1. Home
  2. Agenda
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

Themabijeenkomst Facilitator Intervisie (VP-0066)

Datum | 03 12 2020
Tijd | 13 00
Locatie | Leiden
Hercertificering | 3 uur BNS

De ervaring leert dat de kwaliteit van intervisie in hoge mate afhankelijk is van de kwaliteit van de facilitator. De facilitator begeleidt het proces van de casusinbrenger om tot inzicht te komen met behulp van een intervisiemethode.

De workshop heeft tot doel de rol van facilitator van intervisie voor vertrouwenspersonen te professionaliseren. Tijdens de workshop wordt ingegaan op het proces van intervisie en de rol van de facilitator hierbij. Onderwerpen zijn: voorwaarden voor intervisie,  interveniëren in het proces van intervisie, het toepassen van intervisiemethoden, valkuilen voor facilitators, de juiste vragen. De rol van facilitator zal gedurende de gehele middag worden geoefend. Een actieve workshop dus!

Aan het einde formuleren de deelnemers een huiswerkopdracht en gaan deze uitvoeren in hun eigen intervisiegroep om de opgedane inzichten toe te passen.

Beoogd resultaat: de deelnemers hebben een ontwikkelslag gemaakt in de rol van facilitator en brengen het geleerde in de praktijk.

Let op!: voorafgaand aan de workshop wordt enig huiswerk opgegeven.

Locatie: 
Leiden

Trainer:
Maaike Mentink

Kosten:
€ 195,- excl. BTW (inclusief koffie, thee en de intervisiegids)

Annuleren:
Bij annulering binnen 2 weken voor start bijeenkomst zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag aan u te berekenen.  


Dit evenement is volgeboekt
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn