Logo

Helpdesk

Helpdesk

De helpdesk is bedoeld voor leden van de LVV die willen sparren met een collega-vertrouwenspersoon.
Dat kunnen vragen zijn over de positie van de VP binnen de organisatie, over dilemma’s waar de VP tegenaan loopt binnen de organisatie, maar ook over lastige casussen en vragen die rijzen bij het contact met de melder.
De Helpdesk helpt u op weg en zal u eventueel doorverwijzen.

Heeft u een vraag voor de Helpdesk, neem dan contact op met de LVV. Geef in het kort aan waar uw vraag over gaat en welk contact uw voorkeur heeft (mail of telefonisch contact).
Doorgaans wordt er binnen 48 uur contact met u opgenomen.

De beantwoording van vragen van niet-vertrouwenspersonen is in principe geen taak van de Helpdesk. Wanneer u een korte vraag heeft over de VP in z’n algemeenheid, kan de Helpdesk daarbij wel helpen. Voor uitgebreidere vragen
verwijzen wij u naar de lijst van externe vertrouwenspersonen die u kunt vinden via de zoekfunctie op onze website

De helpdesk bestaat uit een aantal LVV-leden die op vrijwillige basis vragen van vertrouwenspersonen over het vertrouwenswerk beantwoorden.

De helpdesk bestaat uit:

Theo de Bruijn
Maaike Mentink
Carina Toebes
Aad Schoenmakers