grens"

De voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Van Engelshoven heeft de Raad voor Cultuur verzocht advies uit te brengen over grensoverschrijdend gedrag in de culturele en creatieve sector. Zij beoogde daarmee een beter zicht te krijgen op wat er speelt op het gebied van ‘voorkoming, signalering en stoppen’ van grensoverschrijdend gedrag en ‘het tijdig bieden van passende hulp aan slachtoffers’.

Agenda

Online bijeenkomst voor nieuwe leden

Deze (online) bijeenkomst voor nieuwe leden biedt u de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier in contact te komen met het bestuur, collega vertrouwenspersonen en de LVV. Tijdens deze meeting komt u meer te weten over wat de LVV en collega’s voor u kunnen betekenen. Ook krijgt u een korte uitleg over het certificeringsproces.

Webinar Social Selling

Hoe kun je je LinkedIn profiel optimaliseren zodat potentiële opdrachtgevers u spontaan vinden? Met welke ‘content’ weet jij ze te interesseren? Hoe benadert u zelf eventuele opdrachtgevers? Dit en meer in dit 1 uur durend webinar van acquisitie-expert Victor Bonke.

Opinie

"Dit raakt mij" - Marcel van Oss

"Ik merk echt dat het me raakt" reageerde Sophie Hermans. Zij werd gediskwalificeerd en afgeschreven. Ik schrok ervan. Ik vond het juist heel moedig. Wij zouden er als maatschappij bij winnen als er meer ruimte en veiligheid is om aan te geven dat iets je raakt.

Voor u gelezen

Record aantal vertrouwenspersonen opgeleid na Voice-rel

Nog nooit leidde de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen zoveel mensen op als het afgelopen halfjaar. Oorzaak: de BOOS-uitzending over The Voice. Nederlandse multinationals scherpten hun aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag echter niet aan, zo blijkt uit een rondgang van BNR.

Uitkomsten PER-onderzoek "Integriteit en Sociale Veiligheid"

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (DGOO) is er in november 2021 een Personeelsenquête Rijk (PER) uitgevoerd door ICTU, programma InternetSpiegel. Het onderzoek is ingegeven door het Interdepartementaal Platform Integriteitsmanagement (IPIM).

Voel jij je vrij om je uit te spreken op je werk?

Of het nu gaat om grensoverschrijdend gedrag of om bedrijven waar een angstcultuur heerst, 'psychologische veiligheid' is een term die steeds vaker komt bovendrijven. Maar wat is dat nu eigenlijk precies? Journalist Floor Bakhuys Roozeboom vraagt het aan expert Joriene Beks: 'Het gaat erom of je je kunt uitspreken zónder daarop afgerekend te worden'.

Volg de LVV ook op social media!

SocialsVia deze LVV nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van interessante ontwikkelingen en nieuwsfeiten binnen de LVV en ons vakgebied. Wist u dat we ook interactief zijn op social media? Meld u hier aan voor onze LinkedIn groep ‘discussie voor vertrouwenspersonen’, en volg ons op onze LinkedIn bedrijfspagina, op Twitter en Facebook

     
Copyright © 2022 Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, All rights reserved.
+31 (0)33 247 3483 - www.lvvv.nl - Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven