Logo

Ontwikkelingen m.b.t. bieden van ‘onderdak’ aan CVP

Ontwikkelingen m.b.t. bieden van ‘onderdak’ aan CVP

23 november 2022

In de LVV-nieuwsbrief van september jl. heb ik jullie meegenomen in de ontwikkelingen ten aanzien van ons voornemen om de CVP Wzd (Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang) 'onderdak' te bieden in het Huis van de LVV. Hieronder meer informatie over de stappen die we sinds september hebben gezet.

Inmiddels zijn er contacten gelegd met de vier aanbieders van de CVP Wzd. Tijdens de eerste kennismakingsgesprekken met deze aanbieders hebben we vooral veel informatie uitgewisseld. Naast het ministrie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn zij in de toekomst onze samenwerkingspartners als het gaat om beleidszaken die voor de hele beroepsgroep van belang zijn. Daarbij heeft de oproep voor ondersteuning van het LVV bestuur op dit punt geleid tot enthousiaste reacties onder de leden. Ontzettend fijn om te merken dat leden hun steentje willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van onze vereniging. De laatste afspraken met de ondersteuners worden nu gemaakt. Ik hoop in de volgende nieuwsbrief de ondersteuners aan jullie voor te kunnen stellen.

En verder…..
Waar zijn we verder nog mee bezig in deze fase? We onderzoeken momenteel op welke terreinen de CVP Wzd behoefte heeft aan ondersteuning van onze beroepsvereniging. Vanuit de vier aanbieders krijgen we hier informatie over, maar we horen dit ook graag van de individuele cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Goede contacten met de vier aanbieders zijn hierbij van grote waarde. Zij kunnen ons met de individuele CVP in contact brengen. Om meer te horen van de individuele CVP zet de LVV medio december een enquête uit. Op deze manier hopen we nog meer informatie te verzamelen. Ondertussen is de LVV ook uitgenodigd door minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor een ronde tafelgesprek. Op 6 december aanstaande staat er een afspraak gepland in Den Haag. Dit samen met de partijen die werkzaam zijn met en voor cliënten die vaak gebruik maken van langdurige zorg en daarin geconfronteerd kunnen worden met kwesties waarbij ze voor ondersteuning een beroep doen op de cliëntenvertrouwenspersoon. Al met al maken we dus stapjes voorwaarts.

Mocht je na aanleiding van deze update vragen of een goed idee hebben dan hoor ik dat heel graag.

Gerda Arends
Bestuurslid Sport, Zorg en Onderwijs

Foto bericht CVP nieuwsbrief nov. 22