Logo

De LVV is dé beroepsvereniging van vertrouwenspersonen inzake ongewenste omgangsvormen op de werkvloer en van vertrouwenspersonen integriteit.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen en ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen. Daarnaast richt de LVV zich op de verdere ontwikkeling en erkenning van het beroep van vertrouwenspersoon en bevordert en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening.

Lees meer

Laatste nieuws

Update landelijk examen

27-11-2023 Logo SKV tbv nieuws.jpg

Discriminatie op de werkvloer: cijfers 2022 CBS

17-11-2023 Discriminatie.png

Nieuwe toelatingseis LVV & Certificering

Vanaf 1 januari 2024 gaat voor sommige LVV-leden het een en ander veranderen. Zo wordt voor leden certificering en registeren verplicht. Aanleiding voor deze verandering is het ontwikkelen en instellen van een landelijk examen voor de basisopleiding vertrouwenspersonen door de SKV. Doel van deze veranderingen is het borgen en verhogen van het kwaliteitsniveau van vertrouwenspersonen. 

Lees hier meer over de wijzigingen, de eventuele consequenties en het landelijk examen.

LVV de vertrouwenspersoon

Certificering

Door middel van een persoonscertificaat kunnen vertrouwenspersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen. LVV Gecertificeerd Vertrouwenspersoon_2020Een onafhankelijke certificatie instelling (Hobéon SKO) controleert elke vier jaar of de vertrouwenspersoon aan de eisen voldoet en of deze voortdurend kennis en vaardigheden ontwikkelt. Het verstrekte certificaat geeft belanghebbenden het vertrouwen dat de vertrouwenspersoon daadwerkelijk aan die eisen voldoet.

Meer informatie 

Intervisie

Intervisie is een leermethode om systematisch en gestructureerd werkproblemen vanuit een persoonlijke invalshoek aan te pakken door intercollegiale ondersteuning. U leert van elkaars werkvraagstukken en van de oplossingen die u in de praktijk toepast. Maar bovenal verwerft u inzicht in uw eigen handelen. Dit is van belang om de kwaliteit van het vertrouwenswerk te waarborgen.

Meer informatie

Accreditatie

De LVV biedt opleiders de mogelijkheid om een Opleiding Vertrouwenspersoon of een Bij- en Nascholing (BNS) door de LVV te laten accrediteren. De accreditatieperiode van de Opleiding Vertrouwenspersoon is 4 jaar en de accreditatieperiode van de BNS is 3 jaar. Opleiders kunnen hiervoor via de website een aanvraag indienen.

Meer info

Inschrijven LVV nieuwsbrief

Columns

Al die veranderingen!

In de column van oktober vertelde ik al uitgebreid waar we stonden in het proces naar het landelijk examen toe en wat ons nog te doen stond. Inmiddels hebben we flink wat meters gemaakt en heel wat zaken gerealiseerd. De nieuwe statuten, een aangepast huishoudelijk reglement, een nieuwe certificeringsregeling en een toetsingsreglement hebben (bijna) het akkoord gekregen van de Ledenraad en daarmee worden ze begin december gepasseerd bij de notaris.

30 november 2023 om 12:05

Alles in het teken van het examen voor vertrouwenspersonen!

In de vorige column sprak ik al over het pieken in het vierde kwartaal. Nou, dat pieken is aan alle kanten aan de orde. Er lopen diverse trajecten, die allemaal te maken hebben met de implementatie van het landelijk examen per 1 januari 2024. Wat te denken van het realiseren van nieuwe statuten, een aangepast huishoudelijk reglement, een nieuwe certificeringsregeling, een toetsingsreglement, maar ook het meedenken en meewerken met het examenbureau aan de toetstermen voor de beide examens en het aandragen van de casussen. 

24 oktober 2023 om 09:39

We bereiden ons voor op de pieken in Q4

Waar uw bestuur in de zomer heel druk is geweest om stukken voor te bereiden en die te bediscussiëren met de ledenraad ten behoeve van besluitvorming, zitten we op dit moment een beetje in de luwte. Het werk gaat in een gestaag tempo door en we bereiden ons voor op de pieken in het vierde kwartaal. Er lopen een aantal trajecten, zoals de implementatie van het landelijk examen per 1 januari 2024. Leest u de artikelen mee want dit heeft mogelijk ook impact op uw situatie.

26 september 2023 om 11:07