Logo

Niet toekijken bij ongewenst gedrag of integriteitsschendingen!

Niet toekijken bij ongewenst gedrag of integriteitsschendingen!

18 augustus 2020

Het gebeurt helaas regelmatig dat medewerkers vaak bij ongewenst gedrag maar ook bij integriteitsschendingen toekijken. Er wordt verder geen actie ondernomen. De veroorzaker wordt niet aangesproken en er wordt geen melding gedaan.

Wat zijn hiervan de redenen? Is men zelf bang voor represailles? Of heeft men negatieve ervaringen over de afhandeling van een melding of klacht? Is in hun beleving door de organisatie onvoldoende met de meldingen gedaan?
Deze vragen worden in workshops vaak bevestigend beantwoord. Belangrijk is transparantie!

Plaats bijvoorbeeld op een intern medium zoals intranet casussen waarbij ongewenst gedrag of integriteit in het geding is. Natuurlijk anoniem en niet herleidbaar naar een persoon. Laat zien wat de organisatie eraan gedaan heeft.

Maak ongewenst gedrag en integriteit bespreekbaar in bijvoorbeeld management – en werkoverleggen en zorg ervoor dat het onderwerp niet eenmaal maar periodiek op de agenda komt!

Door: Gerard Dijkstra, Buro Konfidi Vertrouwenspersonen

Seksuele intimidatie 2.jpg.webp

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie