Nieuwsbrief #5 2 Juni 2022

Voorwoord van de voorzitter

Nog even, dan is het zover en ontmoeten we elkaar na ruim twee jaar eindelijk weer live op het LVV Jaarcongres. En ik moet u zeggen dat ik me daar enorm op verheug! De dag staat inmiddels helemaal in de steigers en alle sprekers en workshopleiders zijn er klaar voor. En u heeft zich al in groten getale ingeschreven. We zitten inmiddels op 425 van het maximale aantal van 450 deelnemers die we kunnen ontvangen, dus als u zich nog wilt aanmelden, dan moet u er wel heel snel bij zijn.

Nieuws

LVV-jaarverslag 2021 online

Met trots presenteren wij u het LVV-jaarverslag 2021. Een van de belangrijkste zaken die in 2021 op de agenda stond, was de herinrichting van de vereniging, inclusief het instellen van een ledenraad, het inrichten van kamers en het instellen van de Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen. En natuurlijk gebeurde er nog veel meer. U leest het allemaal in het LVV-jaarverslag 2021. U vindt het jaarverslag in de bibliotheek op de website onder Algemene Zaken - Publicaties. Of download hem eenvoudig via de oranje button hieronder.

LVV in podcast Compliance adviseert

Inge te Brake was onlangs te gast in de podcast 'Compliance Adviseert'. Zij vertelt over de aankomende wetgeving rondom vertrouwenspersonen en het belang van vertrouwenspersonen. Barbara Westerveld, programmamanager van het programma Speak Up is ook te gast en vertelt over hoe ABN AMRO medewerkers stimuleert van zich te laten horen. Incidenten die recent in de media kwamen onderstrepen het belang van de vertrouwenspersoon des te meer. We leren van de inhoud van de podcast hoe belangrijk het is dat medewerkers zonder angst voor nare consequenties zich uitspreken over wat zij doorgaans als eerste zien.

Ledenraadverkiezingen

Tijdens de algemene ledenvergadering van 20 mei jl. is de verkiezingscommissie geformeerd, bestaande uit Astrid Veen-Diepen, Leo ten Brink en Jaap Waverijn. Deze verkiezingscommissie gaat zich buigen over het verkiezingsproces dat vanaf half juni van start gaat. Aan de LVV-leden wordt vanaf half juni een oproep verstuurd om zich kandidaat te stellen als lid van de ledenraad. LVV-leden hebben vanaf dat moment drie weken de tijd zich te melden. De ledenraad zal in het begin uit 11 leden bestaan, waarbij de afvaardiging vanuit kamers vooralsnog is losgelaten. Houd uw mail in de gaten en meld u aan als kandidaat voor de ledenraad!

Bericht van de penningmeester

Het penningmeesterschap brengt met zich mee om in het belang van de leden het financiële reilen en zeilen volgens goed rentmeesterschap te beheren. Op 25 februari zijn de facturen verzonden voor de jaarlijkse contributie van de LVV. We zijn nu drie maanden verder en er staan nog onbetaalde facturen open. Hiervoor zijn herinneringen verstuurd. De volgende stap is de vorderingen over te dragen aan een incassobureau. Ook wordt melding gedaan bij het BKR (Bureau Krediet Registratie) in Tiel. Een aantekening bij het BKR blijft 5 jaar staan en kan vervelend zijn bij de aanvraag van een hypotheek. Daarom mijn dringende advies om per omgaande uw factuur te betalen als u dit nog niet hebt gedaan. Met collegiale groet, Jaap J.J. Waverijn

Documentaire De Blauwe Familie

De documentaire De Blauwe Familie verscheen onlangs op televisie en maakte nogal wat los. Racisme en uitsluiting binnen de politie blijkt een serieus probleem. Agenten van diverse achtergronden doen hun verhaal en die zijn schrijnend. Kijkers schrikken van de verhalen en de rol van een organisatie die een uniform draagt en burgers moet aanspreken. U kunt deze documentaire terugkijken.

