Logo

Publicatie Huis voor Klokkenluiders over integriteitsmanagement

Publicatie Huis voor Klokkenluiders over integriteitsmanagement

28 mei 2021

Het Huis voor Klokkenluiders heeft onlangs 'de verkenning Integriteitsmanagement & de integriteitsmanager, stand van zaken en ontwikkelingsperspectieven’ gepubliceerd.

Deze verkenning is mede gebaseerd op een onderzoek onder ruim honderd integriteitsmanagers in organisaties. Daaruit blijkt onder meer dat procesmatige aspecten van integriteitsmanagement, zoals het formuleren van een doordacht plan van aanpak en het monitoren en evalueren van het gevoerde integriteitsbeleid, vaak beter kunnen. Organisaties verbeteren daarmee hun vermogen om (potentiële) misstanden te voorkomen of op te lossen. Voor organisaties is met een effectief werkend integriteitsmanagement nog veel winst te behalen.

Download hier de verkenning

Verkenning huis voor klokkenluiders.jpg.webp

Wilt u lid worden?

Het lidmaatschap staat open voor personen die als vertrouwenspersoon in of voor een arbeidsorganisatie werken. Dit lidmaatschap betreft een persoonlijk lidmaatschap. Uw organisatie is dus geen lid van de LVV, u bent zelf lid. Aanmelden en opzeggen is daarmee ook uw eigen verantwoordelijkheid.

Meer informatie