Logo

Pak geweld en intimidatie op het werk aan

Pak geweld en intimidatie op het werk aan

3 augustus 2020

De Arbowet verplicht werkgevers beleid te voeren tegen ongewenste omgangsvormen.

Als het om de aanpak van klachten gaat, laat de huidige wet echter veel ruimte aan bedrijven om dit naar eigen goeddunken in te vullen.

Ratificatie van het ILO-verdrag kan deze lacune in de Arbowet opvullen, maar Den Haag laat al een jaar op zich wachten.

Lees hier het artikel van Alie Kuiper in Trouw

Alie Kuiper is bedrijfskundige en gespecialiseerd in de aanpak van ongewenste intimiteiten op het werk.

Pesten op het werk.JPG.webp

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie