Logo

Conclusies turnrapport: nog steeds een angstcultuur, veranderingen zijn nodig

Conclusies turnrapport: nog steeds een angstcultuur, veranderingen zijn nodig

4 mei 2021

Een grootschalig onderzoek naar misstanden in de turnsport heeft woensdag tot de conclusie geleid dat vernedering, intimidatie en beledigingen regelmatig voorkwamen en dat er nog steeds sprake is van een angstcultuur. Naar aanleiding van het rapport heeft gymnastiekbond KNGU excuses aan de slachtoffers aangeboden.

Voor het onderzoeksrapport Ongelijke Leggers (pdf), dat op 28 april werd gepresenteerd door onderzoeksbureau Verinorm, werden ruim achtduizend (oud-)turnsters benaderd. Van hen reageerde slechts 19 procent. Te weinig volgens de onderzoekers om te spreken van een representatieve enquête. De resultaten zijn "eerder illustratief".

Voormalig topturnsters spraken over "het constant leven onder bedreiging van vernederen, beledigen, negatieve kritiek geven, voor de groep voor gek zetten, schreeuwen, manipuleren, intimideren, isoleren, uitschelden, dwang, chantage, controleren, dreiging, het doortrainen met blessures en het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies".

Nog steeds is er sprake van grensoverschrijdend gedrag in de gymsport, concluderen de opstellers van het rapport. Tegenwoordig gaat het minder om fysiek geweld. Wel is er bijvoorbeeld sprake van het doortrainen met blessures. Daarnaast benoemden onder anderen voormalig topturnsters tegenover de onderzoekers een algehele angstcultuur.

Aanbevelingen uit rapport

  • Er moet iemand in een turnhal aanwezig zijn om de trainer aan te spreken
  • Zorg voor goede nazorg, het liefst sportbreed via NOC*NSF
  • Zorg voor betere scholing en bijscholing voor trainers, vooral pedagogisch
  • Zorg voor een gecentraliseerd systeem, waarbij trainers in dienst zijn van de KNGU
  • Maak de minimale leeftijd voor deelname aan internationale toernooien achttien jaar
  • Volg de huidige groep talent- en topsporters in hun ontwikkeling, ook door externen
     

LEES MEER

Bron: Nu.nl, d.d. 29-04-2021

gymnastics-89608_1920.jpg.webp