Logo

Bedrijven moeten nu echt werk maken van de vertrouwenspersoon

Bedrijven moeten nu echt werk maken van de vertrouwenspersoon

9 maart 2021

Minder dan vijftig procent van de bedrijven beschikt over een vertrouwenspersoon. Terwijl iedereen recht behoort te hebben op iemand die hem of haar opvangt bij pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en integriteitsschendingen, vindt onafhankelijk vertrouwenspersoon Gerard Dijkstra uit Apeldoorn.

Elke dag hebben we te maken met integriteit. Niet alleen bij ingewikkelde dilemma’s en moeilijke keuzes, maar ook bij de alledaagse werkzaamheden en privéaangelegenheden. Vaak staan we daar niet eens bij stil. Welke werkzaamheden kan ik naast mijn werk bij mijn organisatie erbij doen? Wat is gepast om op sociale media te posten? Wat kan ik doen als ik binnen de organisatie op misstanden stuit? Al deze vragen hebben te maken met onze integriteit als medewerker van de organisatie. Integriteit staat voor integer handelen en dat is zoiets als ‘doen wat van je verwacht wordt’. Onder integriteitsschendingen vallen bijvoorbeeld het misbruik maken van je positie en klokkenluiden.

De Arbowet verplicht werkgevers om medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Dit zijn de factoren in de werksituatie die werkstress kunnen veroorzaken. Hierbij valt te denken aan: (seksuele) intimidatie, pesten, agressie en discriminatie. De functie van vertrouwenspersoon stond zestien jaar geleden nog in de kinderschoenen. Het was nauwelijks bekend dat er organisaties waren die vertrouwenspersonen in dienst hadden.

Uit recent onderzoek blijkt dat nog steeds geen 50 procent van de bedrijven een vertrouwenspersoon hebben aangesteld. Terwijl ongewenst gedrag een groot probleem is binnen bedrijven. Een op de acht medewerkers wordt met ongewenst gedrag geconfronteerd. Van het langdurende ziekteverzuim wordt het grootste deel, 35 procent, veroorzaakt door psychische klachten. Dit is onder meer te wijten aan het feit dat medewerkers met hun klachten over ongewenst gedrag niet bij een onafhankelijk persoon of een vertrouwenspersoon binnen het bedrijf terecht kunnen.

Gelukkig heeft mede door de #METOO-beweging ongewenst gedrag de aandacht in de media en de politiek gekregen. Nu ligt er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer over de verplichte aanstelling van de vertrouwenspersoon in bedrijven. De verplichting tot het benoemen van een vertrouwenspersoon waarborgt een veilige werkomgeving en in het bijzonder het voorkomen van ongewenste omgangsvormen. Ik onderschrijf dit voorstel volledig omdat alle medewerkers nu het recht krijgen om in voorkomende gevallen altijd terecht te kunnen bij de onafhankelijke vertrouwenspersoon die hen opvangt, ondersteunt, begeleidt en nazorg verleent bij de melding over ongewenst gedrag of integriteit.  

Gerard Dijkstra uit Apeldoorn, is meer dan 16 jaar vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, integriteit en klokkenluidersregeling via zijn eigen Buro Konfidi. 

Dit artikel is geplaatst in dagblad de Stentor.
 

Vertrouwenspersoon.jpg.webp