Logo

LVV introduceert de term ledenparticipatie weer

LVV introduceert de term ledenparticipatie weer

31 mei 2022

Nog even, dan is het zover en ontmoeten we elkaar na ruim twee jaar eindelijk weer live op het LVV Jaarcongres. En ik moet u zeggen dat ik me daar enorm op verheug! De dag staat inmiddels helemaal in de steigers en alle sprekers en workshopleiders zijn er klaar voor. En u heeft zich al in groten getale ingeschreven. We zitten inmiddels op 425 van het maximale aantal van 450 deelnemers die we kunnen ontvangen, dus als u zich nog wilt aanmelden, dan moet u er wel heel snel bij zijn.

Afgelopen weken heeft u diverse e-mails en sms‘jes ontvangen om te kiezen voor een kamer in de ledenraad. Helaas heeft slechts een derde van de leden gereageerd op  deze oproepen. Daarom is in de ALV van 20 mei jl. nu afgesproken dat we de vertegenwoordiging vanuit de kamers voor de ledenraad tot de volgende verkiezing over vier jaar loslaten en dat we een ledenraad samenstellen met elf leden. Deze elf leden kunt u medio september kiezen. Binnenkort ontvangt u een e-mail van de verkiezingscommissie met de vraag of u zich verkiesbaar wilt stellen als lid in de ledenraad. En dan hopen we in november de ALV te kunnen loslaten en een ledenraad te formeren die we aan u kunnen voorstellen.

 De oprichting van de Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen vordert gestaag. De statuten zijn op een haar na klaar, het bestuur is samengesteld en afgelopen vrijdag tijdens de ALV gaven de leden toestemming voor een lening van 20.000 euro aan de Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen. En dat is heel fijn, want nu kunnen we ermee van start gaan. Omdat we van mening zijn dat deze stichting, die er ook is voor de BV Nederland, niet bekostigd mag worden door de leden van de LVV, is ook een subsidie aangevraagd bij het ministerie van SZW. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

 De Nationale Compliance Award die wij eind maart ontvingen heeft ertoe geleid dat velen mij en het bestuur feliciteerden met deze prijs en dat is natuurlijk altijd leuk. En een mooie bijkomstigheid is dat ik, als voorzitter van de LVV, ook nog heb mogen meewerken aan een podcast over onze vereniging, over de leden en hun werkzaamheden. In de nieuwsbrief vindt u een link naar deze podcast.

Op de onlangs gehouden ALV introduceerden wij als bestuur weer de term ledenparticipatie. Een van de redenen waarom we van de ALV naar een ledenraad gaan, is dat we de participatie van de leden willen verhogen en versterken. Wat ik steeds vaker zie is dat leden zich tot ons wenden met een vraag of een idee om hier als bestuur mee aan de slag te gaan. Juist vanwege het stimuleren van ledenparticipatie heeft het bestuur ervoor gekozen om dergelijke vragen om te zetten in een ledeninitiatief. En zoals de naam al zegt, het initiatief komt van de leden. Wat wij als bestuur voor ogen hebben, is de vraag terug te leggen bij de leden zelf, met het verzoek om voor ons uit te zoeken wat het antwoord op de vraag of het dilemma kan zijn. Een van de leden wordt dan verantwoordelijk voor dit initiatief en een van de bestuursleden wordt de contactpersoon.

Momenteel liggen twee van dit soort initiatieven op de plank. De een gaat over de kwetsbaarheid van de vertrouwenspersoon en wat daarmee te doen, en de ander gaat over de vraag hoe alles rondom de privacy, registratie en opslag van dossiers voor vertrouwenspersonen goed geregeld kan worden.Voor het eerste initiatief is al min of meer een groep geformeerd. Voor de tweede vraag was er ooit iemand die aangegeven heeft hier wel wat mee te willen doen. Wie o wie is dat geweest? Mailt u mij even (voorzitter@lvvv.nl), dan leggen we weer contact! Ook andere kandidaten mogen zich natuurlijk bij mij melden. Graag zelfs! Kortom: kom met uw ideeën om het vak van de vertrouwenspersoon nog professioneler te maken en weet dat het bestuur uw initiatief gaat ondersteunen.

Voor nu wens ik u alle goeds en ik hoop u tijdens het congres op 21 juni a.s. te ontmoeten!

Hartelijke groet,
Inge te Brake
Voorzitter LVV