Logo

Programma van LVV-Jubileumcongres '25 jaar Vertrouwenspersoon'

LVV-Jubileumcongres '25 jaar Vertrouwenspersoon'

Programma van LVV-Jubileumcongres '25 jaar Vertrouwenspersoon'

Op dinsdag 4 juni:
8:30 - 10:00 Ontvangst en registratie
10:00 - 10:15 Opening door Anita Witzier (dagvoorzitter) en Inge te Brake (voorzitter LVV) - Auditorium
10:15 - 11:20 Keynote Peter van Uhm 'De basis voor vertrouwen' - Auditorium
11:20 - 12:00 Zaalwissel
12:00 - 13:00 Inspiratieronde 1
  De verhoudingen van de vertrouwenspersoon - zaal 1.03
  Strekking is een DOENKEN sessie Psychologische Veiligheid - zaal 1.01
  "Effe wat anders" - zaal 1.04
  Vertrouwenspersoon 2.0: Niet wegkijken, maar aankijken. - Dome 2
  Omgang met persoonlijkheden. - Dome 1
  Waarom apen vlooien Over sociale veiligheid, gedrag en apenstreken in complexe structuren-Auditorium
  Onderzoeken naar sociale veiligheid. De do’s en dont’s. - Zaal 2.02
13:00 - 14:30 Lunch - Next Qube
14:30 - 15:30 Inspiratieronde 2
  De verhoudingen van de vertrouwenspersoon - zaal 1.03
  Strekking is een DOENKEN sessie Psychologische Veiligheid - zaal 1.01
  "Effe wat anders" - zaal 1.04
  Vertrouwenspersoon 2.0: Niet wegkijken, maar aankijken. - Dome 2
  Omgang met persoonlijkheden. - Dome 1
  Waarom apen vlooien Over sociale veiligheid, gedrag en apenstreken in complexe structuren-Auditorium
  Onderzoeken naar sociale veiligheid. De do’s en dont’s. - Zaal 2.02
15:30 - 16:00 Zaalwissel
16:00 - 17:00 Plenair programma - Auditorium
17:00 - 18:00 Napraten met een drankje & hapje - Next Qube
 1. Van 10:15 tot 11:20

  Keynote Peter van Uhm 'De basis voor vertrouwen' - Auditorium

  Door Uhm (Peter) van

  Iedereen geeft leiding, al is het maar aan het eigen gedrag. Door het eigen gedrag kan iedereen bijdragen aan vertrouwen binnen de organisatie. Vertrouwenspersonen dienen daar een voorbeeld in te zijn en dienen bereid te zijn bij te dragen aan het handhaven van de juiste waarden en normen. Dit vereist  een veilige omgeving, verbinding, lef en keuzes maken. Bent u er van?

 2. Van 12:00 tot 13:00

  De verhoudingen van de vertrouwenspersoon - zaal 1.03

  Door Walthuis (Karen)

  Het werk van een vertrouwenspersoon gaat in essentie over de vraag 'Hoe verhouden mensen zich tot elkaar?’ In je rol van vertrouwenspersoon verhoud je jezelf op jouw beurt weer tot allerlei mensen, van degene die zich bij jou meldt tot aan de directie. En tot jezelf. Je bent als vertrouwenspersoon natuurlijk ook 'maar' een mens met gevoelens, gedachten en defensiemechanismes. Er komt behoorlijk wat druk op je eigen systeem te staan, als je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag en onveilige werksituaties. Deze gaan immers gepaard met emoties, spanningen en belangen. En houd dan als vertrouwenspersoon je hoofd maar eens helder, je houding open en je lichaam ontspannen. Kortom, de verhouding met jezelf verdient jouw liefdevolle aandacht. Tijdens deze inspiratiesessie staan we stil bij de verschillende verhoudingen van de vertrouwenspersoon en het belang van zelfreflectie, zelfzorg en intervisie.

