Logo

Terecht ontslag na angstcultuur en grove appjes bij kinderopvang Kinderrijk

Terecht ontslag na angstcultuur en grove appjes bij kinderopvang Kinderrijk

18 februari 2021

Kinderopvangorganisatie Kinderrijk heeft een manager bedrijfsvoering mogen ontslaan na klachten van werknemers over pesten, intimidatie en een angstcultuur. Ook stuurde de vrouw 'ontoelaatbaar' grove berichten in de WhatsApp-groep van het managementteam.

Dat blijkt uit een onlangs openbaar geworden uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Wel moet de Noord-Hollandse kinderopvangorganisatie de manager een extra schadevergoeding van 10.000 euro betalen, wegens ernstige fouten in de ontslagprocedure.

Klachten

De 49-jarige vrouw werkte sinds november 2017 als directeur bedrijfsvoering bij Kinderrijk, een regionale kinderopvangorganisatie met 550 werknemers en 39 vestingen in Amstelveen en Amsterdam.

Begin 2019 stapte de vertrouwenspersoon van de organisatie naar de raad van toezicht met klachten van elf medewerkers over het gedrag van het vierkoppige managementteam.

Angstcultuur

De ernstigste klachten betroffen de manager bedrijfsvoering, die verantwoordelijk zou zijn voor een angstcultuur binnen de organisatie. Zo zou er sprake zijn van intimidatie, pesten, onheuse bejegening en integriteitskwesties.

De toezichthouders gaven de toenmalige directrice van Kinderrijk, overigens zelf ook lid van het omstreden managementteam, de opdracht tot een onderzoek door een extern adviseur.

Nog voordat dat onderzoek helemaal was afgerond, zette Kinderrijk de manager in augustus 2019 op non-actief. Vervolgens stapte de organisatie naar de rechter om haar arbeidscontract te laten ontbinden.

Grove appjes

Voor de rechter kwamen onder meer berichten uit de WhatsApp-groep van het management team op tafel, waarin de manager zich grof had uitgelaten.

Zo appte zij over een medewerker die met een regeling op straat was gezet: "In 1945 schoren ze mensen kaal om deze reden" en "gvd uitkering voor secreet geregeld". Over een andere medewerker: "Ik vermoord haar. We hadden haar er ook uit kunnen gooien."

In andere berichten appte zij over het 'in de bek schijten' van de toezichthouders, en vroeg zij zich af of een medewerkster 'niet wat vaker de tram kan nemen', vlak na de dodelijke aanslag in een Utrechtse tram in maart 2019.  

Ontslagen

Begin 2020 gaf de Amsterdamse kantonrechter groen licht voor het ontslag van de vrouw, omdat het onderzoek overtuigend aantoonde dat zij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens medewerkers van de kinderopvangorganisatie.

De vrouw kreeg geen bescherming als klokkenluider, omdat zij na haar schorsing op haar beurt een vermeende misstand over de directrice had gemeld. Wel kende de kantonrechter de manager een reguliere ontslagvergoeding van bijna 5000 euro toe.

De vrouw nam daarmee echter geen genoegen en ging in hoger beroep. Uit een vrijdag openbaar geworden uitspraak blijkt dat ook het gerechtshof vindt dat de vrouw terecht is ontslagen.

Daarnaast zijn de appjes die de vrouw in de WhatsApp-groep stuurde 'ontoelaatbaar' en 'onacceptabel', oordeelt het hof. "Het feit dat de andere leden van het management team eveneens grove en vergaande berichten in de WhatsApp-groep deelden, doet daaraan niet af." Dat het een besloten app-groep betrof evenmin.

Fouten bij ontslag

Wel vindt het gerechtshof dat Kinderrijk ernstige fouten maakte bij het ontslag. Zo deelde de organisatie het nieuws van de schorsing al intern voordat het onderzoek was afgerond. Dat vindt het hof 'onzorgvuldig'. Ook kreeg de vrouw geen gelegenheid haar visie op de zaak te geven.

Ten slotte vindt het hof het 'onbegrijpelijk' dat de organisatie het onderzoek naar de manager liet uitvoeren door de toenmalige directrice, die immers 'zelf ook onder vuur' lag en de organisatie inmiddels heeft verlaten.

Vanwege de fouten bij het ontslag krijgt de manager een immateriële schadevergoeding van 10.000 euro bovenop haar reguliere ontslagvergoeding. Haar advocate Colette Kock onthoudt zich van een toelichting op de zaak.

Gezonde bedrijfscultuur

Volgens Irene Francken, de advocate van kinderopvangorganisatie, legt de organisatie zich bij de uitspraak neer. "Voor Kinderrijk was het een heel ongelukkige zaak, die ze graag achter zich wil laten. Men wil zich nu richten op de toekomst met een gezonde bedrijfscultuur."

Daartoe zijn inmiddels belangrijke stappen gezet, aldus Francken. "De twee hoofdrolspelers, de betreffende manager en de directeur, zijn vertrokken. Verder is de gedragscode onder de loep genomen. Ook is er een nieuwe HR-manager en een nieuwe vertrouwenspersoon, die heel laagdrempelig is."

Bron: RTL Nieuws, 15-02-2021

ogen angst.jpg.webp