Logo

Excuses Van Huffelen aan klokkenluider

Excuses Van Huffelen aan klokkenluider

13 april 2021

Staatssecretaris Van Huffelen heeft excuses aangeboden aan oud-ambtenaar van de Belastingdienst Pierre Niessen.
Dat schrijft de bewindsvrouw die verantwoordelijk is voor het toeslagendossier donderdag in een rapportage aan de Tweede Kamer.

Klokkenluider Niessen vroeg jarenlang tevergeefs aandacht voor misstanden bij de afhandeling van bezwaarschriften in de toeslagenaffaire. De Belastingdienst is niet goed met die meldingen omgegaan, erkent de staatssecretaris.

Van Huffelen sprak Niessen vorige maand. „Ik heb hem in het gesprek aangegeven dat ik zeer dankbaar ben dat hij zijn meldingen heeft gedaan en vooral voor zijn vasthoudendheid om deze aan te kaarten”, aldus Van Huffelen.

Extern onderzoek door adviesbureau KPMG heeft uitgewezen dat Niessen bij vijf van de zes meldingen van misstanden „volledig gelijk” had. Zo stellen de onderzoekers van KPMG vast dat een toenmalig leidinggevende bij de Belastingdienst besloot om bezwaarschriften niet conform de formele procedures af te handelen, maar af te doen als een verzoek om informatie.

Niessen wees er eveneens terecht op dat de Belastingdienst als werkgever niet goed is omgegaan met zijn meldingen. „Dit is niet goed geweest. Er had eerder diepgravender naar zijn meldingen moeten worden gekeken”, aldus Van Huffelen.

Voor de eerder dit jaar aangekondigde kwijtschelding van publieke schulden van gedupeerden trekt de staatssecretaris 750 miljoen euro uit. De daadwerkelijke kosten zijn echter nog onzeker, omdat er geen volledig overzicht is van de publieke schulden van gedupeerde ouders en hun partners.

Bron: RD, 09-04-2021

klok luiden.jpg.webp