Nieuwsbrief #10 24 november 2022

Voorwoord van de voorzitter

Wat gaat die tijd toch snel, ongelofelijk! Over vier weken is het al kerstavond! Zelden heeft het LVV bestuur het zo druk gehad als afgelopen jaar. Waar het werk in de zomer nog wel eens een dip liep zien, is daar dit jaar op geen enkele wijze sprake van. Het werk lijkt maar niet op te houden en de ene na de andere partij vraagt inzet van de LVV. Of dat nu Mariette Hamer is, politieke partijen, wetgeving, andere verenigingen of de LVV organisatie zelf, het dient allemaal één belangrijk doel en dat is het werk voor u als vertrouwenspersoon beter maken.

Nieuws

Eerste LVV-ledenraad maakt kennis met bestuur

De verkiezingen voor de ledenraad zijn achter de rug en met elkaar hebben we dit najaar een ledenraad van elf leden gekozen. De eerste LVV-ledenraad is een feit. PeteR Clark is benoemd tot voorzitter van de raad en Donata van der Blom is plaatsvervangend voorzitter.

Angstcultuur in De Wereld Draait Door

Naar aanleiding van het grensoverschrijdende gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk was LVV-voorzitter Inge te Brake afgelopen zondag te gast in de RTL-4 uitzending Renze Op Zondag. Zij ging met Renze Klamer in gesprek over hoe je een angstcultuur op het werk aanpakt en nog beter, hoe je die kunt voorkomen.U kunt dit terugkijken via uitzending gemist.

Certificering vanaf 2023 via Hobéon SKO

Onlangs hebben alle LVV-leden van CRP een brief ontvangen met daarin de melding dat CRP stopt met de certificeringsactiviteiten van de LVV. Wij begrijpen dat leden zich wellicht overvallen voelen door dit bericht. Het bestuur van de LVV heeft echter in goed overleg met CRP dit besluit genomen en met vertrouwen voor deze nieuwe partij gekozen. Lees de brief goed door want er staan een aantal data en acties in die zeer belangrijk zijn wanneer u zich wilt laten (her)certificeren.

Ontwikkelingen m.b.t. bieden ‘onderdak’ aan CVP

In de LVV-nieuwsbrief van september jl. zijn jullie meegenomen in de ontwikkelingen ten aanzien van ons voornemen om de CVP (Cliëntenvertrouwenspersoon) onderdak te bieden in het Huis van de LVV. Inmiddels zijn er contacten gelegd met de vier aanbieders van de CVP Wzd. Ook heeft de oproep voor ondersteuning van het LVV bestuur geleid tot enthousiaste reacties onder de leden. Lees verder welke stappen er sinds september zijn gezet.

Inge te Brake pleit voor duidelijke kwaliteitseisen integriteitsonderzoeken

Op 29 oktober ging het er in Nieuwsuur over hoe het kan dat intergriteitsonderzoeken niet tot duidelijkheid leiden, maar veelal tot meer ellende. Strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops vindt dat een integriteitsonderzoek niet mag beginnen met alleen anonieme verklaringen. En LVV-voorzitter Inge te Brake pleit voor duidelijke kwaliteitseisen.

Bericht van de penningmeester

Het is alweer december. Een mooie en veelal sfeervolle, maar ook een dure maand. Door stijgende prijzen en een hoge inflatie ís alles duurder geworden. Gas, elektriciteit en benzine….Bizár gewoon. Budgetteren en goed kijken waar je je geld aan uitgeeft is echt noodzaak vandaag de dag. Dit geldt ook voor het LVV bestuur.

Boekentip: Rood is ja - Sara Kroos

Cabaretière Sara Kroos wil met het boek het systeem van en na misbruik blootleggen. Niet alleen omdat haar stilte inmiddels giftig is voor haarzelf, maar ook omdat stilte, schaamte en het wegkijken van misbruik dat systeem juist in stand houden. Een eerlijk en confronterend verslag van misbruik en de herhaling hiervan, van een leven met psychische klachten en de weg naar herstel.

Agenda

Webinar: “Melden anno 2022: nog steeds een riskant avontuur”.

Tijdens de Week van de integriteit biedt het Huis voor Klokkenluiders op dinsdag 6 december 2022 van 13.30 - 14.30 uur, een kijkje achter de schermen middels het webinar: “Melden anno 2022: nog steeds een riskant avontuur”. Deelname is gratis en inschrijven is nog mogelijk.

Opinie

Opinie valt niet onder redactie van de nieuwsbrief.
Wilt u reageren? Stuur dan een email naar info@lvvv.nl.

"Samenwerken in teamverband ... blijf wel jezelf!" - Frans Poos

Er wordt in managerskringen nogal snel geroepen dat in teamverband moet worden (samen)gewerkt. 'We moeten het samen doen. Wij vormen samen een hecht team...'. En volgens diezelfde managers wordt dat ‘hechte team’ het snelst bereikt als  ‘alle neuzen dezelfde kant op staan’. Maar wat betekent dit nou echt?   

"Ontsla de klokkenluider" - Marcel van Oss

NS ontslaat haar klokkenluider Luc de Rond. Het is welhaast een klassieker. Luc waarschuwde de NS voor gebreken aan de treinen. Hij deed er als medewerker melding van. Hij werd erkend als klokkenluider, maar wordt toch ontslagen. De erkenning als klokkenluider door het Huis voor Klokkenluiders zou je moeten beschermen, maar die bescherming is geen waterdichte garantie. 

Voor u gelezen

Grensoverschrijdend gedrag is geen toeval in hiërarchisch hoger onderwijs

Het hoger onderwijs sleutelt met commissies en klachtenprocedures aan het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar de instellingen blijven kwetsbaar voor misstanden door een ongelijke machtsverdeling en een hoge werkdruk.

Werknemer ontslagen na 'voor de grap' aanraken borsten collega

Een 62-jarige timmerman die 37 jaar in dienst was bij zijn werkgever, is op staande voet ontslagen omdat hij als 'grap' de borsten van een vrouwelijke collega aanraakte. De man kan fluiten naar de door hem geëiste 70.000 euro aan ontslagvergoedingen.

Wie gaat er over de grens: de student of de handtastelijke docent? Allebei, zegt de zaal

Wat is sociale veiligheid? Tijdens de voorstelling Safe Space zoeken acteurs en studenten samen naar antwoorden. ‘Naar een vertrouwenspersoon gaan, voelt als klikken.’

Volg de LVV ook op social media!

Via deze LVV nieuwsbrief houden we u regelmatig op de hoogte van interessante ontwikkelingen en nieuwsfeiten binnen de LVV en ons vakgebied. Wist u dat we ook interactief zijn op social media? Meld u hier aan voor onze LinkedIn groep ‘discussie voor vertrouwenspersonen’, en volg ons op onze LinkedIn bedrijfspagina, op Twitter en Facebook

     
Copyright © 2022 Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, All rights reserved.
+31 (0)33 247 3483 - www.lvvv.nl - Postbus 1058, 3860 BB Nijkerk
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven