Logo

Zet in op minder daders en slachtoffers van seksueel geweld

Zet in op minder daders en slachtoffers van seksueel geweld

21 januari 2021

Campagnes op scholen, in de zorg en bij de politie helpen bij de aanpak van seksueel geweld, schrijven Iva Bicanic, klinisch psycholoog, directeur-bestuurder Centrum Seksueel Geweld, Ton Coenen, directeur-bestuurder Rutgers, Kenniscentrum Seksualiteit en Ellen Laan, seksuoloog NVVS, hoogleraar Seksuele Gezondheid, AmsterdamUMC, Universiteit van Amsterdam.

Elk slachtoffer van seksueel geweld is er één teveel. Naast signalering en hulpverlening moet daarom ook het voorkomen van dit geweld worden aangepakt. Geen nieuwe slachtoffers, geen nieuwe daders, nooit meer #MeToo. Wij zeggen #TotHier. De overheid moet in actie komen om seksueel geweld te voorkomen.

Uit recent onderzoek van het CBS blijkt dat één op de tien Nederlanders van zestien jaar en ouder in een jaar tijd een vorm van seksueel geweld heeft meegemaakt, variërend van ongewenste opmerkingen tot verkrachting. Dat zijn meer dan anderhalf miljoen personen. Jonge vrouwen zijn hier veel vaker slachtoffer van, namelijk bijna de helft. Vier keer zo vaak als hun mannelijke leeftijdsgenoten.

Negatieve gevolgen

Dit seksueel geweld kan voor groot persoonlijk leed zorgen, zowel psychisch, seksueel als lichamelijk. Uit het CBS-onderzoek blijkt dat 24 procent van de slachtoffers negatieve gevolgen ondervindt, bij expliciete vormen van seksueel geweld is dat 62 procent. Uit eerder onderzoek blijkt dat de helft van de misbruikte kinderen later opnieuw misbruik meemaakt.

Seksueel geweld betekent een onveilige samenleving. Vooral voor vrouwen, maar iedereen heeft een reële kans om vroeg of laat slachtoffer te worden. Of je nu vrouw of man bent, jong of oud, arm of rijk. Iedereen kent wel dat gevoel van onveiligheid als je alleen over straat gaat, of in de kroeg staat waar de sfeer lijkt om te slaan. Maar ook thuis is het voor veel mensen niet veilig. Seksueel geweld wordt het vaakst gepleegd door iemand die relationeel dichtbij staat.

Slachtoffers moeten snel worden geholpen

Langer wachten op een serieus actieplan tegen seksueel geweld is dan ook onacceptabel. Bij het huidige kabinet is de aanpak van seksueel geweld vooral gericht op signalering en hulpverlening. Het is belangrijk dat slachtoffers zo snel mogelijk worden geholpen. Het geweld dat zij ondergaan moet stoppen en zij moeten kunnen werken aan het herstel van hun psychische en lichamelijke gezondheid. Maar om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk nieuwe slachtoffers bijkomen, is ook structurele en effectieve preventie van seksueel geweld cruciaal. Anders is het dweilen met de kraan open.

Hoe ziet de preventie van seksueel geweld er concreet uit? In de seksuele vorming van jongeren verdient respectvolle omgang veel meer aandacht; dat moet op school, maar ook daarbuiten. Dat gaat over gelijkwaardigheid en het respecteren van elkaars seksuele grenzen, maar ook over gendergelijkheid in het realiseren van seksuele wensen. Als jongeren leren dat seksuele wensen van meiden net zo belangrijk zijn, kan dat seksuele grensoverschrijding tegengaan.

Als dit elk jaar aandacht krijgt in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, zal dat bijdragen aan een cultuur waarin seksuele grensoverschrijding niet meer wordt geaccepteerd. En zorgen voor meer veiligheid. Publiekscampagnes gericht op jongeren hebben daar ook een rol in.

Meer aandacht voor behandeling van plegers

Professionals in zorg, onderwijs en jeugdwerk en bij de politie kunnen meer bijdragen in de preventie van seksueel geweld. Dit moet een onderdeel zijn van hun opleidingen. En er is meer aandacht nodig voor de behandeling van plegers om herhaling te voorkomen.

De economische en maatschappelijke kosten van de gevolgen van seksueel geweld worden geschat op jaarlijks minstens een miljard euro. Een grove inschatting van de kosten voor preventie van seksueel geweld is zestig miljoen voor een kabinetsperiode van vier jaar. De kosten zijn dus maar een fractie van de financiële schade door seksueel geweld.

De politiek lijkt steeds meer in te zien dat zij aan zet is om te zorgen voor goed beleid om seksueel geweld te voorkomen. De VVD heeft deze maand Kamervragen gesteld en begin februari is er een debat in de Tweede Kamer. Wij doen een appel op het nieuwe kabinet om een stevige ambitie in het nieuwe regeerakkoord op te nemen. Want een serieuze aanpak van seksueel geweld betekent minder beschadigde levens, minder kosten en een veiliger samenleving voor huidige en toekomstige generaties. Er is geen excuus meer om hiermee te wachten. 

Bron: Trouw, 21-01-2021

Me too.jpg.webp