Logo

Ministerie reageert op rapport grensoverschrijdend gedrag op werk: 'zeer zorgelijk'

Ministerie reageert op rapport grensoverschrijdend gedrag op werk: 'zeer zorgelijk'

21 september 2020

Het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt de honderden ervaringsverhalen van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer ‘onacceptabel’. 

Het ministerie reageert op de resultaten van een onderzoek door AM | Talentnaar dit onderwerp. 70,9 procent van de vrouwen weet niet zeker waar zij terecht kunnen wanneer er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt.

Onacceptabel

Het ministerie noemt de cijfers zorgelijk. “Elk geval van grensoverschrijdend gedrag is er één te veel en de voorbeelden van de respondenten zijn onacceptabel. De gevolgen voor de slachtoffers zijn ingrijpend. Grensoverschrijdend gedrag is in het bijzonder kwalijk als leidinggevenden dit gedrag vertonen en een directeur niet voor een veilige werkomgeving zorgt.”

Volgens het ministerie hebben werkgevers de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. De vertrouwenspersoon speelt daarin een centrale rol.

Positie

“We werken hard aan het verbeteren van de positie en bekendheid van de vertrouwenspersoon, zowel online als in de praktijk”, meldt het ministerie. “Op Arboportaal, het digitale portaal voor veilig en gezond werken, hebben we extra tools geplaatst. Werkgevers en werknemers kunnen daar opzoeken wat een vertrouwenspersoon doet en hoe ongewenste omgangsvormen op de werkvloer kunnen worden voorkomen.”

Daarnaast zijn er gesprekken gaande met werkgevers en sociale partners. Denk aan het Huis van de Klokkenluiders en de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen om de vertrouwenspersoon te professionaliseren. “Dit onderzoek laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is, want iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving.”

Erkenning

AM | Talent is blij met de reactie van het ministerie. Lotte Rensen, oprichter van het bedrijf, laat weten: “De reactie is een mooie erkenning voor de schrijnende ervaringen die vrouwen bij ons hebben gemeld. Vooral seksueel getinte opmerkingen, vragen over het datingsleven of borsten en billen die uitvoerig worden bestudeerd zijn veel voorkomende verhalen die worden gedeeld.”

Zo vertelde een van de deelnemers: “De directeur maakte tijdens de vrijmibo opmerkingen over de borsten van mijn collega. Toen ik er wat van zei kreeg ik een sneer dat ik niet moest zeuren omdat ik jaloers was. Als de directeur dat doet, dan kan je nergens terecht.”

Onderzoek

Maar het blijft niet alleen bij kijken en opmerkingen: 36,8 procent geeft zelfs aan ongewenst te worden aangeraakt. Wat ook uit het onderzoek kwam, is dat grensoverschrijdend gedrag leidt tot situatieve arbeidsongeschiktheid. En eventueel een blijvend effect heeft op de werkprestaties van de slachtoffers. Het gevolg: ruim 20 procent van de respondenten heeft zich wel eens ziek gemeld vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Lotte wil verder in gesprek met het ministerie. “Het Arboportaal moet beter onder de aandacht komen van die 40.000 vrouwen die wij vertegenwoordigen. Wellicht dat dit onderdeel uit kan maken van een voorlichtingscampagne rondom grensoverschrijdend gedrag. Ons onderzoek toont aan dat hier grote behoefte aan is.”

Bron: Linda.nl, 18-09-2020

Bekijk hier het schema met de resultaten van het onderzoek van AM I Talent

Me too.jpg.webp