Logo

De LVV ondersteunt de aangesloten vertrouwens­personen en richt zich op de erkenning van het vak.

De Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen is dé beroepsvereniging voor vertrouwenspersonen. Het doel van de LVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten (gecertificeerde) vertrouwenspersonen.

Lees meer

Laatste nieuws

Discriminatie in sociale sector lastig aan te pakken door vele vrijwilligers

06-02-2023 Sociale sector.png

Save the date: LVV Jaarcongres - 1 juni 2023

23-01-2023 LinkedIn Post Congres.jpg

Coulance regeling Bij- en nascholing, eigen activiteiten en Intervisie

Zoals bekend is de certificering als Vertrouwenspersoon bij CRP per 1 januari 2023 overgenomen door Hobéon SKO. Helaas is Hobéon  niet in staat geweest i.v.m. technische problemen om iedereen al per 1 januari 2023 te kunnen laten (her)certificeren.

Wij hebben gemerkt dat dit tot onrust leidt bij mensen. Dit omdat er al trainingen, intervisies e.d. door mensen zijn ingepland.
Om die reden hebben de LVV en Hobéon SKO besloten om hier coulant mee om te gaan. De certificeringsperiode wordt dan ook met 1 maand verlengd tot 1 februari 2023 zodat alle ingeplande bijeenkomsten en de daarbij behorende PE punten binnen de certificeringsperiode zullen vallen.

Agenda

 1. 20-02-2023

  LVV-TV: "Wet van de Klokkenluiders”(Online)

 2. 22-03-2023

  LVV-TV(Online)

 3. 23-05-2023

  LVV-TV(Online)

 4. 01-06-2023

  LVV-Jaarcongres 2023

 5. 24-07-2023

  LVV-TV(Online)

Certificering

Door middel van een persoonscertificaat kunnen vertrouwenspersonen aantonen dat zij aan de gestelde beroepseisen voldoen. LVV Gecertificeerd Vertrouwenspersoon_2020Een onafhankelijke certificatie instelling (CRP) controleert elke vier jaar of de vertrouwenspersoon aan de eisen voldoet en of deze voortdurend kennis en vaardigheden ontwikkelt. Het verstrekte certificaat geeft belanghebbenden het vertrouwen dat de vertrouwenspersoon daadwerkelijk aan die eisen voldoet.

Meer informatie 

Intervisie

Intervisie is een leermethode om systematisch en gestructureerd werkproblemen vanuit een persoonlijke invalshoek aan te pakken door intercollegiale ondersteuning. U leert van elkaars werkvraagstukken en van de oplossingen die u in de praktijk toepast. Maar bovenal verwerft u inzicht in uw eigen handelen. Dit is van belang om de kwaliteit van het vertrouwenswerk te waarborgen.

Meer informatie

Accreditatie

De LVV biedt opleiders de mogelijkheid om een Opleiding Vertrouwenspersoon of een Bij- en Nascholing (BNS) door de LVV te laten accrediteren. De accreditatieperiode van de Opleiding Vertrouwenspersoon is 4 jaar en de accreditatieperiode van de BNS is 3 jaar. Opleiders kunnen hiervoor via de website een aanvraag indienen.

Meer info

Columns

2023 start met veel media aandacht voor vertrouwenspersonen

In de eerste plaats wens ik u nog een fantastisch 2023. Fantastisch in de zin van dat u gezond blijft en uw werk als vertrouwenspersoon met heel veel plezier blijft doen!

26 januari 2023 om 09:52

2022: een jaar van enorme groei

Voor u ligt alweer mijn  laatste column van dit jaar. En wat voor jaar!

22 december 2022 om 09:59

Wat gaat de tijd toch snel…..

Wat gaat die tijd toch snel, ongelofelijk! Over vier weken is het al kerstavond! Zelden heeft het LVV bestuur het zo druk gehad als het afgelopen jaar. Waar het werk in de zomer nog wel eens een dip liep zien, is daar dit jaar op geen enkele wijze sprake van. Het werk lijkt maar niet op te houden en de ene na de andere partij vraagt inzet van de LVV. Of dat nu Mariëtte Hamer is, politieke partijen, wetgeving, andere verenigingen of de LVV organisatie zelf, het dient allemaal één belangrijk doel en dat is het werk voor u als vertrouwenspersoon beter maken. 

24 november 2022 om 10:32

LVV volop in ontwikkeling

We zijn alweer een maand verder. De tijd vliegt! Zelden heeft het bestuur het zo druk gehad als dit jaar. En waar we soms in de zomer nog wel eens een dip ervoeren, is daar dit jaar op geen enkele wijze sprake van. Het lijkt maar niet op te houden en de ene na de andere partij vraagt wat van de LVV. Of dat nu Mariëtte Hamer is, de wet, onze leden, de politiek, andere verenigingen of de communicatie van de LVV, het dient allemaal één belang, namelijk het behartigen van de belangen van u als vertrouwenspersoon.

27 oktober 2022 om 11:44

De verkiezing van de ledenraad is gestart!

Als het goed is, heeft u allemaal een uitnodiging ontvangen om te stemmen op een lid voor de ledenraad. Ik weet inmiddels dat velen van u al gestemd hebben, maar we hebben nog lang niet alle stemmen van iedereen binnen. Dat maakt ook dat iedereen gisteren weer een herinneringsmail heeft ontvangen. Beste mensen maak gebruik van de mogelijkheid om te stemmen! Het gaat immers over u als lid en wat de gekozen leden straks voor u kunnen betekenen.

29 september 2022 om 10:54

Inschrijven LVV nieuwsbrief