Logo

Over de LVV

Het ontstaan van de vereniging

Op 12 november 1998 is door een tiental personen het initiatief genomen tot het oprichten van de vereniging. Dit heeft er toe geleid dat op 23 juni 1999 daadwerkelijk door middel van statuten de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) is ontstaan.

De LVV is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen inzake ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie) op de werkvloer en sinds kort ook van vertrouwenspersonen integriteit. Er zijn ruim 3.000 personen lid van de LVV, waartoe zowel interne als externe vertrouwenspersonen behoren.

 

Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen en ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen. Daarnaast richt de LVV zich op de verdere ontwikkeling en erkenning van het beroep van vertrouwenspersoon en bevordert en bewaakt de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Als gesprekspartner voor de overheid, politiek en stakeholders pakt de vereniging ook haar rol. De LVV wil zichtbaar worden als hét kenniscentrum en dé beroepsvereniging die er toe doet

Download de statuten