Logo

Eén deskundig loket

Eén deskundig loket

30 juni 2022

Wat hebben we met elkaar een geweldig congres gehad. Voor mij klopte het aan alle kanten. De mooie locatie, het prachtige weer waardoor we buiten konden eten, jullie aanwezigheid in groten getale en prachtige sprekers zowel plenair als in de workshops.


Weten jullie hoe mooi het voor mij was om onderaan in een bioscoopzaal met 450 mensen te staan en dan naar boven te kijken en je te realiseren dat dit de mensen zijn die zich iedere dag weer als professional inzetten, voor anderen in “hun” organisatie? Een kippenvel momentje!
En hoe gaaf was het ook dat we elkaar weer konden ontmoeten, elkaar zien, met elkaar praten, lachen en genieten. Volgend jaar weer?!

Natuurlijk was het jammer dat Mariëtte Hamer het moest laten afweten. Dat was even zo, maar gelijk weer vergeven wat mij betreft, want op dat moment werd zij op een plek gevraagd, die straks voor ons ook weer effort gaat opleveren. We gaan kijken op welke wijze we haar na de zomer bij jullie kunnen introduceren. We gaan in ieder geval de vragen die we aan haar hebben, verzamelen en naar haar sturen. Dus mocht je een vraag voor Mariëtte Hamer hebben, mail die dan naar het secretariaat van de LVV info@lvvv.nl en wij doen de rest.

Gisteren schreef Mariëtte Hamer een brief aan de Tweede Kamer, waarin ze de eerste contouren uitzet richting een actieplan. Belangrijk daarbij is dat zij de verbreding van seksuele intimidatie naar andere ongewenste omgangsvormen wel degelijk noemt. Dat stelt mij gerust en waarschijnlijk met mij meerderen van jullie. De volledige brief is elders in de nieuwsbrief te vinden.

Inmiddels wordt er door GroenLinks hard gewerkt om de nieuwe wetsvoorstellen met betrekking tot de verplichting van een vertrouwenspersoon omgangsvormen, de bescherming en de opleiding van diezelfde vertrouwenspersoon te realiseren. Zoals het nu lijkt, staat het in september op de agenda van de Tweede Kamer.
En om het nog even weer heel helder te stellen. Als LVV en het Huis voor Klokkenluiders blijven we uitdragen dat voor ons de vertrouwenspersoon zowel omgangsvormen als integriteit in diens pakket heeft en dat er één deskundig loket is in de organisatie, waar de medewerkers terecht kunnen met hun melding.  Daarover schreven wij samen met het Huis voor Klokkenluiders een stuk wat op onze website geplaatst werd op de dag van ons congres. U leest er meer over in deze nieuwsbrief.

Wat de wetgevers nu echter parten speelt, is dat de lobby en het bouwen aan wetsteksten en alles wat er daarna volgt in het politieke proces al enige jaren loopt; vier jaar om precies te zijn. Om nu nog de combifunctie (vpo en vpi = vp) gerealiseerd te krijgen in de nieuwe wet, betekende eigenlijk dat we opnieuw moesten beginnen. Weer opnieuw het proces in! Daar is als LVV-bestuur samen met GroenLinks en HBK over gesproken. We hebben een bewuste keuze gemaakt de wet zoals hij er nu ligt te omarmen en voor de toekomst heel hard te gaan werken aan die combi. En mogelijk dat enige amendementen van Kamerleden ons nu nog kunnen helpen. We gaan het zien!

Zoals u wellicht heeft gezien is er een oproep geweest aan alle LVV-leden om zich beschikbaar te stellen als kandidaat voor de Ledenraad van de LVV, die we in september met elkaar gaan kiezen. Ik doe hierbij een nieuwe oproep om u beschikbaar te stellen als kandidaat voor de ledenraadsverkiezingen.
Geef u op en denk de komende jaren actief mee over de toekomst van uw vereniging! De verkiezingscommissie gaat in augustus aan de slag om de kandidatenlijst samen te stellen en dan kunnen de leden kiezen wie de leden van de Ledenraad worden.

Voor nu wens ik u een mooie zomer toe en geniet van rust, ruimte en vrijheid!
Ik groet u vanuit een zonnig Italië.

Inge te Brake
Voorzitter LVV