Logo

Rechter vernietigt ontslag teamleider bij politie, geen sprake van seksuele intimidatie

Rechter vernietigt ontslag teamleider bij politie, geen sprake van seksuele intimidatie

15 juli 2021

De baas van de politie in Haarlemmermeer is vorig jaar ten onrechte ontslagen wegens vermeend grensoverschrijdend gedrag. Dat oordeelt de rechtbank Midden-Nederland.

Volgens de rechtbank is het onderzoek naar de klachten van een hoofdagente onzorgvuldig en onvolledig geweest en heeft de beklaagde onvoldoende kansen gekregen om zich te verweren.

De zaak rond de teamleider, Paulo de Campos Neto, heeft veel stof doen opwaaien. Hij is van Portugees-Angolese afkomst, is meer dan 30 jaar in dienst geweest van de politie en was een van de boegbeelden in de discussie over diversiteit bij het korps.

De bij zijn ontslag 51-jarige De Campos Neto is mede-oprichter van Pharresia, een denktank die de leiding van de Nationale Politie adviseert over hoe die agenten met een andere culturele achtergrond kan aantrekken en tegelijkertijd racisme in het korps kan bestrijden.

De problemen begonnen in 2018, toen De Campos Neto in december de vraag kreeg van de teamchef van het Haagse korps of hij een plek had voor een hoofdagente. Die was daar moeilijk te handhaven omdat zij als klokkenluider melding had gemaakt van misstanden bij de politie in de Schilderswijk. De Campos Neto was toen net twee maanden aan de slag in Haarlemmermeer. In maart 2019 begon de hoofdagente op haar nieuwe plek.

Ontslag

Zes maanden later werd De Campos Neto eerst buitengewoon verlof verleend na verdenkingen van ongewenst gedrag tegenover de hoofdagente. Daarna werd hij als teamleider buiten functie gesteld en dat jaar nog ontslagen.

De hoofdagente bleek met haar beschuldigingen eerst naar NRC Handelsblad te zijn gestapt. De krant heeft daarop de leiding van de Nationale Politie benaderd. Daarna ontving de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de Nationale Politie informatie dat er mogelijk sprake was van ongewenste (seksueel getinte) gedragingen.

In zijn vonnis maakt de rechtbank gehakt van de wijze waarop de korpsleiding de zaak heeft aangepakt. De Campos Neto is meerdere malen niet gehoord over zaken die speelden, net zomin als politiefunctionarissen die de hoofdagente kenden en meer over haar achtergrond hadden kunnen vertellen.

Manipulatief

De hoofdagente wordt in personeelsdossiers ‘manipulatief’ genoemd. Ze zou ook veelvuldig sociaal onaangepast verdrag hebben vertoond. De vrouw had haar teamleider in de contactlijst op haar telefoon opgeslagen onder de aanduiding ‘dropveter’.

Er is geen rekening gehouden met de context waarin mogelijk seksuele toespelingen zijn gemaakt, aldus de rechtbank. Het versturen van in ieder geval twee seksueel getinte whatsapp-berichten naar de hoofdagente zijn onvoldoende grond voor ontslag, stelt de rechter. Over pornografische websites die op de diensttelefoon van de teamleider werden aangetroffen hebben zijn echtgenote en zoon verklaard dat die door de zoon zijn bezocht.

De Campos Neto laat via zijn advocate weten dat in zijn ogen ‘het recht heeft zegegevierd en daar ben ik blij om. Ik ben blij dat de rechtbank naar mij heeft geluisterd. Ik heb respect voor deze uitspraak.’

In 2017 gaf De Campos Neto samen met de andere leden van de denktank een interview in de Volkskrant. ‘Pharresia is ontstaan omdat we het diversiteitsbeleid zat waren. Het ging alleen over quota en windowdressing, de werkelijkheid mooier voorstellen dan die is. Voor mij betekent diversiteit ook niet dat je witte collega’s door zwarte collega’s moet vervangen. Maar met meer kleur in het korps kun je elkaar aanvullen en van elkaar leren.’

Bron: Volkskrant, 14-07-2021

politie.jpg.webp