Logo

Spreken is zilver, zwijgen is fout

Spreken is zilver, zwijgen is fout

8 januari 2020

Klokkenluiders hebben een wettelijke bescherming: zij mogen geen nadeel van hun werkgever ondervinden als zij te goeder trouw en op de juiste manier een (vermoeden van een) misstand melden. Maar het Huis voor Klokkenluiders ziet in toenemende mate dat werkgevers dan aansturen op een ‘minnelijke schikking’, waarbij de klokkenluider toch vertrekt in ruil voor een som geld.

Zwijggeld, want in de vaststellingsovereenkomst staat dan een beding over levenslange geheimhouding. Advocaten en mediators werken daar soms aan mee. In de zorg komt er een verbod op dit soort zwijgcontracten. Niet voor niets.

Lees verder

Bron: Sdu, d.d. jaargang 14, 2019, nummer 6
Auteur: Peter van der Meij
Illustratie: Tamar Rubinstein

nieuws.JPG.webp