Logo

Nieuw informatieblad helpt organisaties om een professionele vertrouwenspersoon te benoemen

Nieuw informatieblad helpt organisaties om een professionele vertrouwenspersoon te benoemen

2 juli 2021

Het ministerie van SocialeZaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft in samenwerking met het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen, waar ook de LVV aan deelneemt, het ‘Informatieblad Professionele Vertrouwenspersoon’ ontwikkeld. Dit informatieblad informeert de (kleine) ondernemer over de meerwaarde van een vertrouwenspersoon binnen zijn of haar organisatie en laat in één oogopslag zien wat nodig is om een vertrouwenspersoon professioneel te laten functioneren.

Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2020 het ‘Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen’ opgericht. De LVV is één van de deelnemende organisaties, naast CNV, GIMD, Hubert Consult, Inspectie SZW, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, MKB-Nederland, VCP,en VNO-NCW. Het platform heeft tot doel te bepalen wat nodig is voor de verdere professionalisering van de vertrouwenspersoon. Hierbij zijn kennis, initiatieven en best practices met elkaar uitgewisseld.

Informatieblad Vertrouwenspersoon
De deelnemers aan het platform hebben vanuit hun gebundelde kennis het Informatieblad Professionele Vertrouwenspersoon ontwikkeld. Het informatieblad gaat in op de meerwaarde, competenties en de belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon. Ook bevat het informatieblad een checklist om de vertrouwenspersoon goed te laten functioneren. Het informatieblad is primair gericht op de (kleine) werkgever, maar is ook informatief voor medewerkers, vertrouwenspersonen, ondernemingsraden en arboprofessionals.

U kunt het informatieblad hier downloaden en delen binnen uw organisatie en uw netwerk.

Vertrouwenspersoon 2.jpg.webp