Logo

Wat gaat de tijd toch snel…..

Wat gaat de tijd toch snel…..

24 november 2022

Wat gaat die tijd toch snel, ongelofelijk! Over vier weken is het al kerstavond! Zelden heeft het LVV bestuur het zo druk gehad als het afgelopen jaar. Waar het werk in de zomer nog wel eens een dip liep zien, is daar dit jaar op geen enkele wijze sprake van. Het werk lijkt maar niet op te houden en de ene na de andere partij vraagt inzet van de LVV. Of dat nu Mariëtte Hamer is, politieke partijen, wetgeving, andere verenigingen of de LVV organisatie zelf, het dient allemaal één belangrijk doel en dat is het werk voor u als vertrouwenspersoon beter maken. 

Eerste ledenraad
Vrijdag 4 november jl. was de eerste bijeenkomst tussen het bestuur LVV en de leden van de ledenraad. De bijeenkomst stond in het teken van de kennismaking en daar hebben we dan ook alle tijd voorInge te Brake genomen. Ook zijn de leden bijgepraat over belangrijke ontwikkelingen binnen de LVV en wat daarbij van de ledenraad wordt verwacht. Uit hun midden is door de ledenraad vervolgens een voorzitter gekozen in de persoon van PeteR Clark. Ik kan u meedelen dat we als bestuur heel blij zijn met -en trots op- de gekozen ledenraad. Het is een zeer divers gezelschap, dat van veel markten thuis is. Op 9 december 2022 is de eerste inhoudelijke vergadering waarin ook de begroting en andere belangrijke thema’s worden besproken. 

SKV
De Stichting Kenniscentrum Vertrouwenspersonen (SKV) vindt ook gestaag zijn weg. Er komt best wat werk bij kijken, meer dan aanvankelijk gedacht. Ronald Baars, Gerda Arends en Edwin van Gerwen gaan er echter vol voor. Aan hun energie en inzet zal het zeker niet liggen. Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak, de financiering en andere bijkomende zaken. Ik hou u op de hoogte.

Wetgeving
Waar ik de vorige keer nog enthousiast meedeelde dat het wetsvoorstel met betrekking tot de verplichting van een vertrouwenspersoon op de agenda van de Tweede Kamer stond, moet ik hier helaas op terugkomen. Dit voor ons zo belangrijke punt is weer verschoven. Vanuit de LVV kunnen wij geen invloed uitoefenen op de agenda en dat vind ik heel spijtig. Voor zover nu bekend, wordt dit onderwerp pas in januari 2023 behandeld. Gezien het traject zou ik bijna zeggen eerst zien, dan geloven! Dit is echter cynisch bedoeld. Ik blijf goede hoop houden dat die wet er door komt.

Nieuwe leden
Op 9 november jl. hebben wij, dit keer Jaap Waverijn en ik, voor de derde keer dit jaar een bijeenkomst met nieuwe LVV leden gehouden. Maar liefs 65 mensen hebben zich onlangs weer bij de LVV aangesloten. Het was een hele fijne en energieke bijeenkomst met veel vragen van onze nieuwe leden. Als terugkoppeling kreeg ik van de deelnemers te horen dat ze blij zijn dat we dit doen. Ze voelden zich goed geïnformeerd en bijgepraat over de LVV en daar doen we het voor. Vanwege de enorme belangstelling, plannen we nog een nieuwe ledenbijeenkomst op 7 december a.s. En we zetten deze bijeenkomsten volgend jaar dus zeker door!

Certificering via Hobéon
Iets anders waar u onlangs mee geconfronteerd bent, is het feit dat CRP haar werkzaamheden overdraagt aan een andere partij te weten Hobéon SKV. Dit besluit is onlangs door het bestuur genomen en ondanks dat u wellicht overvallen bent door dit nieuws, denken we echt een goede partij te hebben gevonden. Het waarom en wat de overgang voor u betekent leest u in de brief die aan alle leden is verzonden. Het vraagt echt uw aandacht want er worden wat acties van u verwacht. Samen kunnen we zorgdragen dat we met een vloeiende beweging de overgang naar Hobéon SKV realiseren.

Week van de integriteit
De eerste week van december (1 – 9 dec.) is het de Week van de Integriteit. Omdat wij integriteit ook omarmen is de LVV als partner aangesloten bij deze wereldwijd opererende stichting. Tijdens de Week van de Integriteit vinden er diverse activiteiten plaats. Naast een eigen webinar wordt er ook door het Huis van Klokkenluiders een webinar gegeven dat in het teken staat van integriteit. Heel specifiek zal dit gaan over de diverse onderzoeken. In de media wordt immers van alles geroepen over onderzoeken. Ik kan mij voorstellen dat u als vertrouwenspersoon langzamerhand door de bomen het bos niet meer ziet. Wij hopen dat het webinar u als vertrouwenspersoon wat meer wegwijs maakt en uw organisatie goed kan informeren over wat een juiste weg kan zijn als het gaat om onderzoek. Zelf heb ik -inmiddels drie weken geleden - bij Nieuwsuur ook het belang benadrukt van goed onderzoek. Immers alle partijen zijn hierbij gebaat. 

DWDD
Het afgelopen weekend werden we geconfronteerd door de kwestie bij De Wereld Draait Door (DWDD). Daar vindt natuurlijk iedereen wat van. Misschien bent u er ook wel op bevraagd net als ik. Ik heb gemeend mij niet uit te moeten laten over deze kwestie an sich. Daar wil ik als voorzitter graag bij weg blijven, omdat ik immers niet alle ins en outs ken. Waar ik wel toe werd uitgenodigd was om bij Renze Klamer afgelopen zondagavond iets te zeggen over het kunnen voorkomen van dergelijke zaken. Het is dan ook iets waar we als LVV de komende tijd meer aandacht aan gaan besteden. Dit omdat we zien dat het nog een onontgonnen terrein is.

CVP
In het proces rondom de cliëntvertrouwenspersoon maken we hele mooie stappen. Gerda Arends heeft een mooi stuk geschreven om u mee te nemen in dit proces en de stappen die zijn gezet. 

Ik wens u goede feestdagen toe met uw dierbaren!

Inge te Brake,
voorzitter