 3. Van 12:00 tot 13:00

  Strekking is een DOENKEN sessie Psychologische Veiligheid - zaal 1.01

  Door Beks (Joriene)

  Tijdens de presentatie zal Joriene ingaan op de volgende thema’s:

  • Waarom nu sociale- en psychologische veiligheid?
  • Wat is het?
  • Hoe werkt het?
  • Hoe krijg jij het werkend?

  De presentatie is erop gericht om alle aanwezigen bewust te maken
  van wat zij nodig hebben om zich sociaal- en psychologisch veilig te voelen.
  Aan het eind van deze inspiratiesessie voelt eenieder zich senang om zelf de eerste grootst mogelijke kleine stap te zetten in het creëren van een open en veilig werkklimaat voor zichzelf én de ander. Want sociale- en psychologische veiligheid bouw je niet “tussen de soep en de aardappelen” en het is ook niet af te vinken van je “to-do-lijstje”. Het vergt continue aandacht. Eigenlijk net als je
  tandenpoetsen.

 4. Van 12:00 tot 13:00

  "Effe wat anders" - zaal 1.04

  Door Leeuwen (Els) van, Harteveld (Riet)

  Deze inspiratiessessie staat in het teken van elkaar ontmoeten, plezier, veiligheid en vertrouwen voelen. Geen workshop of presentatie, wel een inspiratiesessie waarin de trainers Riet en Els een vijftal interactieve werkvormen begeleiden, waarin de deelnemers elkaar op ontspannen en speelse wijze ontmoeten, vertrouwen en veiligheid ontdekken en ervaren.
  Met als resultaat dat de deelnemers de rest van de congresdag met genoegen aan deze sessie terugdenken en delen wat men tijdens dit uur heeft beleefd. De werkvormen meenemen naar hun eigen praktijk. Luchtig, speels en toch leerzaam met een serieuze ondertoon.

 5. Van 12:00 tot 13:00

  Vertrouwenspersoon 2.0: Niet wegkijken, maar aankijken. - Dome 2

  Door Laat (Daniëlla) de

  Ondanks het feit dat we weten wat gewenst gedrag is, lukt het niet altijd om ongewenst gedrag te voorkomen. In deze sessie leer je meer over hoe je de beleving van (on)gewenst gedrag in organisaties kunt objectiveren. Dit doen we door de samenhang binnen complexe thematieken zichtbaar te maken.

  Juist door mensen te helpen zichzelf meer te begrijpen, stellen we hen in staat om bewustere keuzes te maken en daarmee integer en inclusief handelen te bevorderen. Graag helpen we je aan meer verdieping in je rol als vertrouwenspersoon door je te leren objectief en waardevrij te kijken naar het ‘hoe’ en ‘waarom’ van (on)gewenste omgangsvormen.

  Wij geloven in de toegevoegde waarde(n) van de mens achter de functionele rol en bieden ook jou graag inzicht in jouw eigen gedrag. Elke deelnemer krijgt een persoonlijk rapport toegestuurd waarin je meer leert over jouw eigen gedragspatronen gekoppeld aan gedragswaarden voor integer handelen.

 6. Van 12:00 tot 13:00

  Omgang met persoonlijkheden. - Dome 1

  Door Alphen (Bas, Prof.dr.) van

  Iedereen heeft een persoonlijkheid met afgeleide kernbehoeften. Sommige mensen hebben een persoonlijkheidsstoornis. In deze inspiratiesessie wordt ingegaan hoe persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen worden gevormd, welke typen er zijn en hoe ermee om te gaan.