Agenda

LVV Jaarcongres bijna 'uitverkocht'

Dinsdag 21 juni is het dan zover: dan gaan we elkaar weer live ontmoeten tijdens het LVV Jaarcongres in Kinepolis Jaarbeurs in Utrecht. We hebben een prachtig programma voor u. Met keynote sprekers Mariette Hamer en Mirjam Decoz en met twee leerzame inspiratiesessies. En met niemand minder dan presentator, journalist en programmamaker Renze Klamer als onze dagvoorzitter.

Heeft u zich nog niet aangemeld? Doe dat dan heel snel, want er zijn nog maar circa 25 van de 450 plaatsen beschikbaar.*

*Belangrijk:

Heeft u zich aangemeld voor het LVV Jaarcongres op 21 juni a.s., maar bent u toch verhinderd? Zorg er dan voor dat u uw aanmelding (tijdig) annuleert via de website. Alleen dan wordt uw annulering geaccepteerd en voorkomt u een no-show factuur. Bovendien komt er dan weer een plek beschikbaar voor een mede LVV-lid.
U kunt nog kosteloos annuleren tot en met 7 juni a.s.

Opinie

"Kijk naar je eigen rol" - Marcel van Oss

Soms voel je als vertrouwenspersoon een sterke aandrang om de melder een spiegel voor te houden: ‘Kijk naar jezelf. Kijk naar je eigen rol.’ Vaak komt dat voort uit jouw eigen oordeel over de situatie.Het gebeurde Nik bij de kwestie die ik in een eerdere column beschreef.

Voor u gelezen

Arbeidsmigrant krijgt onterecht de schuld

We hadden al de toeslagenaffaire. De Marechaussee is onlangs pas na druk uit de samenleving gestopt met etnisch profileren, een actie waaraan de politie nog een voorbeeld kan nemen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst voert al jaren een beleid van afschrikking van migranten en heeft geruime tijd van werkgevers de etnische achtergrond geregistreerd als onderdeel van risicoprofielen voor fraude bij het aannemen van kennismigranten.

Wet bescherming klokkenluiders wordt vereenvoudigd

Op 21 april heeft een commissievergadering plaatsgevonden waarin de minister heeft aangekondigd een tweede nota van wijziging voor de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) voor de zomer bij de Kamer in te dienen om tegemoet te komen aan wensen van de Kamer. De minister heeft daarbij aangegeven dat in deze nota van wijziging ‘quick wins’ opgenomen zullen worden en dat wanneer de wet eenmaal is vastgesteld dat er dan nog wijzigingen zullen worden doorgevoerd die nu niet op korte termijn meegenomen kunnen worden.

Hoe zit het eigenlijk met de integriteit van integriteitsonderzoekers?

Het is eigenlijk met The Voice begonnen’, zegt Hans Groot. ‘Daarna is ongewenst gedrag in beeld gekomen als sector waarin geld te verdienen is. Bedrijven die doorgaans financiële fraude onderzoeken zeiden: dat kunnen wij ook. Sturen ze misschien de jongste bediende op je af die helemaal niet weet hoe je organisatie in elkaar zit.’ Grote bedrijven als KPMG of Berenschot wagen zich op die markt. ‘Een onderzoek levert misschien 50- of 60.000 euro op. Voor hen is dat niet veel. Verbazend dat ze daar hun naam voor op het spel zetten.’

Volg de LVV ook op social media!

SocialsVia deze LVV nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van interessante ontwikkelingen en nieuwsfeiten binnen de LVV en ons vakgebied. Wist u dat we ook interactief zijn op social media? Meld u hier aan voor onze LinkedIn groep ‘discussie voor vertrouwenspersonen’, en volg ons op onze LinkedIn bedrijfspagina, op Twitter en Facebook

     
Copyright © 2022 Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, All rights reserved.
+31 (0)33 247 3483 - www.lvvv.nl - Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven