Logo

Werkgevers doen nog te weinig aan klachtenafhandeling seksuele intimidatie

Werkgevers doen nog te weinig aan klachtenafhandeling seksuele intimidatie

1 juli 2021

Nog geen 4 op de 10 werknemers die seksuele intimidatie hebben meegemaakt, doet hiervan een melding. Van de mensen die wel een melding doen, ervaart een deel negatieve consequenties van hun melding. Dit blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het College voor de rechten van de mens. 

Kitty Jong, lid Dagelijks Bestuur FNV: ‘Seksuele intimidatie heeft grote consequenties voor de mensen, vooral vrouwen, die dit meemaken. Helaas is er na #Metoo nog veel te weinig verbeterd in de aanpak van seksuele intimidatie op de werkvloer. Uit dit onderzoek blijkt maar weer eens dat werknemers die dit hebben meegemaakt onvoldoende worden geholpen en dat werkgevers te weinig doen om klachten van intimidatie op een fatsoenlijke manier af te handelen en daders aan te pakken.’

Plicht veilige werkplek

Werkgevers hebben de plicht om te zorgen voor een veilige werkplek. FNV pleit voor een laagdrempelige klachtenbehandeling. Jong: ‘Ieder bedrijf of organisatie zou een verplichte, onafhankelijke vertrouwenspersoon moeten hebben met doorzettingsmacht. Deze functie moet zijn ingebed in het organisatiebeleid. Ook moeten vertrouwenspersonen goed zijn opgeleid, zodat ze adequaat kunnen handelen en ondersteunen.' Uit eerder onderzoek bleek dat maar liefst 68% van de vertrouwenspersonen geen opleiding daarvoor heeft gehad.


ILO verdrag 190

Op 25 juni 2021 (afgelopen vrijdag) is ILO verdrag 190 over geweld en intimidatie in de wereld van werk officieel in werking getreden. Dit verdrag zou voor Nederland een grote verbetering betekenen in de aanpak van seksuele intimidatie. Zo verplicht het verdrag lidstaten zorg te dragen voor laagdrempelige, veilige, eerlijke en effectieve procedures voor geweld en intimidatie op het werk. Dit gaat verder dan het huidige Nederlandse beleid, waarbij sprake is van zelfregulering. FNV roept daarom op om ILO verdrag 190 over geweld en intimidatie snel te ratificeren en daarmee te zorgen voor aangescherpte wetgeving.


>  Onderzoek College van de Rechten voor de Mens - seksuele intimidatie op de werkvloer

 

Bron: FNV, d.d. 28-06-2021

metoo.jpg.webp