1. Home
 2. FAQ
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn

FAQ

 • Lid worden kan door je aan te melden via het aanmeldingsformulier op deze website.
 • Momenteel kan iedereen die zich vertrouwenspersoon noemt, zich aanmelden als vertrouwenspersoon. In de toekomst gaat de LVV wel kijken naar de kwaliteitseisen voor toelating tot de vereniging.
 • • Je bent als persoon lid van onze vereniging (niet de organisatie waar je werkt), jouw persoonlijke gegevens staan in het bestand van de LVV
  • Lid worden van de vereniging betekent dat je lid bent van een organisatie die hét kenniscentrum is voor alles rondom vertrouwenspersonen.
  • Daarnaast ben je onderdeel van een heel groot netwerk van vertrouwenspersonen ( meer dan 1200 ) en fungeren zij voor elkaar als vraagbaak.
  • Als lid kun je ook bij het besloten deel van de website, waarop je straks o.a. discussieplatforms kunt volgen of meedoen.
  • Als lid betaal je minder voor deelname aan ons jaarlijks congres en in de toekomst ook voor themamiddagen en inspiratiebijeenkomsten.
 • Je wordt lid voor 1 jaar. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 130,= excl. btw per jaar .
  Je ontvangt een digitale nota die je kunt betalen via Ideal.
 • Dat kan op zeer verschillende manieren.
  Het bestuur kent werkgroepen, bestaande uit leden, die met een opdracht van het bestuur aan de slag gaan. Ook individuele leden voeren soms opdrachten uit voor het bestuur vanwege hun kennis en expertise of omdat ze tijd hebben om zich ergens in te verdiepen.
 • Je kunt je lidmaatschap opzeggen via een mail aan het secretariaat van de LVV.
 • Vanwege de professionalisering van de vereniging staat dit nog in de kinderschoenen, al worden de eerste stappen tot nader contact inmiddels gezet. Te denken valt hier bv aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, St. School en Veiligheid, Huis van de Klokkenluiders, Transparency International, NOC/NSF.
 • Uiteraard kan dat. Het bestuur zal dan besluiten of het van belang is voor de LVV om op dat moment ook een relatie aan te gaan met een dergelijke organisatie. Daar zal altijd een persoonlijke kennismaking aan vooraf gaan.
 • Certificeren kan als je beschikt over een deelnamebewijs van een gecertificeerde opleiding voor vertrouwenspersonen en een geldig paspoort. Op de website staan deze gecertificeerde opleidingen vermeld.
  Aanmelden voor certificeren kan via de website van de LVV.
  Het bestuur heeft alles rondom de certificering in handen gelegd van het CRP. Zij organiseren alles rondom de certificering van vertrouwenspersonen. Voor het certificeren betaal je een kleine bijdrage aan het CRP.
 • CRP houdt een beroepsregister bij. Via de website van LVV (tab Certificering) kun je het register raadplegen.
 • Momenteel beschikt de LVV niet over een dergelijk voorbeeld. Enkele van de opleidingsbureaus met door LVV geaccrediteerde opleidingen, hebben op hun website wel dergelijke voorbeelden staan.
 • Een klachtencommissie wordt aangesteld door de organisatie. Een klachtencommissie bestaat uit gekwalificeerde en opgeleide leden, dit kunnen leden van de organisatie zijn gecombineerd met professionals.
  De Arbowet spreekt van de verplichting voor de werkgever om een klachtencommissie en een klachtenreglement te hebben. Per toeval een klachtencommies aanstellen is dus niet aan de orde. Gekwalificeerd en opgeleid is van belang omdat zij onderzoek gaan doen en mogelijk adviezen gaan doen over de rechtspositie van iemand en dan mag je een gedegen onderzoek verwachten. Wel kan de organisatie bij een klacht besluiten een externe klachtencommissie aan te stellen, zodat deze het onderzoek doet namens de organisatie.
  Het heeft soms zelfs de voorkeur mensen van buiten de organisatie aan te stellen, eventueel aangevuld met mensen uit de organisatie. Die aanvulling is meestal de ambtelijk secretaris. Die kent de organisatie en kan organisatorisch helpen intern e.e.a. in gang te zetten.
  Eigen onderdelen uit de organisatie, zoals juridische zaken en/ of de afdeling HRM, onderzoek laten doen, wordt af geraden omdat zij in een latere fase betrokken worden in de juridische en/of personele afhandeling van het advies van de klachtencommissie. In alle gevallen gaat het dus om een onafhankelijke commissie die onafhankelijk en gedegen onderzoek doet.
 • De klachtencommissie brengt advies uit aan hun opdrachtgever. Vaak is dat de directie of een raad van bestuur van de organisatie.
 • De vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt een klager bij zijn klacht. Dat blijft dus dezelfde rol. Een vertrouwenspersoon kan wel mee gaan bij het horen van de klager door de klachtencommissie. Dat is dan echter ter ondersteuning, je bent het verlengstuk van de klager.
 • Vaak zien we dat een klachtencommissie de vertrouwenspersoon oproept om gehoord te worden. Je hoeft daar geen gevolg aan te geven. Je hebt immers als vertrouwenspersoon geen eigen verhaal. Jouw verhaal is het verhaal van de klager en dat kan de klachtencommissie horen van de klager zelf. Je kunt dit kenbaar maken aan de klachtencommissie en dan is het aan hen om te kijken wat men gaat doen.
 • Er is een aantal opleiders die de basiscursus vertrouwenspersoon in het Engels verzorgen. Dit zijn onder andere Bezemer & Schubad, Van Oss & Partners en De Vertrouwenspersoon.
  Voor meer informatie kun je zelf contact opnemen met een opleidingsbureau met een geaccrediteerde basisopleiding.
 • Een overzicht van alle geaccrediteerde cursussen en opleidingen kunt u raadplegen op de website van Kiwa.
  Via de tab "Opleidingen" op onze website kunt u naar dit overzicht.
Volg ook het laatste nieuws: LinkedIn