Logo

Vrouwelijke ambtenaren onder de 35 vaakst lastiggevallen op het werk

Vrouwelijke ambtenaren onder de 35 vaakst lastiggevallen op het werk

2 juni 2020

Vrouwelijke ambtenaren onder de 35 jaar hebben regelmatig te maken met ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer. Ongeveer een zevende had daar afgelopen jaar mee te maken.

Dat blijkt uit een onderzoek naar ongewenste omgangsvormen bij werknemers in de publieke sector, onder meer uitgevoerd door het CBS. Bijna 40.000 ambtenaren deden mee aan het onderzoek waarvoor staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken opdracht had gegeven.

Ongeveer 9 procent van de ondervraagde ambtenaren gaf aan het afgelopen jaar te maken hebben gehad met discriminatie, bijvoorbeeld vanwege leeftijd, geslacht, seksuele oriëntatie, huidskleur of geloofsovertuiging.

De meeste klachten gingen over mensen buiten de organisatie, vaak klanten of burgers. Ambtenaren die dagelijks klantcontact hebben, rapporteerden vooral verbale agressie. Bijna 1 op de 3 had te maken met intimidatie en bedreiging.

Lees hier het hele artikel.

Bron: NOS

vrouwen onder de 35.jpg.webp