 7. Van 12:00 tot 13:00

  Waarom apen vlooien Over sociale veiligheid, gedrag en apenstreken in complexe structuren-Auditorium

  Door Veen (Patrick) van

  Hoe gaan apen om met storend en grensoverschrijdend gedrag? Het is één van de vragen die gedragsbioloog Patrick van Veen zal beantwoorden. De mens leeft in steeds complexer wordende sociale structuren, dit heeft ook invloed op de manier waarop we met elkaar omgaan op de werkvloer. Door te kijken naar hoe sociale groepen in de oorsprong functioneren kunnen we leren hoe om te gaan met storend gedrag, wat de rol en verantwoordelijkheid van leiders is en hoe chimpansee vrouwen zorgen voor sociale stabiliteit. Zoals Van Veen zal betogen is het creëren van een sociaal veilige omgeving de verantwoordelijkheid van de gehele groep.

 8. Van 12:00 tot 13:00

  Onderzoeken naar sociale veiligheid. De do’s en dont’s. - Zaal 2.02

  Door Olfers (Marjan, Prof.mr.)

  Aan de hand van aansprekende voorbeelden gaat Marjan Olfers in op verschillende type onderzoeken en de eventuele risico’s. Met aandacht voor de rol van de melder(s), de beschuldigde(n) en de vertrouwenspersoon.

 9. Van 14:30 tot 15:30

  De verhoudingen van de vertrouwenspersoon - zaal 1.03

  Door Walthuis (Karen)

  Het werk van een vertrouwenspersoon gaat in essentie over de vraag 'Hoe verhouden mensen zich tot elkaar?’ In je rol van vertrouwenspersoon verhoud je jezelf op jouw beurt weer tot allerlei mensen, van degene die zich bij jou meldt tot aan de directie. En tot jezelf. Je bent als vertrouwenspersoon natuurlijk ook 'maar' een mens met gevoelens, gedachten en defensiemechanismes. Er komt behoorlijk wat druk op je eigen systeem te staan, als je te maken hebt met grensoverschrijdend gedrag en onveilige werksituaties. Deze gaan immers gepaard met emoties, spanningen en belangen. En houd dan als vertrouwenspersoon je hoofd maar eens helder, je houding open en je lichaam ontspannen. Kortom, de verhouding met jezelf verdient jouw liefdevolle aandacht. Tijdens deze inspiratiesessie staan we stil bij de verschillende verhoudingen van de vertrouwenspersoon en het belang van zelfreflectie, zelfzorg en intervisie.

 10. Van 14:30 tot 15:30

  Strekking is een DOENKEN sessie Psychologische Veiligheid - zaal 1.01

  Door Beks (Joriene)

  Tijdens de presentatie zal Joriene ingaan op de volgende thema’s:

  • Waarom nu sociale- en psychologische veiligheid?
  • Wat is het?
  • Hoe werkt het?
  • Hoe krijg jij het werkend?

  De presentatie is erop gericht om alle aanwezigen bewust te maken
  van wat zij nodig hebben om zich sociaal- en psychologisch veilig te voelen.
  Aan het eind van deze inspiratiesessie voelt eenieder zich senang om zelf de eerste grootst mogelijke kleine stap te zetten in het creëren van een open en veilig werkklimaat voor zichzelf én de ander. Want sociale- en psychologische veiligheid bouw je niet “tussen de soep en de aardappelen” en het is ook niet af te vinken van je “to-do-lijstje”. Het vergt continue aandacht. Eigenlijk net als je
  tandenpoetsen.

 11. Van 14:30 tot 15:30

  "Effe wat anders" - zaal 1.04

  Door Leeuwen (Els) van, Harteveld (Riet)

  Deze inspiratiessessie staat in het teken van elkaar ontmoeten, plezier, veiligheid en vertrouwen voelen. Geen workshop of presentatie, wel een inspiratiesessie waarin de trainers Riet en Els een vijftal interactieve werkvormen begeleiden, waarin de deelnemers elkaar op ontspannen en speelse wijze ontmoeten, vertrouwen en veiligheid ontdekken en ervaren.
  Met als resultaat dat de deelnemers de rest van de congresdag met genoegen aan deze sessie terugdenken en delen wat men tijdens dit uur heeft beleefd. De werkvormen meenemen naar hun eigen praktijk. Luchtig, speels en toch leerzaam met een serieuze ondertoon.

