Logo

Centrum Veilige Sport Nederland

Centrum Veilige Sport Nederland

Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) is voor de sport meldpunt bij incidenten, en kennis centrum voor alle grensoverschrijdend gedrag onderwerpen. In de sport vallen onder grensoverschrijdend gedrag o.a. (seksuele-) intimidatie en machtsmisbruik, agressie en geweld, uitsluiting en pesten, discriminatie, matchfixing en doping. Daarbij worden integriteitsonderwerpen zoals fraude, belangenverstrengeling en corruptie uiteraard ook gezien als onwenselijk .
Het CVSN stelt zich tot doel om de sport, en een ieder die daar interesse in toont, op te leiden en van advies te voorzien. En daarmee de (sociale) veiligheid in de sport te verbeteren en te professionaliseren.
Zie hier voor meer informatie.

Bovenstaande informatie is aangeleverd door de opleider. De LVV is niet verantwoordelijk voor de inhoud.

Geaccrediteerde opleidingen:

Opleiding Vertrouwenspersoon Sport

Aantal BNS uren:
8 uur
Certificaatnummer:
VP-0169
Accreditatie geldig tot:
16-02-2026
Meer informatie