Logo

Omgangsvormen

Omgangsvormen

 • Heeft de LVV een voorbeeld van beleid omgangsvormen?

  • Momenteel beschikt de LVV niet over een dergelijk voorbeeld. Enkele van de opleidingsbureaus met door LVV geaccrediteerde opleidingen, hebben op hun website wel dergelijke voorbeelden staan.
 • Wie stelt een klachtencommissie omgangsvormen aan en waar bestaat een dergelijke commissie uit?

  • Een klachtencommissie wordt aangesteld door de organisatie. Een klachtencommissie bestaat uit gekwalificeerde en opgeleide leden, dit kunnen leden van de organisatie zijn gecombineerd met professionals.
   De Arbowet spreekt van de verplichting voor de werkgever om een klachtencommissie en een klachtenreglement te hebben. Per toeval een klachtencommies aanstellen is dus niet aan de orde. Gekwalificeerd en opgeleid is van belang omdat zij onderzoek gaan doen en mogelijk adviezen gaan doen over de rechtspositie van iemand en dan mag je een gedegen onderzoek verwachten. Wel kan de organisatie bij een klacht besluiten een externe klachtencommissie aan te stellen, zodat deze het onderzoek doet namens de organisatie.
   Het heeft soms zelfs de voorkeur mensen van buiten de organisatie aan te stellen, eventueel aangevuld met mensen uit de organisatie. Die aanvulling is meestal de ambtelijk secretaris. Die kent de organisatie en kan organisatorisch helpen intern e.e.a. in gang te zetten.
   Eigen onderdelen uit de organisatie, zoals juridische zaken en/ of de afdeling HRM, onderzoek laten doen, wordt af geraden omdat zij in een latere fase betrokken worden in de juridische en/of personele afhandeling van het advies van de klachtencommissie. In alle gevallen gaat het dus om een onafhankelijke commissie die onafhankelijk en gedegen onderzoek doet.
 • Aan wie brengt de klachtencommissie advies uit?

  • De klachtencommissie brengt advies uit aan hun opdrachtgever. Vaak is dat de directie of een raad van bestuur van de organisatie.
 • Wat is de rol van de vertrouwenspersoon bij een klacht?

  • De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt een klager bij zijn klacht. Dat blijft dus dezelfde rol. Een vertrouwenspersoon kan wel mee gaan bij het horen van de klager door de klachtencommissie. Dat is dan echter ter ondersteuning, je bent het verlengstuk van de klager.
 • Kan de vertrouwenspersoon gehoord worden door een klachtencommissie?

  • Vaak zien we dat een klachtencommissie de vertrouwenspersoon oproept om gehoord te worden. Je hoeft daar geen gevolg aan te geven. Je hebt immers als vertrouwenspersoon geen eigen verhaal. Jouw verhaal is het verhaal van de klager en dat kan de klachtencommissie horen van de klager zelf. Je kunt dit kenbaar maken aan de klachtencommissie en dan is het aan hen om te kijken wat men gaat doen.
 • Aansprakelijkheid - Risico's voor de vertrouwenspersoon

  Omdat de vertrouwenspersoon niet geacht wordt om te adviseren zijn er niet echt risico’s voor de VP.

  Natuurlijk geef je als VP wel gevraagd en ongevraagd advies aan een organisatie en daarnaast zullen sommige melders ook advies vragen aan de VP. De VP zal altijd duidelijk moeten maken aan de melder dat die zelf bepaalt welke vervolgstap bij de melder past.

  Als je al risico’s kan benoemen, kan je denken aan onderstaande:

  • Onvoldoende bewustzijn van risico’s bij VP en/of melder;
  • Onvoldoende kennis van wetgeving;
  • Onvoldoende, onduidelijke of geen regels binnen de organisatie;
  • Onzorgvuldige prestaties/rapportages;
  • Onzorgvuldigheid bij het doorbreken van de vertrouwelijkheid;
  • Te goed van vertrouwen;
  • Niet de juiste route volgen;
  • Optreden namens de melder;
  • Een bemiddelende rol pakken;
  • Zelf onderzoek gaan doen;
  • De organisatie informeren; 
  • Advies geven op basis van te weinig kennis en informatie.