 12. Van 14:30 tot 15:30

  Vertrouwenspersoon 2.0: Niet wegkijken, maar aankijken. - Dome 2

  Door Laat (Daniëlla) de

  Ondanks het feit dat we weten wat gewenst gedrag is, lukt het niet altijd om ongewenst gedrag te voorkomen. In deze sessie leer je meer over hoe je de beleving van (on)gewenst gedrag in organisaties kunt objectiveren. Dit doen we door de samenhang binnen complexe thematieken zichtbaar te maken.

  Juist door mensen te helpen zichzelf meer te begrijpen, stellen we hen in staat om bewustere keuzes te maken en daarmee integer en inclusief handelen te bevorderen. Graag helpen we je aan meer verdieping in je rol als vertrouwenspersoon door je te leren objectief en waardevrij te kijken naar het ‘hoe’ en ‘waarom’ van (on)gewenste omgangsvormen.

  Wij geloven in de toegevoegde waarde(n) van de mens achter de functionele rol en bieden ook jou graag inzicht in jouw eigen gedrag. Elke deelnemer krijgt een persoonlijk rapport toegestuurd waarin je meer leert over jouw eigen gedragspatronen gekoppeld aan gedragswaarden voor integer handelen.

 13. Van 14:30 tot 15:30

  Omgang met persoonlijkheden. - Dome 1

  Door Alphen (Bas, Prof.dr.) van

  Iedereen heeft een persoonlijkheid met afgeleide kernbehoeften. Sommige mensen hebben een persoonlijkheidsstoornis. In deze inspiratiesessie wordt ingegaan hoe persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen worden gevormd, welke typen er zijn en hoe ermee om te gaan.

 14. Van 14:30 tot 15:30

  Waarom apen vlooien Over sociale veiligheid, gedrag en apenstreken in complexe structuren-Auditorium

  Door Veen (Patrick) van

  Hoe gaan apen om met storend en grensoverschrijdend gedrag? Het is één van de vragen die gedragsbioloog Patrick van Veen zal beantwoorden. De mens leeft in steeds complexer wordende sociale structuren, dit heeft ook invloed op de manier waarop we met elkaar omgaan op de werkvloer. Door te kijken naar hoe sociale groepen in de oorsprong functioneren kunnen we leren hoe om te gaan met storend gedrag, wat de rol en verantwoordelijkheid van leiders is en hoe chimpansee vrouwen zorgen voor sociale stabiliteit. Zoals Van Veen zal betogen is het creëren van een sociaal veilige omgeving de verantwoordelijkheid van de gehele groep.

 15. Van 14:30 tot 15:30

  Onderzoeken naar sociale veiligheid. De do’s en dont’s. - Zaal 2.02

  Door Olfers (Marjan, Prof.mr.)

  Aan de hand van aansprekende voorbeelden gaat Marjan Olfers in op verschillende type onderzoeken en de eventuele risico’s. Met aandacht voor de rol van de melder(s), de beschuldigde(n) en de vertrouwenspersoon.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Prijs is exclusief btw.

Annuleren/No-show
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor het LVV-Jaarcongres rekenen wij op uw komst.
Bent u 4 juni 2024 onverhoopt verhinderd, dan kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen naar info@lvvv.nl.
Meldt u zich af tot en met 20 mei 2024 dan zullen wij € 75,- excl. BTW in rekening brengen. Vanaf 21 mei is het alleen nog mogelijk om je ticket over te dragen aan een andere LVV-lid. Hiervoor dient de wijziging van naam doorgegeven te worden voor 3 juni 2024.

Hercertificering
Wanneer u het hele congres aanwezig bent, ontvangt u ten behoeve van uw hercertificering 4 uur BNS.

Alles wat wordt aangeboden door sponsoren tijdens het congres valt niet onder verantwoordelijkheid van de LVV.

Klik hier voor de algemene voorwaarden.