Logo

Klokkenluiders, hun beweegredenen en hun ethiek (longread)

Klokkenluiders, hun beweegredenen en hun ethiek (longread)

31 maart 2020

Veel literatuur over klokkenluiders gaat in op de vraag of het om een al dan niet moreel toelaatbare praktijk gaat. Logisch, want klokkenluiden is iets waarvan we niet weten of we het goed of slecht moeten vinden. 

De meningen over deze praktijk verschillen van land tot land. In dit artikel betogen de auteurs dat juist die fundamentele morele onduidelijkheid ertoe kan leiden dat klokkenluiders ook in een existentiële crisis terecht kunnen komen. De klokkenluider is niet iemand die bij veel mensen op begrip kan rekenen; dit betreft ook vaak geliefden en naasten. De auteurs willen in dit artikel aandacht vragen voor hoe het leven van klokkenluiders in menig opzicht ontwricht kan raken en wat dat voor ons allen te betekenen heeft.

Lees verder

Bron: Management Impact, d.d. 30 maart 2020
Auteurs: René ten Bos en Mollie Painter

carillon-3441163_1920.jpg.webp