Logo

Nieuwe website diversiteit op de werkvloer om discriminatie tegen te gaan

Nieuwe website diversiteit op de werkvloer om discriminatie tegen te gaan

4 december 2020

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de nieuwe website www.diversiteitopdewerkvloer.nl gelanceerd. Daarmee willen zij werkgevers wijzen op het belang van divers en inclusief personeelsbeleid en hen informeren over hoe ze dat in hun eigen bedrijf kunnen vormgeven.

Kansen op de arbeidsmarkt
Ondernemers kijken altijd naar kansen, maar op de arbeidsmarkt pakken ze die niet altijd, zo schrijven de ondernemingsorganisaties op de homepage van de nieuwe site. Dat kan en moet anders, ook in hun eigen belang. Vlak voor de coronacrisis was immers sprake van forse krapte op de arbeidsmarkt en die zal na de crisis zeker terugkeren. En in sommige sectoren is die er ook nu nog. We hebben, kortom, iedereen nodig.

Onbewuste discriminatie
Onderzoeken laten keer op keer zien dat bepaalde groepen in ons land minder makkelijk een baan of stageplaats vinden en dat de werkloosheid onder bijvoorbeeld ouderen en mensen met een niet-westerse achtergrond hoger is. Discriminatie komt overal voor in de samenleving en dus ook in het bedrijfsleven. Het is echter vaak onbedoeld en een gevolg van onbewuste vooroordelen en automatismen en soms ook een gebrek aan kennis over wat wettelijk gezien wel en niet mag. Met de nieuwe website willen de ondernemingsorganisaties bijdragen aan bewustwording bij ondernemers en hen voorzien van relevante informatie die hen op dit terrein verder helpt.

Bron: VNO/NCW, 03-12-2020

Pesten op de werkvloer.jpg.webp

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie