Logo

Andere organisaties

Andere organisaties

  • Welke relatie heeft de LVV met andere organisaties?

    • Vanwege de professionalisering van de vereniging staat dit nog in de kinderschoenen, al worden de eerste stappen tot nader contact inmiddels gezet. Te denken valt hier bv aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, St. School en Veiligheid, Huis van de Klokkenluiders, Transparency International, NOC/NSF.
  • Kan elke organisatie zich in verbinding stellen met de LVV?

    • Uiteraard kan dat. Het bestuur zal dan besluiten of het van belang is voor de LVV om op dat moment ook een relatie aan te gaan met een dergelijke organisatie. Daar zal altijd een persoonlijke kennismaking aan vooraf gaan.