Wat is intervisie?

Intervisie is een leermethode om systematisch en gestructureerd werkproblemen vanuit een persoonlijke invalshoek aan te pakken door intercollegiale ondersteuning. U leert van elkaars werkvraagstukken en van de oplossingen die u in de praktijk toepast. Maar bovenal verwerft u inzicht in uw eigen handelen.

Intervisie kenmerkt zich door:

 • reflectie;
 • gebruikmaken van elkaars deskundigheid;
 • een leergroep bestaande uit gelijken;
 • hanteren van een vooraf afgesproken methode;
 • systematisch luisteren, elkaar bevragen en ondersteunen;
 • het vergroten van zelfinzicht en bekwaamheid;
 • een autonoom, ervaringsgericht leerproces.
   

Doel van intervisie

Het evenwicht herstellen tussen de kerncompetenties van mensen en hun vaardigheden, tussen kennis en inzicht. Waar het in wezen om gaat zijn vragen zoals: waarom reageren mensen zo op u? Hoe kunt u door middel van inzicht in een probleem tot een gedragsverandering komen van uzelf en van anderen binnen de organisatie, zodat u uiteindelijk toch het uw gestelde doel bereikt. Kortom: het vergroten van kennis en vaardigheid van de deelnemers , alsmede de kwaliteit van de werkzaamheden als vertrouwenspersoon. Anders dan bij supervisie is er geen hiërarchische situatie waarin iemand de leiding heeft.

Randvoorwaarden intervisie LVV

Aan deelname aan een intervisiegroep zijn een aantal randvoorwaarden verbonden:

 • deelnemer moet lid zijn van de LVV of zich als 'Intervisiedeelnemer zonder LVV-lidmaatschap' inschrijven;
 • deelname voor LVV-leden is kosteloos:
 • deelname voor 'Intervisiedeelnemer zonder LVV-lidmaatschap' bedraagt € 75,- excl. BTW per jaar;
 • intervisie is er voor en door leden;
 • intervisie vindt plaats in een vaste samenstelling waarbij de deelnemers alle wisselende rollen een keer vervullen (inbrenger – deelnemer – facilitator).
   

Aanmelden intervisietraject

Wilt u graag meedoen met het intervisietraject en bent u geen LVV-lid? Meld u dan aan als lid (€ 130,- excl. BTW per jaar) of als Intervisiedeelnemer zonder LVV-lidmaatschap (€ 75,- excl. BTW per jaar)

Zoek een extern vertrouwens­persoon
Social media
 1. @LVV Onze nieuwsbrief van eind vorige week stond weer vol informatie, nieuws, tips en opinie. Heeft u hem gemist? Lees h… https://t.co/mNG3Zye6Lz
 2. @LVV Er staat weer een nieuwe LVV TV op het programma. Op 9 december a.s. neemt inclusiviteit expert Laura te Hennepe u… https://t.co/cmb2czr6aP
Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie