Logo

Onderzoek Universiteit Utrecht naar belangenconflicten na uitdiensttreding

Onderzoek Universiteit Utrecht naar belangenconflicten na uitdiensttreding

25 januari 2021

Om belangenconflicten tegen te gaan, kennen veel organisaties regelingen omtrent nevenfuncties. Maar belangenconflicten kunnen mogelijk ook een rol spelen nadat medewerkers de organisatie verlaten. Toch is over dat laatste weinig bekend. In hoeverre speelt dit onderwerp binnen publieke en private organisaties? Welke risico’s doen zich specifiek voor? En hoe gaan organisaties om met deze risico’s?

Het onderzoek

In opdracht van het WODC doet de Universiteit Utrecht onderzoek naar de risico’s op belangenconflicten na uitdiensttreding. Doel van het onderzoek is om te verkennen welke belangenconflicten zich kunnen voordoen nadat medewerkers uit dienst zijn getreden. Ook wordt gekeken welke ervaringen er zijn met dergelijke belangenconflicten en welke maatregelen mogelijk en/of nodig zijn om dit soort belangenconflicten tegen te gaan.

Het onderzoek vloeit voort uit een evaluatie van GRECO (Raad van Europa) in 2018-2019 naar het aanwezige kader ter voorkoming van corruptie bij de Nationale Politie en de Koninklijke Marechaussee. Het onderzoek kijkt echter niet alleen naar de politie en marechaussee: het probeert ook juist te leren van de inzichten en ervaringen van compliance- en integriteitsprofessionals in andere private en publieke sector organisaties.  

Doe mee!

Als vertrouwenspersoon heeft u geregeld te maken met situaties rondom morele dilemma’s, ‘het grijze gebied’, en integriteitsschendingen. Het onderzoeksteam is daarom benieuwd hoe u denkt over belangenconflicten na uitdiensttreding.

Graag nodigen we u uit om via een vragenlijst aan het onderzoek deel te nemen.  De vragenlijst is strikt vertrouwelijk en het invullen ervan neemt ongeveer 10 tot 15 minuten in beslag. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 14 februari. Uw medewerking aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld.

U kunt deelnemen door op onderstaande link te klikken:
https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_8vw9WyzSiJ6gHeS


Resultaten

We kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent naar de resultaten. De resultaten van het onderzoek worden naar verwachting in de zomer van 2021 gepubliceerd op de website van het WODC. Indien u het rapport toegestuurd wilt krijgen, kunt u dat ook aan het einde van de vragenlijst aangeven. Wij sturen u dan door naar een aparte vragenlijst, waar u uw e-mailadres kunt opgeven zonder dat deze aan uw eerdere (anonieme) antwoorden op de vragenlijst kan worden gekoppeld.

uu-logo.png.webp